Iratpillanatok

Iratpillanatok a Pécsi Tudományegyetem 20. századi történetéből

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Egyetemi Levéltár a korábbi, a nagyközönség számára készített adatbázis (Pécsi Egyetemi Almanach), fotóalbumok és kiállítások (Egykor és ma), történeti összefoglalások (Pécsi felsőoktatás évszázadai) sorát egy tudományos igényű online forrásgyűjteménnyel egészíti ki. Könnyen hozzáférhető módon tesz közzé egy olyan, a PTE Egyetemi Levéltár iratanyagából készült reprezentatív válogatást, mely elsődleges történeti források segítségével hívja fel a figyelmet a PTE és jogelődei történetének meghatározó eseményeire.

A forrásokat rövid magyarázattal, háttér-információkkal látjuk el, melyek rámutatnak az adott dokumentum történeti kontextusára, jelentőségére, reprezentatív vagy épp kirívó voltára. A kiválasztott dokumentumok a következő témaköröket ölelik fel: az egyetem és a karok életének jelentős pillanatai, országos hatókörű politikai és társadalmi események egyetemi vonatkozásai, egyetemi hagyományok, kiemelkedő professzorok vezetői és tudományos munkássága; a hallgatói élet jellegzetes eseményei, szokásai.

2022. októberétől egy közel 50 iratból álló válogatást teszünk közzé, majd minden héten egy-egy új dokumentummal fogjuk ezt kiegészíteni legalább 2023 végéig. A blogszerű bejegyzések lehetővé teszik az önálló hivatkozást és a források megosztását más platformokon is.

Jó böngészést kívánunk!

1921:

Jelentés az egyetem új elhelyezéséről és Pekár Mihály orvoskari dékán felkérése az egyetem pécsi elhelyezésével kapcsolatos munkákra

1923:

A központi és a dékáni hivatalok Pécsre költözése

A Pécsre költözés feltételei

Az első pécsi tanévnyitó programja

Petőfi 100

Rendhagyó könyvbeszerzés az Egyetemi Könyvtár számára

1925:

A katonahallgatók helyzetének további javítása ügyében hozott intézkedések

Tíz évnyi köszönet

1929:

Protekciókérő levél Pekár Professzorhoz

1930:

Vargha Damján levele gróf Bethlen Istvánnak

1931:

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter 1931. június 10-i pécsi látogatásának napirendje

1932:

Egyetemi Könyvtári könyv visszajuttatása a könyvtárba

1933:

Egyetemi Könyvtár kiállítása az 1933-as Pécsi Ünnepi Héten

1934:

Ügyintézés portás által

Döbrentei-kódex

1935:

Testnevelés óra helyett Mikulás ünnep

1936:

Az Idegklinika és a repülők 1.

1937:

A Turul szövetség tiltakozó plakátja

Az Idegklinika és a repülők 2.

Egyetemi őrség felállítása

1938:

Virág Ferenc ódája

1939:

Maurinum szüreti mulatság

1941:

Maurinum táncestély

"Mozgófénykép"

1943:

Két kollégiumi menü

Nagyböjti lelkigyakorlat

1945:

"Az oktatás hatályosabbá tétele"

Ki a dékán?

1946:

A hadapród iskola épülete

Címer 1. - Kossuth címer

1947:

B-lista revízió

Felvételi tájékoztató 1947/48

Egyetem neve 1. - Országosan egységes eljárás

1948:

Egyetem neve 2. - Semmelweis?

Horthy korszak tárgyi emlékeinek eltávolítása

Meghívó a Pécsi Pedagógiai Főiskola megnyitó ünnepségére

Pécsi Egyetemi Napok a 25 éves évfordulón

1949:

Címer 2. - Magyar Népköztársaság címere

Címer 3. - Régi címerek eltávolítása

Doktori eskü

Karácsonyi árszabás

Két kollégiumi menü

1951:

Magántanári cím megszüntetése

1957:

Március 15-i és április 4-i ünnepség 1957-ben

November 7.

