Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi Levéltár

 

 

101 éve lett Erzsébet királyné az egyetem névadója

k, 2013/02/05 - 00:00 -- Polyák Petra
Nyomtatóbarát változatPDF változat

1912. február 5-én fogadta el Pozsony város képviselőtestületi közgyűlése Kumlik Emil városi könyvtáros, későbbi egyetemi könyvtárigazgató indítványát, hogy a létrejövő egyetem Erzsébet királyné nevét viselje.

Részlet az indítványból:

„A létesítendő két állami tudományegyetem egyikének Pozsonyban való felállítását a király Ő Felsége legfelsőbb elhatározásának, az ő rendületlen igazságérzetének és városunk iránt mindenha megnyilvánult atyai szeretetének köszönhetjük. Királyunk szívéhez közel állott és áll mai is felséges urunknak Istenben megboldogult felesége, Erzsébet, a magyarok megdicsőült királynéja, kinek nemzetünk iránt való meleg tetterős rokonérzése viszont a legmélyebb hála és szeretet eltörölhetetlen betűivel vésődött hazánk minden hű fiának szívébe. (…) A magyar nemzetnek elévülhetetlen hálás tiszteletét nem fejezhetjük ki szebben, minthogy az egyik új egyetem nevét az áldott emlékű magyar királyné, Ferencz József királyunk Ő Felsége és nemzetünk közös védőangyala nevével hozzuk örök időkre kapcsolatba. (…) Mondja ki határozatilag a törvényhatósági bizottság, hogy a magyar kir. kormány útján feliratot intéz apostoli királyunk Ő Felségéhez azzal a hódolatteljes kérelemmel: kegyeskedjék megengedni, hogy a létesítendő pozsonyi egyetem örök időkre a ’Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem’ nevet viselhesse.”

A javaslatot a közgyűlés „egyhangú lelkesedéssel” elfogadta, ám a feliratot végül nem a kormány közvetítésével, hanem közvetlenül a királyi kabinetirodán keresztül terjesztették fel az uralkodónak, 1912 márciusának végén. Ferenc József 1912. október 19-én kelt legfelsőbb elhatározással engedélyezte a névfelvételt. Zichy János kultuszminiszter november 7-én kelt leirata éppen Erzsébet-napon, november 19-én érkezett meg Pozsony polgármesteréhez.

You shall not pass!