Iratpillanatok

Iratpillanatok a Pécsi Tudományegyetem 20. századi történetéből

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Egyetemi Levéltár a korábbi, a nagyközönség számára készített adatbázis (Pécsi Egyetemi Almanach), fotóalbumok és kiállítások (Egykor és ma), történeti összefoglalások (Pécsi felsőoktatás évszázadai) sorát egy tudományos igényű online forrásgyűjteménnyel egészíti ki. Könnyen hozzáférhető módon tesz közzé egy olyan, a PTE Egyetemi Levéltár iratanyagából készült reprezentatív válogatást, mely elsődleges történeti források segítségével hívja fel a figyelmet a PTE és jogelődei történetének meghatározó eseményeire.

A forrásokat rövid magyarázattal, háttér-információkkal látjuk el, melyek rámutatnak az adott dokumentum történeti kontextusára, jelentőségére, reprezentatív vagy épp kirívó voltára. A kiválasztott dokumentumok a következő témaköröket ölelik fel: az egyetem és a karok életének jelentős pillanatai, országos hatókörű politikai és társadalmi események egyetemi vonatkozásai, egyetemi hagyományok, kiemelkedő professzorok vezetői és tudományos munkássága; a hallgatói élet jellegzetes eseményei, szokásai.

2022. októberétől egy közel 50 iratból álló válogatást teszünk közzé, majd minden héten egy-egy új dokumentummal fogjuk ezt kiegészíteni legalább 2023 végéig. A blogszerű bejegyzések lehetővé teszik az önálló hivatkozást és a források megosztását más platformokon is.

Jó böngészést kívánunk!

1921:

Jelentés az egyetem új elhelyezéséről és Pekár Mihály orvoskari dékán felkérése az egyetem pécsi elhelyezésével kapcsolatos munkákra

1923:

A központi és a dékáni hivatalok Pécsre költözése

A "Pécsi Egyetemi Athlétikai Club" megalapítása

A Pécsre költözés feltételei

Az első pécsi tanévnyitó programja

Petőfi 100

Rendhagyó könyvbeszerzés az Egyetemi Könyvtár számára

1925:

A katonahallgatók helyzetének további javítása ügyében hozott intézkedések

Tíz évnyi köszönet

1929:

Protekciókérő levél Pekár Professzorhoz

1930:

Vargha Damján levele gróf Bethlen Istvánnak

1931:

Egyetemi Könyvtár - órarendelés

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter 1931. június 10-i pécsi látogatásának napirendje

1932:

Egyetemi Könyvtári könyv visszajuttatása a könyvtárba

1933:

Egyetemi Könyvtár kiállítása az 1933-as Pécsi Ünnepi Héten

1934:

Ügyintézés portás által

Döbrentei-kódex

1935:

Testnevelés óra helyett Mikulás ünnep

1936:

Az Idegklinika és a repülők 1.

1937:

A Turul szövetség tiltakozó plakátja

Az Idegklinika és a repülők 2.

Egyetemi őrség felállítása

1938:

Virág Ferenc ódája

1939:

Maurinum szüreti mulatság

1941:

Maurinum táncestély

"Mozgófénykép"

1943:

Fenyvessy Bélát köszönti Császár Elemér

Két kollégiumi menü

Nagyböjti lelkigyakorlat

1945:

"Az oktatás hatályosabbá tétele"

Ki a dékán?

1946:

A hadapród iskola épülete

Címer 1. - Kossuth címer

1947:

B-lista revízió

Felvételi tájékoztató 1947/48

Egyetem neve 1. - Országosan egységes eljárás

Rádióinterjú az Egyetemi Könyvtárból

1948:

Egyetem neve 2. - Semmelweis?

Horthy korszak tárgyi emlékeinek eltávolítása

Meghívó a Pécsi Pedagógiai Főiskola megnyitó ünnepségére

Pécsi Egyetemi Napok a 25 éves évfordulón

1949:

Címer 2. - Magyar Népköztársaság címere

Címer 3. - Régi címerek eltávolítása

Doktori eskü

Karácsonyi árszabás

Két kollégiumi menü

Országgyűlési választások

1951:

Fogszuvasodás elleni prevenció

Magántanári cím megszüntetése

1957:

Március 15-i és április 4-i ünnepség 1957-ben

November 7.