1960:

POTE Egyetemi Könyvtár felállítása

1967:

600 éves jubileumi fogadás a POTE-n

600 éves jubileumi meghívó

600 éves jubileum - Országos Bizottsági ülés

Eszperantó a PTF-en

1969:

 A Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulója

1975:

"Hazai esték" vetélkedő

1978:

30 éves PTF 1. - Emlékkötet tervezet

30 éves PTF 2. - Meghívó a díszünnepségre

1981:

Universitas Fesztivál

1984:

Botanikus kert védetté nyilvánítása

1986:

Filmforgatás

"A labda halála"

1988:

Az Országos Felsőoktatási Kollégiumi Tábor programfüzete

Természetvédő Klub

1989:

A „tanárképzős” zenekar: Kispál és a Borz

PMMF Majális

1990:

Huszárik Mozi

Javaslat Teológiai Kar létesítésére

Szembenézni 1956-tal

1991:

II. (Szent) János Pál pápa szentmiséje Pécsen

JPTE BTK és TTK megalakulása

PMMF Sportnapok 1991

1992:

Pollack 625

1996:

A JPTE Bölcsészettudományi Kar és Műveszeti Kar szétválása

1997:

A FEEFI megalapítása

 


 

Virág Ferenc ódája

2023. június 02.

Az alábbi forrás Vargha Damján (1873-1956) a Maurinum igazgatója Virág Ferenc (1895-ig Blum. 1869-1958) pécsi megyéspüspöknek 1938. október 14-én írt levelét tartalmazza, melyben megköszöni a Maurus irodalmi ünnepre írt és egy nappal korábban átadott költeményét.
Vargha Damján dr. a kollégium igazgatója, az egyetem nyilvános rendes tanára, aki irodalomtörténeti kutatásaival tisztázta a Szent Mór kérdéseket, már évekkel ezelőtt elsőrendű feladatának tűzte maga elé, hogy a pécsi egyházmegyében elterjeszti Szent Mór kultuszát, mely meg is történt.
A  m. kir. Erzsébet Tudományegyetemnek Pécsett működő három kara: jogi, orvosi és bölcsész hallgatói számára 1929-ben megnyitott Szent Mór Kollégium (Maurinum, ma a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatalának helyet adó épület, Pécs, Vasvári Pál u. 4.) igazgatósága és ifjúsága minden évben, így 1938-ban, a Szent István-évben is megrendezte a már hagyományosnak számító Mór (Maurus) irodalmi ünnepséget. Az ünnepi szónok Glattfelder Gyula dr. püspök volt.
1938. október 23-án délután 6 órakor az egyetem központi aulájában (Rákóczi út 80.) került megrendezésre az ünnepség, ahol a részletes program a következő volt:

1. Saád—Sass: Megnyitó kar a Szent Mór kantátából.
2. Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök ünnepi beszéde.
3. Udvardy Tibor operaénekes: a) Erkel: Hazám, hazám c. áriát énekli a Bánk bán operából és b) Koudela: Magyar Miatyánk-ját. Kíséri Sass Dezső.
4. Virág Ferenc pécsi megyéspüspöknek ez alkalomra írt Szent István király című ódáját szavalja Horváth Béla I. éves joghallgató, a Maurinum tagja.
5. Saád—Sass: Két korális a Szent Mór kantátából.
6. Mausz Gyula elsőéves bölcsészhallgató, a Maurinum tagja ez alkalomra írt István küldetése című költeményét mutatja be.
7. Saád—Sass: Zárókar a Szent Mór kantátából. (Dunántúl, 1938. október 22. részlet)

Fényesen sikerült a Szent Mór Kollégium emlékünnepe a Dunántúl, 1938. október 25-i száma szerint. Ebben a számban olvashatunk Virág Ferenc megyéspüspök Szent István ódájáról, melynek éltetése külön hasábokon jelent meg.

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.108.f. 37/c. d. Szent Mór Kollégium (Maurinum) iratai

Dunántúl, 1938. október (28. évfolyam, 237. szám) 1938.10.20, 4.

Dunántúl, 1938. október (28. évfolyam, 239. szám) 1938.10.22, 4.

Dunántúl, 1938. október (28. évfolyam, 240. szám) 1938.10.23, 7.

Dunántúl, 1938. október (28. évfolyam, 241. szám) 1938.10.25 / 241, 3-4. 

