Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi Levéltár

 

 

150 éve született Hodinka Antal

h, 2014/01/13 - 13:33 -- Polyák Petra
Nyomtatóbarát változatPDF változat

 150 éve született Hodinka Antal akadémikus, történész, az Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karának egyetemi tanára. 

1923 és 1934 között az Egyetemes Történeti Tanszék vezetője, az 1926/27. tanévben bölcsészkari dékán, majd 1932/33-ban az ETE rektora. Kutatásai a magyar-szláv kapcsolatok, valamint a ruszinok történetén túl Pécs város történetére is kiterjedtek. 1934-ben vonult nyugdíjba, tudományos munkásságát ezt követően Budapesten folytatta, 1941-től a Kárpátaljai Tudományos Társaság elnöke lett (1943-ig). 1946. július 15-én hunyt el Budapesten.

2004-ben az Országos Ruszin Önkormányzat a ruszin anyanyelv, a kultúra és a hagyományok megőrzése terén kiemelkedő teljesítményt elérők díjazására Hodinka Antal-díjat alapított, s ugyanebben az évben tiszteletére emléktáblát helyeztek el a Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti épületének falán. 

Dr. Entz Béla prorektor az 1932/33. tanév zárásakor e szavakkal tolmácsolta az Egyetemi Tanács köszönetét a tanév leköszönő rektorának, Hodinka Antalnak: „[Entz] rövid visszapillantást vet a Tanács ez évi ténykedésére és örömmel állapítja meg, hogy az mindvégig a legteljesebb összhangban folyt le. Hogy ez így sikerült (…), ebben az érdem oroszlánrésze az egyetem Rector Magnificusáé, aki tapintatos, körültekintő és határozott magatartással vezette a múltakhoz hasonlóan nehéz ügyekkel foglalkozó e tanévi tanácsüléseket és hidalta át az időközönként felmerülő ellentéteket. Az Ő céltudatos munkájának eredménye, hogy az egyetem a jövő tanévben is mind a négy tudománykarral kezdheti meg működését. Mint hisztorikus különös megértéssel tette lehetővé az egyetem történetének alapjául szolgáló régebbi egyetemi ünnepélyek kiadványainak megjelenését, melyekhez az egyes ünnepi közgyűlések hiányzó beszédeinek pótlását teljes eredménnyel szorgalmazta. Terhes rectori elfoglaltsága mellett az egyetemi testnevelés átszervezése érdekében is sokat tevékenykedett. Fáradtságot nem sajnálva, felkereste a társegyetemeket, hogy a testnevelés átszervezéséhez szükséges anyagot gyűjtsön. Bár ezt a nemes törekvését (…) eddig még nem sikerült tető alá hozni, de megnyugtató az a gondolat, hogy ez a kívánatos ügy mégis megindult. Mindezeknek figyelembevételével indítványozza ezért, mondjon a Tanács az egyetem rectorának érdemekben gazdag tevékenységéért jegyzőkönyvi köszönetet. Az egyetemi tanács a prorectori megemlékezéssel kapcsolatos indítványt nagy örömmel magáévá teszi és az egyetem Rector Magnificusának az egyetem érdekében kormányzati ideje alatt kifejtett értékes és fáradságot nem ismerő munkásságáért jegyzőkönyvi köszönetet szavaz. Elnöklő Rector a Prorector megemlékezéséért és a tanácsi elismerésért megilletődéssel mond köszönetet, s egyben hálás köszönetét fejezi ki a Tanács tagjainak is, mert (…) sikerült rectori évéért az érdem nem egyedül az övé. Érzi és tudja ugyanis, hogy a tanév folyamán elért eredményekhez a Tanács tagjainak hathatós és önzetlen támogatása segítette. Majd pedig kellemes üdülést kíván tanácstagtársainak, hogy az új tanévvel rájuk váró munkát frissességgel és nagy ügyszeretettel kezdhessék meg (...). [sic!]”

Az ETE Tanácsának 1932/33. tanévi tizedik rendes ülése, 1933. jún. 28.

 

Polyák Petra

You shall not pass!