Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi Levéltár

 

 

KIADVÁNYAINK

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Az Egyetemi Levéltár kiadásában illetve közreműködésével megjelent kiadványok

 

 

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1914-1943

A könyv az Erzsébet Tudományegyetemet mutatja be az Egyetemi Tanács ülései napirendi pontjainak kigyűjtésével. A PTE Egyetemi Levéltár őrizetében található egyetemi tanácsülési jegyzőkönyveket az egyetem története szempontjából a legfontosabb - és bizonyos korszakhatárig - a legteljesebb forráscsoportnak tekinthetjük. Ahogy a sorozat korábbi köteteiként megjelent orvosi és bölcsészkari kiadvány bevezetőjében is kiemeltük, ez a forráscsoport nem csupán az egyetemtörténészek számára jelent kiindulási alapot. Tapasztalataink alapján szerteágazó kutatásokhoz tud segítséget nyújtani történészek, művészettörténészek, muzeológusok és a családfájukat kutató érdeklődők számára is.

Összeállította: Kovács Adrienn

A kötet az  támogatásával jelent meg.

A pdf változat letölthető itt.

   
 

A pécsi bölcsészkar bölcsője

Az összeállítás nagyobbrészt korabeli dokumentumok segítségével mutatja be a jelzett időszakot, melyek zöme a PTE Egyetemi Levéltárban őrzött iratanyag, illetve egykorú sajtóforrás. A könyv második részében az átalakulásban részt vett néhány közreműködővel készített interjú olvasható, részben akkori oktatókkal, egyetemi vezetőkkel, akik tevőleges részesei voltak az intézményi átszervezésnek, részben akkori hallgatókkal, akik az elsők között vettek részt az egyetemi képzésben és az egységes tanárképzési kísérletben.

Összeállította: Lengvári István és Polyák Petra

A pdf változat letölthető itt.

   
 

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1918-1940

Az összeállításban bemutatott jegyzőkönyvek a Kar életének legfontosabb levéltári forrásai. Bármely téma kutatása esetén elsőként ezt forgatják a történészek, történészhallgatók vagy a kar múltja iránt érdeklődő más szakemberek. A kötet lapjain elénk tárulnak a bölcsészkar személyi és tárgyi feltételei kialakításának és fenntartásának folyamatai, a tudományos élet és a minősítések históriája, az oktatók és hallgatók mindennapjai életének: kudarcainak és ünnepeinek a története.

Összeállította: Kovács Adrienn

A pdf változat letölthető itt.

   
 

A pécsi felsőoktatás évszázadai

A kötet több feladatot igyekszik teljesíteni. Egyrészt a város polgárai, az egyetem vendégei és az intézmény története iránt érdeklődők számára kíván röviden tájékoztatást nyújtani a pécsi felsőoktatás megszakítottságokkal és széttagoltságokkal is sikeresnek mondható évszázadairól. Másrészt az egyetem jelenlegi és volt polgárainak ad újabb kapcsolódási és kötődési pontokat főiskolai-egyetemi identitásukhoz. Harmadrészt - gondolva a modernkori egyetem 2012-es centenáriumára - ösztönözni kívánja a további alapkutatásokat, adattárak, forráskiadványok, kari monográfiák elkészítését, melyek csak a történészek és az egyes tudományterületek szakembereinek közös munkájaként jöhetnek létre.

A kötet Fedeles Tamás, Lengvári István, Pohánka Éva és Polyák Petra munkája.

   
 

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951

A könyv az Erzsébet Tudományegyetem orvoskarát mutatja be a kari ülések napirendi pontjainak kigyűjtésével. A pécsi elhelyezés néha nehézkes, sokszor vitákkal tarkított eseményei éppúgy olvashatók mint a kar és a klinikák szervezetének és személyzetének változásai, a medikák és medikusok tanulmányi előmenetele vagy a tudományos élet eredményei. A kötet megjelenését a múltját büszkén megbecsülő, jogutódként működő mai Általános Orvostudományi Kar nagyvonalú támogatása tette lehetővé.

Összeállította: Kovács Adrienn

A pdf változat letölthető itt.

   

A PTE Egyetemi Levéltár kiadványai sorozat kötetei korlátozott számban megvásárolhatók, 4500,- forintos fogyasztói áron. 

 

 

You shall not pass!