Adatvédelem

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt – több tízezer egykori hallgatóra, és több ezer volt munkavállalóra vonatkozó – személyes adatok, valamint a PTE jogelőd egészségügyi intézményeiben kezelt egészségügyi adatok tisztességes és törvényes kezelésére, és az adatokat védő magas szintű informatikai biztonsági megoldások alkalmazására az ügyfél- és kutatószolgálat során. 

2018. május 25-től Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóvá vált az új európai adatvédelmi rendelet, a GDPR (General Data Protection Regulation). Az új szabályozás valamennyi adatkezelőre, így a Pécsi Tudományegyetemre is szigorúbb szabályokat ír elő. A GDPR-nak való megfelelés érdekében a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa május 23-án elfogadta az alapjaitól újragondolt, korszerű, és a GDPR szabályainak megfelelő egyetemi adatvédelmi szabályzatot, megteremtve ezzel az új jogi környezetben is a jogszerű adatkezelés keretfeltételeit. 

A szabályzat részletesen meghatározza az egyetemi adatkezelések rendjét, azt, hogy az érintettek – hallgatók, munkavállalók, egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők – milyen jogokkal rendelkeznek az adatkezelés során, valamint hogy a PTE milyen feltételekkel továbbíthatja ezen adatokat a szervezetrendszerén belül vagy külső megkeresés alapján.

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok érvényre juttatása érdekében az Egyetem egyetemi adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki állásfoglalásaival, tanácsaival és oktatással segíti az egyes szervezeti egységek munkáját és az érintetti jogok érvényesítését. Elérhetősége:

Dr. Szőke Gergely László, PhD
PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék, Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport
7622 Pécs, Dohány u 1-3. 214. szoba
E-mail: szoke.gergely@ajk.pte.hu
Telefon: (72) 501 599 / 23321 mellék

A PTE egészségügyi intézményeire külön szabályzat, a PTE egészségügyi adatvédelmi szabályzata vonatkozik. A fokozott oltalom alá eső egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelmét továbbá az egészségügyi intézmények és betegadatok kezelését az egészségügyi adatvédelmi tisztviselő felügyeli. Elérhetősége:

Dr. Románcz Erzsébet
PTE Klinikai Központ
7623 Pécs, Rákóczi u. 2.
E-mail: romancz.erzsebet@pte.hu
Telefon: (72) 533-133/33018 mellék

 Cookie-tájékoztató


 

 

You shall not pass!