1960:

POTE Egyetemi Könyvtár felállítása

1967:

600 éves jubileumi fogadás a POTE-n

600 éves jubileumi meghívó

600 éves jubileum - Országos Bizottsági ülés

Eszperantó a PTF-en

1969:

 A Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulója

1972:

Emlékülés Janus Pannonius halálának 500. évfordulója alkalmából

1975:

"Hazai esték" vetélkedő

1978:

30 éves PTF 1. - Emlékkötet tervezet

30 éves PTF 2. - Meghívó a díszünnepségre

1981:

Universitas Fesztivál

1984:

Botanikus kert védetté nyilvánítása

1986:

Filmforgatás

"A labda halála"

1988:

Az Országos Felsőoktatási Kollégiumi Tábor programfüzete

Természetvédő Klub

1989:

A „tanárképzős” zenekar: Kispál és a Borz

PMMF Majális

1990:

"Humán Galéria" a PMMF-en

Huszárik Mozi

Javaslat Teológiai Kar létesítésére

Szembenézni 1956-tal

1991:

II. (Szent) János Pál pápa szentmiséje Pécsen

JPTE BTK és TTK megalakulása

PMMF Sportnapok 1991

1992:

Pollack 625

1996:

A JPTE Bölcsészettudományi Kar és Műveszeti Kar szétválása

1997:

A FEEFI megalapítása

 


 

Fenyvessy Bélát köszönti Császár Elemér

2023. október 06.

Dr. Fenyvessy Béla (1873-1954) professzor a M. kir Erzsébet Tudományegyetem egyik meghatározó alakja volt. Az egyetem történetének legnehezebb éveiben volt rektor, és 1918-tól huszonöt éven át vezette az Orvosi Kar Közegészségtani Intézetét. Ugyanebben az évben lett nyilvános rendes tanár. Ez alkalomból köszöntötte őt professzori 25 éves jubileumán írásban Dr. Császár Elemér, akinek a napokban elektronikus formában is kutathatóvá tett irathagyatékából származik az alábbi köszöntő.

 

 

FORRÁS:

PTE EL XIV.19. 1. d. I/30 Dr. Császár Elemér irathagyatéka

PTE Egyetemi Almanach

Címkék: 1943

"Humán Galéria" a PMMF-en

2023. szeptember 29.

A jelenlegi PTE MIK jogelőd intézményei az 1961-ben indult, budapesti székhelyű Felsőfokú Építő- és Építőanyagipari Gépészeti Technikum (FÉÉGT) és az 1962-ben alapított pécsi Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikum (FVGT) voltak. A Pollack Mihály Műszaki Főiskolát (PMMF) 1970-ben alapították. 1979-től a főiskolához tartozott a korábban a Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Karához tartozó bajai intézmény is, mely a főiskola Vízgazdálkodási Intézeteként - később Vízgazdálkodási Tagozatként - 1995-ig működött. A főiskola 1995-ben integrálódott a Janus Pannonius Tudományegyetemhez (JPTE). 2000. január 1-én megalakult az integrált Pécsi Tudományegyetem (PTE), ekkortól a Kar új neve Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar (PTE PMMFK). 2004-től a Kar egyetemi karként működik (PTE PMMK). 2011-től a Kar neve, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar (PTE PMMIK).
2015 márciusától, az idegen nyelvű képzések indulásától kezdve az intézmény új neve Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar (PTE MIK).
A Pollack Mihály Műszaki Főiskola az oktatáson kívül széles spalettájú közművelődési funkciót is ellátott. Számtalan szakkör, klub ̶ jelen esetben 1990. október 25-én a „Humán Galéria” ̶ felavatására került sor, mely egyben a jogelőd intézmény 30. a főiskola létesítésének 20. évfordulója lakalmából rendezett „Jubileumi Tudományos Ülésszak” rendezvénye is volt.
A galériát a sokak által ismert és szeretett Pandur József főiskolai tanár, festőművész, művészettörténész (1992-2000) a Pécsi Grafikai Műhely és a Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep megalapítója nyitotta meg.

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.215.b 15. d.

https://mik.pte.hu/a-kar-rovid-tortenete 2022.10.11.

