KIADVÁNYAINK

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Az Egyetemi Levéltár kiadásában illetve közreműködésével megjelent kiadványok

 

Egyetem és társadalom

 

   

"A hallgatóknak meg kell lenni" -  A felsőoktatási beiskolázás és felvételi rendszere az első ötéves terv idején

A kötet Polyák Petra kismonográfiája, mely "A hallgatóknak meg kell lenni" - A felsőoktatási beiskolázás és felvételi rendszere az első ötéves terv idején címet viseli. A felsőoktatási felvételi rendszer 1948-49-tól kezdődő átalakítása a pártállam új, rendszerhű értelmiségi rétegének kinevelését és az első ötéves terv szakember-szükségletének biztosítását szolgálta, a tervgazdasági logika egyetemekre és főiskolákra való kiterjesztésével. A hallgatóság létszámát és összetételét szigorúan kontrollálni próbáló rendszerről kaphatunk képet az adatokat és szemelvényeket is bemutató kötetben.Az Egyetemi Levéltár új, Egyetem és társadalom című sorozatának megjelent az első kötete. A sorozat célja egy-egy témát korszerű elméleti megalapozottsággal feldolgozó egyetemtörténeti kiadványok megjelentetése, elsősorban a társadalomtörténet szemszögéből. Figyelmünk kiterjed az európai egyetemek és a hazai felsőoktatás történeti kérdéseinek vizsgálatára. A sorozatban monográfiák mellett konferenciakötetek és fordítások megjelentetésére is vállalkozunk.

Szerző: Polyák Petra

A pdf változat letölthető itt.

Megjelent: 2016

   
 

Az év levéltára 2020.

A 2021. április 13-án tartott konferencia előadásai.

Szerkesztette: Lengvári István

A pdf változat letölthető itt.

Megjelent: 2021

   
 

Felsőoktatási intézményeink külkapcsolatai a 20. században.

A 2020 november 12-én tartott konferencia előadásai.

Szerkesztette: Lengvári István

A pdf változat letölthető itt.

Megjelent: 2021

   

Felsőoktatás Trianon után.

A 2021 november 25-én tartott konferencia előadásai.

Szerkesztette: Lengvári István

A pdf változat letölthető itt.

Megjelent: 2023

   

Vezetőtestületi jegyzőkönyvek

 

   

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951

A könyv az Erzsébet Tudományegyetem orvoskarát mutatja be a kari ülések napirendi pontjainak kigyűjtésével. A pécsi elhelyezés néha nehézkes, sokszor vitákkal tarkított eseményei éppúgy olvashatók mint a kar és a klinikák szervezetének és személyzetének változásai, a medikák és medikusok tanulmányi előmenetele vagy a tudományos élet eredményei. A kötet megjelenését a múltját büszkén megbecsülő, jogutódként működő mai Általános Orvostudományi Kar nagyvonalú támogatása tette lehetővé.

Összeállította: Kovács Adrienn

A pdf változat letölthető itt.

Megjelent: 2011

   

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1918-1940

Az összeállításban bemutatott jegyzőkönyvek a Kar életének legfontosabb levéltári forrásai. Bármely téma kutatása esetén elsőként ezt forgatják a történészek, történészhallgatók vagy a kar múltja iránt érdeklődő más szakemberek. A kötet lapjain elénk tárulnak a bölcsészkar személyi és tárgyi feltételei kialakításának és fenntartásának folyamatai, a tudományos élet és a minősítések históriája, az oktatók és hallgatók mindennapjai életének: kudarcainak és ünnepeinek a története.

Összeállította: Kovács Adrienn

A pdf változat letölthető itt.

