Hírek

"Klebelsberg és kora" tudományos konferencia, és XIX. levéltári nap.

2022. szeptember 26.

Klebelsberg és kora
tudományos konferencia

a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara, a PTE Egyetemi Levéltár és a
MTA PAB Város- és Helytörténeti Munkabizottság szervezésében
(egyben a PTE Egyetemi Levéltár XIX. levéltári konferenciája)

 

Időpont: 2022. október 5–7.
Helyszín: Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza
(7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 44.)

Program (itt letölthető):

Szerda (10.05.)

15:00 KÖSZÖNTŐK:
Prof. Dr. Miseta Attila, a PTE rektora
Prof. Dr. Fedeles Tamás, a PTE rektorhelyettese, a Centenáriumi Programirányító Bizottság elnöke
Prof. Dr. Heidl György, a PTE BTK dékánja
Prof. Dr. Font Márta, a Pécsi Akadémiai Bizottság alelnöke
 
I. SZEKCIÓ: EURÓPAI ÉS MAGYAR FELSŐOKTATÁS A HOSSZÚ 19. SZÁZADBAN
elnök: Fedeles Tamás DSc (egyetemi tanár, PTE BTK Történettudományi Intézet)
16:00 Dr. habil. Szögi László CSc (c. egyetemi tanár, ny. főigazgató, ELTE Könyvtár és Levéltár): Magyarországi felsőoktatási intézmények az egyetemek európai hálózatában
16:40 Schwendtner Tibor DSc (egyetemi tanár, EKKE Filozófia Tanszék): Weszely Ödön és a német egyetemi hagyomány
17.20 vita

Csütörtök (10.06.)

II. SZEKCIÓ: FOLYTONOSSÁG ÉS MEGSZAKÍTOTTSÁG: AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ
ÉS KLEBELSBERG ÚJ RENDSZERE
elnök: Dr. habil. Hornyák Árpád (egyetemi tanár, PTE BTK Történettudományi Intézet)
8:30 Bevezető előadás: Ujváry Gábor CSc (intézetvezető, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár; főiskolai tanár, tanszékvezető, Kodolányi János Egyetem): „Kultúra nélkül nincs Magyarország”. Klebelsberg Kuno útja a kultuszminiszterségig
9:00 Dévényi Anna PhD (Mathias Corvinus Collegium, Debreceni Képviselet): Korszakváltás és nemzetépítés - Kornis Gyula, a klebelsbergi oktatáspolitika spiritus rectora
9:20 Dr. habil. Gőzsy Zoltán (egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet; igazgató, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára): Levéltárak és levéltárügy Klebelsberg korában
9:40 vita
10:00–10:30 kávészünet
 
III. SZEKCIÓ: EGYETEMVÁROS – EGYETEM ÉS VÁROS
elnök: Ujváry Gábor CSc (intézetvezető, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár; főiskolai tanár, tanszékvezető, Kodolányi János Egyetem)
10:30 Bevezető előadás: Dr. habil. Pilkhoffer Mónika PhD (egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet): Változó hátszéllel: A vidéki egyetemek infrastrukturális különbségei
11:00 Vajda Tamás (levéltárvezető, SZTE Egyetemi Levéltár): Város és egyetem Szegeden
11:20 Lengvári István (igazgató, PTE Egyetemi Levéltár): Város és egyetem Pécsett
11:40 Molnár László PhD (igazgató, SE Központi Levéltár): Fejlesztés és stagnálás. A Testnevelési Főiskola és a budapesti orvoskar Klebelsberg minisztersége idején
12:00 vita
12:30–14:00 ebédszünet
 
IV. SZEKCIÓ: POLITIKA ÉS EGYETEM
elnök: Dr. habil. Vitári Zsolt PhD (intézetvezető, PTE BTK Történettudományi Intézet)
14:00 Bevezető előadás: Dr. habil. Kerepeszki Róbert PhD (egyetemi docens, DE BTK Történelmi Intézet): A „tudomány fellegvárából” közéleti „csatatér” – Az egyetem mint a politizálás színtere a Horthy-korban
14:30 Vonyó József DSc (c. egyetemi tanár, PTE BTK Történettudományi Intézet): Gömbös Gyula és Klebelsberg Kuno díszdoktori címe – szakmapolitikai kapcsolataik tükrében
14:50 Raposa Vivien (PhD hallgató, PTE BTK Történettudományi Intézet): A pécsi egyetemisták politikai megmozdulásai a két világháború között
15:10 vita
15:30–16:00 kávészünet
 