Címkék: 1990

Emlékülés Janus Pannonius halálának 500. évfordulója alkalmából

2023. szeptember 01.

1972. március 28-31. között tudományos ülésszakot tartottak Janus Pannonius halálának 500. évfordulója alkalmából a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A négy napos rendezvény programját olvashatjuk az alábbi forrásban.
A megyei és városi tanács védnöksége alatt rendezett konferenciát az MTA Irodalomtudományi Intézete, valamint Ókortudományi Kutatócsoportja, a magyar bölcsészettudományi karok régi magyar irodalomtörténeti tanszékei és a Pécsi Tanárképző Főiskola Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke szervezte. Az esemény hazai és külföldi résztvevőit a vendéglátó egyetem nevében dr. Szotáczki Mihály dékán köszöntötte.

 

 

 

 

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII. 202.b. 111. d. 165/1971-72. PTE Állam- és Jogtudományi Kar iktatott iratai

Dunántúli Napló 1972.03.29., 5.

Címkék: 1972

A "Pécsi Egyetemi Athlétikai Club" megalapítása

2023. július 28.

Az egyetem Pécsre költözésének előestéjén érkezett az orvoskari hallgatók kezdeményezése az Egyetemi Tanács elé önálló sportklub létesítése tárgyában. Már az előkészítés során az egytem professzorai támogatták a kezdeményezést, és ezt a pozitív hozzáálást az Egyetem Tanácsa is megerősítette. Az egyesület még 1923-ban bejegyzésre került, így idén centenáriumát ünnepli a Klub. Színe a fekete-fehér lett, első elnöke Bakay Lajos sebész, egyetemi tanár volt. Az egyesület az elmúlt száz évben több szakosztályban sok kiemelkedő sportoló karrierjét indította el és hozzájárult a pécsi felsőoktatás hallgatóságának testneveléséhez.

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.1.a. ETE, A Pécsi Egyetem Tanácsának ülésjegyzőkönyvei, az 1922/23. tanév hetedik rendes ülése, 1923. jún. 13. 20. napirendi pont

https://peac.pte.hu/

 

Címkék: 1923, PEAC

Rádióinterjú az Egyetemi Könyvtárból

2023. július 07.

A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem – 1947 áprilisától Pécsi Tudományegyetem – Könyvtára 111/1946-47. iktatószámú ügyiratában „Látogatás az Egyetemi Könyvtárban” címmel, az 1947. július 31-én készült Rádióriport-hangfelvétel (Ap. II. 2115) leiratát találjuk.
Székely Beáta (Székely Jenő [1885-1947] ismertebb gyermeke, szépirodalmi fordító, bemondónő, színész) és dr. Faluhelyi Veronika (1918–2005) Egyetemi Könyvtári segédőr részvételével az Egyetemi Könyvtár épületében (7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 1-3.) elkészített riport az ekkor Winis (Ferdinánd) Nándor (1881-1978) irányítása alatt álló intézmény bemutatására irányult.
Az Új Dunántúl 1947. július 30-i számában megjelent tudósítás szerint a rádió (Budapest I. és II.) Pécsről közvetíti egész napos műsorát, melynek tervezett programját a napilap teljes egészében közli. Az eseményre az alábbi módon törekszik felhívni a figyelmet, és aktivitásra késztetni:

„A fenti program teljes egészében a pécsi relé hullámhosszán is hallható lesz. A teljes műsor meghallgatható a MSzMT helyiségében (Széchenyi tér l6.), ahol ebből az alkalomból egésznapos rádiószolgálat lesz.” (Új Dunántúl, 1947. július 30.)

A szép, leíró jellegű bevezetőjével kedvet ébreszt az intézmény meglátogatására, megismerésére. A rádióriport országos és helyi szinten ismerteti, kvázi „reklámozza” az Egyetemi Könyvtár épületét és tevékenységét.
Az egyetemnek és ezen belül az Egyetemi Könyvtárnak hagyományosan jó kapcsolata volt a nyomtatott sajtóval, ezen médiumok mellé csatlakozott egy új, egészen más létpékű és távlatokat nyitó, a könyvtár szellemiségét munkatársain keresztül is közvetlenül bemutató fórum. Így jött létre az az Egyetemi Könyvtárat és tevékenységét bemutató hanganyag, melyet az állandó és alkalmi közönség közül bizonnyal sokan meghallgattak.