Fedeles Tamás-Pohánka Éva: A Pécsi Római Katolikus Püspökség rövid története   

Farkas Gábor: A pécsi Szent Mór Kollégium (Maurinum) története 1928–1948. Neveléstörténet, 2009. (6. évfolyam, 3–4. szám) 111–130.  

Rajczi Péter: A „Maurinum" (A pécsi egyetemi Szent Mór kollégium történetéből) Baranya. Történelmi és honismereti folyóirat. 2. évfolyam (1989/1-2) 

Rajczi Péter: Vargha Damján és a Maurinum. Pécsi Szemle 2. (1999):3. 66–72. 

Pécsi Egyetemi Almanach I. Lengvári István (szerk.): Pécsi Egyetemi Almanach 1. 1367-1950 Pécs, 2005.

https://szbki.pte.hu/

Címkék: 1938

A „tanárképzős” zenekar: Kispál és a Borz

2023. május 26.

A Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karának Kari Önkormányzati Bizottsága az alább olvasható levélben fordult dr. Kozma László dékánhoz. A gólyatáborra próbáló Kispál és a Borz együttes számára kértek engedélyt, hogy a Moziteremben gyakorolhassanak.
A Kispál és a Borz 1987. december 10-én tartotta bemutatkozó koncertjét a jelenleg is működő Szenes Klubban. Az alternatív rockzenét játszó együttes a mai napig meghatározó alakja a hazai zenei életnek.

FORRÁSOK:

PTE EL VIII. 206.b. 1024/1989. JPTE Tanárképző Kar iktatott iratai

Pécs Lexikon A–M (főszerk. Romváry Ferenc). Pécs: Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft., 2010. – Kispál és a Borz szócikk

Címkék: 1989

Rendhagyó könyvbeszerzés az Egyetemi Könyvtár számára

2023. május 19.
1923 tavaszán, az Erzsébet Tudományegyetem budapesti tartózkodásának utolsó hónapjaiban a könyvtár fejlesztésére is gondolt intézményünk jogelődjének bölcsészkara. A németországi könyvek beszerzései azonban a magyar közvetítő cégek által költségesnek bizonyultak, így azt a megoldást terjesztette elő a kar hogy Nagy József könyvtárigazgató utazzon ki, és a német birodalmi bankhoz előreutalt pénzből személyesen vásárolja meg a köteteket. A teljes szabályszerűség miatt ehhez kértek engedélyt vallás- és közoktatási minisztertől. Még arra is kiterjedt a figyelem, hogy ne az inflálódó márkában hanem amerikai dollárban vagy francia frankban történjen az utalás.
 
 
 
 
FORRÁSOK:
 
PTE EL VIII.1.a. ETE, A Pécsi Egyetem Tanácsának ülésjegyzőkönyvei, 1923/24. tanév hatodik rendes ülése 1923. április 24. 19. napirendi pont
Címkék: 1923

"Az oktatás hatályosabbá tétele"

2023. május 12.

A negyvenes évekre a természettudományok fejlődésével az orvosképzés tananyaga is felduzzadt, amit az addigi időkeretbe egyre nehezebben lehetett beszorítani. Mansfeld Géza ezért az egyetemi tanács elé terjesztette javaslatát, hogy lehetne az oktatási időt kibővíteni. Később az Országos Közoktatási Tanács az orvosképzés reformját az ő tervezete alapján kezdte tárgyalni.

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.105.b 23. d. 20/1945-46, ETE Orvosi kar iktatott iratai
PTE EL VIII.105.b 23. d. 169/1945-46, ETE Orvosi kar iktatott iratai

Címkék: 1945

A katonahallgatók helyzetének további javítása ügyében hozott intézkedések

2023. május 05.
Az egyetemek képviselőinek részvételével létrejött megállapodást tükrözi az az 1925-ben kiadott rendelet, mely a katonahallgatóknak a honvédség általi foglalkoztatásáról szól. A részletes szabályozás elsősorban a tanórákon és gyakorlatokon való  megjelenést segíti elő, de az élelmezésükről is rendelkezik. 
 
 
 
 
FORRÁS:
PTE EL VIII.1.a. ETE, A Pécsi Egyetem Tanácsának ülésjegyzőkönyvei 1925/25. tanév harmadik rendes ülése 1925. nov. 25. 2. napirendi pont
 
Címkék: 1925

A hadapród iskola épülete

2023. április 21.