V. SZEKCIÓ: A HALLGATÓSÁG ÉS MOBILITÁSA A KORSZAKBAN
elnök: Zsidi Vilmos (levéltárvezető, BCE Egyetemi Levéltár)
16:00 Bevezető előadás: Dr. habil. Zeidler Miklós PhD (egyetemi docens, ELTE BTK Történeti Intézet; tudományos főmunkatárs, ELKH BTK Történettudományi Intézet): Az egyetemi numerus clausus végrehajtása – a felvételi eljárások tanulságai
16:30 Kissné Bognár Krisztina (levéltárvezető, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár): Intézmények közötti hallgatói mobilitás a mezőgazdasági felsőoktatásban a két világháború közötti időszakban
16:50 Árvai Tünde (egyetemi tanársegéd, DE BTK Történelmi Intézet): Az Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesülete
17:10 vita

Péntek (10.07.)

VI. SZEKCIÓ: OKTATÓK, PROFESSZOROK
elnök: Molnár László PhD (igazgató, SE Központi Levéltár)
8:30 Bevezető előadás: Dr. habil. Kiss Zsuzsanna PhD (intézetigazgató, egyetemi docens, ELTE TáTK Szociológia Intézet): A hazai tudáselit kutatások helye a nemzetközi és a magyar elitkutatási hagyományban
8:50 Szeberényi Gábor (főigazgató, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont): „Tomiban ősz van.” A pécsi (bölcsész)professzori kinevezés biográfiai helyiértéke (Holub József és Halasy- Nagy József példáján)
9:10 Zsidi Vilmos (levéltárvezető, BCE Egyetemi Levéltár): Tanári karrierlehetőségek és karrierpályák az új Közgazdaságtudományi karon az 1920-as években
9:30 Balogh Ágnes PhD (egyetemi docens, PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék): Irk Albert, a pécsi egyetem első büntetőjogász professzora
9:50 vita
10:10–10:40 kávészünet
 
VII. SZEKCIÓ: EMLÉKEZET ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI PREZENTÁCIÓ
elnök: Dr. habil. Pilkhoffer Mónika PhD (egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet)
10:30 Bevezető előadás: Polyák Petra PhD (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára): Egyetem Pécsett vagy pécsi egyetem? Történeti és emlékezeti narratívák az egyetemtörténet-írásban
11:00 Kohári Gabriella (segédlevéltáros, PTE Egyetemi Levéltár): Életpálya töredékekben: Vargha Damján hagyatékának rekonstrukciója és forrásértéke két közgyűjteményből
11:20 Pálmai Dóra (könyvtáros, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont): A „Pécs – Debrecen – Szeged. Klebelsberg Kuno és a magyar felsőoktatás” című kiállítás készítése
11:40–12:00 vita
 

A konferencia ideje alatt a Levéltár zárva tart!

Címkék: konferencia

Levéltári Nap 2021

2021. november 23.

Meghívó

 

a PTE Egyetemi Levéltár XVIII. levéltári napi konferenciájára:

"Felsőoktatás Trianon után"

 

 

 

Helyszín: Tudásközpont (Universitas utca 2/a), nagy konferenciaterme (-1. szint)
Időpont: 2020. november 12. 9:00 és 13:00 óra között
 

Program:

 

A konferenciát köszönti és megnyitja:
Felinger Attila DSc (akadémikus, egyetemi tanár, tudományos és innovációs rektorhelyettes, PTE)
9.45–11.00 Elnök: Vonyó József DSc (c. egyetemi tanár, PTE)
9.45 Fedeles Tamás PhD Dr.habil (egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes, PTE)
„A múltból a jövő felé – A modernkori pécsi felsőoktatás első száz esztendeje, 1923–2023.”
Centenáriumi programsorozat a Pécsi Tudományegyetemen
10.05 Kaposi Zoltán DSc (egyetemi tanár, PTE KTK)
Pécs gazdasági helyzete az 1920-as években
10.25 Molnár László PhD (levéltárvezető, SE Központi Levéltár)
Száműzöttként a fővárosban. Három orvoskar együttes ülése 1920 végén
10.45 Kovács Adrienn (Hume scholar, Maynooth University, National University of Ireland)
Az Erzsébet Tudományegyetem és a két világháború közötti kulturális diplomácia
11.05–11.30 kávészünet
11.30 elnök: Batalka Krisztina (főlevéltáros, levéltárvezető, BME Levéltár)
11.30 Vajda Tamás (főlevéltáros, levéltárvezető, SZTE Levéltára)
A kolozsvári egyetem Szegedre kerülése: politikai egyeztetések és szervezési folyamatok 1919–1921 között
11.50 Osváth Zsolt (főlevéltáros, SE Központi Levéltár)
„A mi értékeink” – A szegedi tudományegyetem Diákvédő és Diákjóléti Irodája sajtómegjelenései 1923–1928
12.10 Zsidi Vilmos (főlevéltáros, levéltárvezető, Corvinus Egyetem Levéltára)
Ifj. Erődi-Harrach Béla a Közgazdaságtudományi Kar professzora 1920–1948
12.30 Rozs András (ny. főlevéltáros, MNL BaML)
A Turul Szövetség ideológiai irányvonalának változásai, 1943–1944
12.50–13.10 Kérdések, vita
 
A program itt letölthető.
 