 

FORRÁSOK: 

PTE EL VIII. 114. 34. d. 111/1946-47. Egyetemi Könyvtár iktatott iratai

Új Dunántúl, 1947. július 30. (4. évfolyam,171. szám) 3.

A PÉCSI FELSŐOKTATÁS ÉVSZÁZADAI Szerkesztette Fedeles Tamás, Lengvári István, Pohánka Éva, Polyák Petra Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2017.

Pécsi Egyetemi Almanach I. 2015: Pécsi Egyetemi Almanach I. Lengvári István (szerk.): Pécsi Egyetemi Almanach 1. 1367-1950, Pécs

Hajdú Csilla: Interjú Várkonyi Nándor könyvtárosi tevékenységéről. Per Aspera ad Astra III. évfolyam, 2016/2. szám, 126-144.

Címkék: 1947

Fogszuvasodás elleni prevenció

2023. június 23.

Dr. Oravecz Pál, a Pécsi Tudományegyetem Stomatologiai Klinikájának (jelenleg PTE Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika) igazgatója 1951 januárjában az alább olvasható levélben kérte a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánjának közreműködését. A Magyar Tudományos Akadémia előírásának megfelelően lehetőséget biztosítottak a Pécsett tanulmányokat folytató hallgatóknak arra, hogy esti rendeléseken ingyenes fogászati szűréseken vegyenek részt. Hiszen, ahogy az akkori klinikaigazgató is fogalmazott levelében, „[…] fontos közegészségügyi érdek fűződik ahhoz, hogy az egyetemi és főiskolai hallgatók fogazata ép legyen […]”.

FORRÁSOK:

PTE EL VIII. 202.b. 35. d. 234/1950-51. PTE Állam- és Jogtudományi Kar iktatott iratai

Címkék: 1951

Egyetemi Könyvtár - órarendelés

2023. június 16.

A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára 169/1932/33. iktatószámú ügyiratában a vegyes iratok között találjuk Kemény Béla pécsi órásmester, ékszerész és látszerész 1931. október 12. napján kelt ajánlatát.
Az akkor a Jókai tér 6. szám alatt, a Radócsay-féle házban (napjainkban Elefántos ház) fellelhető üzletében működő üzlet tulajdonosa a M. Kir. Erzsébet Tudomány Egyetem Könyvtára (akkor Szepesy u. 3.) számára két díszes kiállítású teremóra beszerzését vállalta.
A forrásból megtudhatjuk, hogy a könyvtár kérésére a korábban bemutatott minta alapján, milyen feltételek mellett, milyen kivitelben, mely fából és mennyiért szállítják le a megrendelt terméket.

FORRÁS:

PTE EL VIII.114. 169/1932-1933,  Egyetemi Könyvtár iratai

Címkék: 1931

Országgyűlési választások

2023. június 09.
Az 1949. május 15-én tartott országgyűlési választásnak már valódi tétje nem volt. A Magyar Kommunista Párt riválisait addigra vagy felszámolták, vagy a Magyar Függetlenségi Népfrontba olvasztották. A választáson már csak ennek jelöltjeire lehetett szavazni.
A hatalom számára azonban legitimációjának bizonyítása miatt fontos volt, hogy a választás minél nagyobb részvételi aránnyal történjen. Ezért próbálták az új szavazókat, az egyetemi hallgatókat is megszólítani. Ennek módjáról olvashatunk az alábbi iratokban.
 
  
  
 
FORRÁS:
PTE EL VIII.202.b 12. d. 384-1948/49, PTE ÁJK iktatott iratai
 
Címkék: 1949

Virág Ferenc ódája

2023. június 02.