Már az egyetem 1923-as Pécsre költözésekor felmerült, hogy a hadapródiskola épületét átadják az egyetemnek, ez azonban akkor mégsem történt meg. Később, 1956-ban az önálló egyetemmé alakított orvoskar végül megkapta az épületet, ami átépített formában a mai napig az orvosképzés otthona. Az épület átadása azonban már korábban is felmerült. A második világháború után tervben volt a bölcsészkar visszaállítása, és ennek elhelyezéséhez a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a hadapród iskola épületének átadásában látta a megoldást.

FORRÁS:

PTE EL VIII.105.b 23. d. 515/1945-46, ETE Orvosi kar iktatott iratai

Címkék: 1946

Doktori eskü

2023. április 14.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara az 1949. szeptember 28-án tartott I. rendes kari tanácsülésén ismertette és vette tudomásul a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium alább olvasható leiratát, mely a doktori eskü szövegének módosítása tárgyában kelt. A leirat célja az volt, hogy az ország különböző egyetemein egységes esküszöveg hangozzon el a jelöltek avatása alkalmából. Ennek megfelelően külön szövegek készültek az orvosdoktoroknak, a gyógyszerészeknek, valamint a további tudományterületek doktorainak.

 

FORRÁS:

PTE EL VIII. 202.b. 24. d. 70/1949-50., PTE ÁJK iktatott iratai

Címkék: 1949

Ki a dékán?

2023. március 31.

Ahogy a második világháborús frontvonal közeledett Pécshez, sokan nem akarták megvárni a szovjetek érkezését. De ki vezeti az orvoskart, ha mind a dékán, mind a prodékán távozott? A rektor felé írásban is tisztázta a kérdést dr. Entz Béla a következő levelében.

FORRÁS:

PTE EL VIII.105.b. 23. d. 439/1944-45, ETE Orvosi Kar iktatott iratai

Címkék: 1945

A Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulója

2023. március 24.

Ahogy november 7., úgy március 21. is a rendszerváltással megszűnt állami ünnepek közé tartozik. A Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulóját kiemelten kívánták megünnepelni 1969-ben, az ötven éves jubielum alkalmával. Az ünnepségek szervezését már egy évvel korábban megkezdték, előző év végén már le kellett jelenteni a programot. Az alábbiakban az erre felszólító levelet, valamint a válaszul megküldött tervezett jubileumi programsorozatot láthatjuk.

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.105.b 167. d. 81/1968, POTE iktatott iratai

Címkék: 1968, 1969

Javaslat Teológiai Kar létesítésére

2023. március 17.

A Bethlen-kormány és az evangélikus egyház között 1922. december 18-án létrejött szerződés nyomán 1923. november 23-án, a soproni evangélikus líceum épületében kezdődött meg az egyetemi szintű lelkészképzés a magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem (ETE) Evangélikus Hittudományi Karán. A kar felszámolására 1950-ben került sor, jogutódja az egy év múlva újjászervezett budapesti Evangélikus Teológiai Akadémia lett.
1990-ben felmerült a gondolat a Janus Pannonius Tudományegyetem részéről, hogy az Akadémia, mint a JPTE Teológiai Kara, visszakerüljön a pécsi egyetem vérkeringésébe. A terv végül nem valósult meg, a 30/1990. (III. 21.) OGY határozat az Evangélikus Teológiai Akadémiát (jelenleg Evangélikus Hittudományi Egyetem) nem állami hittudományi egyetemként ismerte el.

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII. 201.b. 173. d. 110/1990.R., JPTE Rektori Hivatal iratai

Fedeles Tamás – Lengvári István – Polyák Petra – Schmelczer-Pohánka Éva: A pécsi felsőoktatás évszázadai (2. javított kiadás). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2017. 80-82. old.

Evangélikus Hittudományi Egyetem

https://uni.lutheran.hu/az-egyetem-tortenete/

30/1990. (III. 21.) OGY határozat az egyetemekről

https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=990H0030.OGY

Címkék: 1990

Oldalak

You shall not pass!