Bemutatkozik az Egyetemi Levéltár

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Pécsi Tudományegyetem 2000-es integrációja után merült fel egyetemi levéltár létrehozása. Az intézmény Szenátusa 2003. november 27-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az egyetemi levéltár megalapítását 2004. január 1-jével, a Központi Könyvtár önálló szervezeti egységeként.

A levéltár alapítását az indokolta, hogy a PTE 2000. évi integrációjával kilenc kar, és több egyetemi szervezeti egység maradandó értékű iratanyagát kell egységes elvek alapján elhelyezni, biztonságos és szakszerű őrzését ellátni, az iratok feldolgozásának és kutathatóságának biztosításáról gondoskodni. A levéltár 2005-től a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szaklevéltárként működik.

8-as raktárAz intézmény először az Állam- és Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Kar Könyvtárának 2003-ban felújított épületrészében kapott ideiglenes helyet. Az elkülönített raktárrészben megtörtént a polcrendszer levéltári célú kialakítása, ide kerültek a jogelőd Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem (1923-1950) anyagából rendelkezésre álló iratok, melyeket a Baranya Megyei Levéltárból átvett anyagok tettek teljessé. Ezen kívül Pécsi Tudományegyetem és a Janus Pannonius Tudományegyetem anyagából az Állam- és Jogtudományi Kar (1950-1999) iratai kerültek a kezdetektől ugyanitt elhelyezésre.  2010-ben a Tudásközpontba költöző Egyetemi Könyvtár raktárhelységébe költözött a Levéltár, ahol immáron végleges helyén, jóval nagyobb raktári kapacitással, önálló kutatóteremmel működik. Az iratok beszállítása ezután ugrásszerűen megnőtt, jelenleg több mint 1200 iratfolyóméternyi iratot tárolunk.

A levéltár - a törvényi követelményeknek megfelelően - ellenőrzi az egyetemi szervezeti egységeknél folyó iratkezelést, az ott végzett iratselejtezéseket, az egyetemi egységek iratkezelési szabályzataiban előírtaknak megfelelően. A Levéltár szakmai segítséget ad az egyetem szervezeti egységeinek iratkezeléséhez, irattári szabályzatuk elkészítéséhez, és a szabályok betartásához.

Mátyás király u. 15.A levéltár integráló szerepet tölt be a pécsi egyetemtörténeti kutatások területén is, hiszen jó néhány társadalom- és tudománytörténeti kérdés kutatására van lehetőség. A kutatók számára helyben használható adatbázisok, kézikönyvtár áll rendelkezésre.  A levéltár évente konferenciákat szervez, mely mára az egyetemi levéltárosok egyik meghatározó fórumává vált. Önálló kiadványsorozat indítottunk: elsőként az Erzsébet Tudományegyetem vezető testületi jegyzőkönyveinek kivonatait jelentettük meg; emellett számos egyetemi szakmai kiadvány elkészítésében vettünk részt.

 


 

 

You shall not pass!