Ezen a napon a Levéltár zárva tart!
Címkék: konferencia

Év Levéltára 2020

2021. április 12.

A Magyar Levéltárosok Egyesülete döntése értelmében, ebben az évben a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára veheti át az ÉV LEVÉLTÁRA 2020 szakmai díjat. A rangos elismerést – 2012. évi alapítása óta immár kilencedik alkalommal – az adott évben kiemelkedő szakmai tevékenységet folytató levéltári intézménynek ítéli oda a zsűri. A díj átadása egyben a Nyitott Levéltárak programsorozat központi rendezvénye. Az ünnepélyes díjátadásra a COVID 19 vírus miatt kialakult veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedések miatt sajnos rendhagyó módon, online formában kerül sor

 

2021. április 13-án 10 órakor.

 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete bíráló bizottsága a beérkezett pályázatok alapján egyhangúan a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának ítélte oda a díjat. Döntésük indoklásában kiemelték, hogy a PTE Egyetemi Levéltára másfél évtizede magas színvonalon végzi szakmai munkáját, kiemelkedő a beágyazottsága az egyetemi életbe és kutatásba. Magas szintű tudományos munkát végez, amelyet számos általuk készített kiadvány, kiállítás és konferencia igazol.

 

A díjátadáson Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora köszönti a vendégeket. Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár és Szóllás Péter, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztály vezetője szintén jelezte részvételét. A díjátadást követően egy imázs filmet és egy kisfilmet tekinthetnek meg, majd konferenciával folytatódik a rendezvény. A tanácskozás előadásairól a meghívóból tájékozódhat.

 

Az érdeklődők a Magyar Levéltárosok Egyesülete Youtube csatornáján élőben követhetik a rendezvényt.

 

A rendezvény programja itt olvasható.

Címkék: konferencia, díjak, kitüntetés

Levéltári Nap 2020

2020. november 11.

Meghívó

a PTE Egyetemi Levéltár XVII. levéltári napi konferenciájára:

Felsőoktatási intézményeink külkapcsolatai a 20. században

Időpont: 2020. november 12. 9:00 és 13:00 óra között


A lebonyolítás a járványhelyzetre való tekintettel: online, Microsoft Teams alkalmazásbanhttps://bit.ly/3eovcES

 

Program:

 

Kövér György
az MTA levelező tagja, professor emeritus, ELTE BTK Történeti Intézet
Külföldi ösztöndíjas lét – személyes források tükrében
Tarrósy István
egyetemi docens, PTE BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék és Afrika Kutatóközpont
Solymári Dániel, doktorandusz, PTE IDI Politikatudományi Program
Az 1960-as évek pragmatikus külpolitikájának hatása a magyar felsőoktatásra, különösen a Pécsi Orvostudományi Egyetemre
Zsidi Vilmos
levéltárvezető, Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára
A budapesti Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar (1920–1934) tanárainak külföldi kapcsolatai
Kovács Adrienn
Hume scholar, Maynooth University, National University of Ireland
Anyanyelvi lektorok és előadók szerepe a magyar egyetemek kulturális külkapcsolataiban (1921–1941)
László Szabolcs
PhD candidate, Indiana University, Bloomington
„Az új kalandozások kora”: A Kulturális Kapcsolatok Intézete és Amerika (1962–1980)
Horváth Zsolt
doktorandusz, ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola
Kézivezérelt nemzetköziesítés. A Magyar Népköztársaság nemzetközi törekvéseinek hatása a magyar felsőoktatásra az Eötvös Loránd Tudományegyetem példáján
Homor Péter
levéltáros, Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár
A győri műszaki főiskola nemzetközi kapcsolatai működésének első tíz évében (1968–1977)
Gönczi Andrea
könyvtáros, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
„Mi egy kicsit kivételezettek voltunk.” A POTE oktatóinak külföldi kutatási lehetőségei az 1970-es és 1980-as években
Halász Imre
professor emeritus, Budapesti Gazdasági Egyetem
A BGE Gazdálkodási Karának (és jogelődeinek) nemzetköziesítési törekvései és behatárolt lehetőségei (1971–2020)
Címkék: konferencia

PhD disszertáció

2020. szeptember 30.
 