Megjelent: 2012

   

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1914-1943

A könyv az Erzsébet Tudományegyetemet mutatja be az Egyetemi Tanács ülései napirendi pontjainak kigyűjtésével. A PTE Egyetemi Levéltár őrizetében található egyetemi tanácsülési jegyzőkönyveket az egyetem története szempontjából a legfontosabb - és bizonyos korszakhatárig - a legteljesebb forráscsoportnak tekinthetjük. Ahogy a sorozat korábbi köteteiként megjelent orvosi és bölcsészkari kiadvány bevezetőjében is kiemeltük, ez a forráscsoport nem csupán az egyetemtörténészek számára jelent kiindulási alapot. Tapasztalataink alapján szerteágazó kutatásokhoz tud segítséget nyújtani történészek, művészettörténészek, muzeológusok és a családfájukat kutató érdeklődők számára is.

Összeállította: Kovács Adrienn

A kötet az  támogatásával jelent meg.

A pdf változat letölthető itt.

Megjelent: 2014

   
 

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1921-1950

A könyv az Erzsébet Tudományegyetem jogi karát mutatja be a kari ülések napirendi pontjainak kigyűjtésével.

Összeállította: Kovács Adrienn, Pálmai Dóra és Polyák Petra

A pdf változat letölthető itt.

Megjelent: 2021

   

Pécsi Egyetemi Almanach

 

   
 

Pécsi Egyetemi Almanach I. 1367-1950

Szerkesztette: Lengvári István

Megjelent: 2015

   
 

Pécsi Egyetemi Almanach II. 1951-1999

Szerkesztette:  Polyák Petra

Megjelent: 2017

   

Egykor és ma fotóalbumok

 

   
 

Egykor és ma - A pécsi egyetem épületei

 

A kötet archiv képeit gyűjtötte, szerkesztette, az új felvételeket készítette: Lengvári István és Ruprech Judit

Megjelent: 2017

   
 

Egykor és ma - A pécsi egyetem polgárai

A kötet archiv képeit gyűjtötte: Lengvári István 
Az új felvételeket készítette: Csortos Szabolcs

Megjelent: 2019

   

Egyéb kötetek

 

   

A pécsi felsőoktatás évszázadai

A kötet több feladatot igyekszik teljesíteni. Egyrészt a város polgárai, az egyetem vendégei és az intézmény története iránt érdeklődők számára kíván röviden tájékoztatást nyújtani a pécsi felsőoktatás megszakítottságokkal és széttagoltságokkal is sikeresnek mondható évszázadairól. Másrészt az egyetem jelenlegi és volt polgárainak ad újabb kapcsolódási és kötődési pontokat főiskolai-egyetemi identitásukhoz. Harmadrészt - gondolva a modernkori egyetem 2012-es centenáriumára - ösztönözni kívánja a további alapkutatásokat, adattárak, forráskiadványok, kari monográfiák elkészítését, melyek csak a történészek és az egyes tudományterületek szakembereinek közös munkájaként jöhetnek létre.

A kötet Fedeles Tamás, Lengvári István, Pohánka Éva és Polyák Petra munkája.

Megjelent: 2011, 2017

   
 

Centuries of Higher Education in Pécs

A kötet Fedeles Tamás, Lengvári István, Pohánka Éva és Polyák Petra munkája.

Megjelent: 2017

   
 

A pécsi bölcsészkar bölcsője

Az összeállítás nagyobbrészt korabeli dokumentumok segítségével mutatja be a jelzett időszakot, melyek zöme a PTE Egyetemi Levéltárban őrzött iratanyag, illetve egykorú sajtóforrás. A könyv második részében az átalakulásban részt vett néhány közreműködővel készített interjú olvasható, részben akkori oktatókkal, egyetemi vezetőkkel, akik tevőleges részesei voltak az intézményi átszervezésnek, részben akkori hallgatókkal, akik az elsők között vettek részt az egyetemi képzésben és az egységes tanárképzési kísérletben.

Összeállította: Lengvári István és Polyák Petra

A pdf változat letölthető itt.

Megjelent: 2013

 

 

 

 

 

 

You shall not pass!