Az alábbi forrás Vargha Damján (1873-1956) a Maurinum igazgatója Virág Ferenc (1895-ig Blum. 1869-1958) pécsi megyéspüspöknek 1938. október 14-én írt levelét tartalmazza, melyben megköszöni a Maurus irodalmi ünnepre írt és egy nappal korábban átadott költeményét.
Vargha Damján dr. a kollégium igazgatója, az egyetem nyilvános rendes tanára, aki irodalomtörténeti kutatásaival tisztázta a Szent Mór kérdéseket, már évekkel ezelőtt elsőrendű feladatának tűzte maga elé, hogy a pécsi egyházmegyében elterjeszti Szent Mór kultuszát, mely meg is történt.
A  m. kir. Erzsébet Tudományegyetemnek Pécsett működő három kara: jogi, orvosi és bölcsész hallgatói számára 1929-ben megnyitott Szent Mór Kollégium (Maurinum, ma a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatalának helyet adó épület, Pécs, Vasvári Pál u. 4.) igazgatósága és ifjúsága minden évben, így 1938-ban, a Szent István-évben is megrendezte a már hagyományosnak számító Mór (Maurus) irodalmi ünnepséget. Az ünnepi szónok Glattfelder Gyula dr. püspök volt.
1938. október 23-án délután 6 órakor az egyetem központi aulájában (Rákóczi út 80.) került megrendezésre az ünnepség, ahol a részletes program a következő volt:

1. Saád—Sass: Megnyitó kar a Szent Mór kantátából.
2. Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök ünnepi beszéde.
3. Udvardy Tibor operaénekes: a) Erkel: Hazám, hazám c. áriát énekli a Bánk bán operából és b) Koudela: Magyar Miatyánk-ját. Kíséri Sass Dezső.
4. Virág Ferenc pécsi megyéspüspöknek ez alkalomra írt Szent István király című ódáját szavalja Horváth Béla I. éves joghallgató, a Maurinum tagja.
5. Saád—Sass: Két korális a Szent Mór kantátából.
6. Mausz Gyula elsőéves bölcsészhallgató, a Maurinum tagja ez alkalomra írt István küldetése című költeményét mutatja be.
7. Saád—Sass: Zárókar a Szent Mór kantátából. (Dunántúl, 1938. október 22. részlet)

Fényesen sikerült a Szent Mór Kollégium emlékünnepe a Dunántúl, 1938. október 25-i száma szerint. Ebben a számban olvashatunk Virág Ferenc megyéspüspök Szent István ódájáról, melynek éltetése külön hasábokon jelent meg.

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.108.f. 37/c. d. Szent Mór Kollégium (Maurinum) iratai

Dunántúl, 1938. október (28. évfolyam, 237. szám) 1938.10.20, 4.

Dunántúl, 1938. október (28. évfolyam, 239. szám) 1938.10.22, 4.

Dunántúl, 1938. október (28. évfolyam, 240. szám) 1938.10.23, 7.

Dunántúl, 1938. október (28. évfolyam, 241. szám) 1938.10.25 / 241, 3-4. 

Fedeles Tamás-Pohánka Éva: A Pécsi Római Katolikus Püspökség rövid története   

Farkas Gábor: A pécsi Szent Mór Kollégium (Maurinum) története 1928–1948. Neveléstörténet, 2009. (6. évfolyam, 3–4. szám) 111–130.  

Rajczi Péter: A „Maurinum" (A pécsi egyetemi Szent Mór kollégium történetéből) Baranya. Történelmi és honismereti folyóirat. 2. évfolyam (1989/1-2) 

Rajczi Péter: Vargha Damján és a Maurinum. Pécsi Szemle 2. (1999):3. 66–72. 

Pécsi Egyetemi Almanach I. Lengvári István (szerk.): Pécsi Egyetemi Almanach 1. 1367-1950 Pécs, 2005.

https://szbki.pte.hu/

Címkék: 1938

A „tanárképzős” zenekar: Kispál és a Borz

2023. május 26.

A Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karának Kari Önkormányzati Bizottsága az alább olvasható levélben fordult dr. Kozma László dékánhoz. A gólyatáborra próbáló Kispál és a Borz együttes számára kértek engedélyt, hogy a Moziteremben gyakorolhassanak.
A Kispál és a Borz 1987. december 10-én tartotta bemutatkozó koncertjét a jelenleg is működő Szenes Klubban. Az alternatív rockzenét játszó együttes a mai napig meghatározó alakja a hazai zenei életnek.

FORRÁSOK:

PTE EL VIII. 206.b. 1024/1989. JPTE Tanárképző Kar iktatott iratai

Pécs Lexikon A–M (főszerk. Romváry Ferenc). Pécs: Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft., 2010. – Kispál és a Borz szócikk

Címkék: 1989

Oldalak

You shall not pass!