 
Múlt héten védte meg summa cum laude minősítéssel

Polyák Petra

kollégánk PhD disszertációját.
 
Gratulálunk a bírálatok szerint is kiemelkedő tudományos értékű munkához!
 
 
Kép: Fortepan / Karabélyos Péter
Címkék: előadás

Tájékoztató szolgáltatási rendünk változásáról

2020. július 01.

Tisztelt Kutatóink!

Holnaptól, 2020. július 1-től újra látogatható a PTE Egyetemi Levéltár kutatóterme az alábbi szabályok betartásával:

  • A kutatóteremben kötelező az arc eltakarása maszkkal, sállal vagy kendővel valamint érkezéskor a kézfertőtlenítés.

  • Az intézmény területén kötelező a 1,5 méteres távolságtartás.

  • Kutatásra kizárólag előzetes bejelentkezés és visszaigazolás esetén van lehetőség a gutai.csilla@pte.hu emailcímen.


A kutatóterem nyitvatartása változatlan: hétfő, kedd és szerda 8:00-16:00 között.

Címkék:

Egykor és ma - könyvbemutató

2020. január 29.

Meghívó

 

Sorozatunk második kötetében -- ismét a teljesség igénye nélkül -- mutatjuk be a pécsi felsőoktatás elmúlt közel száz évének polgárait. A professzorok, hallgatók, tanárok, orvosok mellett a képeken láthatók az egyetemi többi munkatársai is. Az archív fotókat az elmúlt években készített modern felvételek egészítik ki. Ajánljuk munkánkat a jelen és a múlt egyetemi polgárainak, a város lakóinak és Pécs felsőoktatásának múltja iránt érdeklődőknek.

A kötet összeállítói: 

Lengvári István (1970) történész--levéltáros, a PTE Egyetemi Levéltár igazgatója. A 19-20. századi társadalomtörténet és historiográfia kutatója,  a Korall társadalomtörténeti folyóirat alapító-szerkesztője és a PTE BTK Történettudományi Intézetének óraadó tanára.

Csortos Szabolcs (1983) szabadúszó fotóriporter és képszerkesztő.  A PTE eseményeit több mint egy évtizede örökíti meg az UnivPécs keretein belül.

A kötetet február 11-én mutatja be a levéltár. (Részletek a csatolt meghívóban!) 

 

2020.02.11 Tudásközpont

Címkék: könyvbemutató

Decemberi zárvatartás

2019. december 19.

Kedves kutatóink és ügyfeleink!

2020. december 31-ig

intézményünk zárva tart, a kutató és ügyfélszolgálat szünetel.

Boldog karácsonyt és sikeres új évet kívánnak levéltárunk dolgozói!

Címkék: zárva

Levéltári Nap 2019

2019. november 12.

November 20-án kerül megrendezésre a PTE Egyetemi Levéltár idei

 

XVI. levéltári napi konferenciája

 

Helyszín: PTE Rektori Hivatal, Szenátusi terem (Vasvári Pál u. 4.)

Kezdési időpont:  2019. november 20. 10:00

 

A konferenciát megnyitja:

Dr. Gábriel Róbert (egyetemi tanár, rektorhelyettes, PTE)

 

Elnök: Batalka Krisztina (levéltárvezető, BME Levéltára)

 

10.10–10.30: Bödők Gergely PhD (társ-ügyvezető, Clio Intézet):
A Magyarországi Tanácsköztársaság kultúr- és művelődéspolitikája
 
10.30–10.50: Ujváry Gábor CSc (intézetvezető, Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár):
Egyetempolitika 1919-ben
 
10.50–11.10: Vajda Tamás (igazgató, SZTE Levéltára):
1919 - az egyetem elűzése Kolozsvárról
 
11.10–11.30: Szünet
 
11.30–11.50: Zsidi Vilmos (levéltárvezető, BCE Levéltára):
A közgazdasági felsőoktatás átalakítási kísérletei 1919-ben
 
11.50–12.10: Ablonczy Balázs PhD (egyetemi docens, ELTE BTK):
Asztalos Miklós történész, a pécsi egyetem első könyvtárosa 1919-ben
 
12.10–12.30: Vita, kérdések

 

A konferencia napján az Egyetemi Levéltár ZÁRVA TART!

Címkék: konferencia

Levéltári műhelybeszélgetések I. A magyar Švejk

2019. január 25.

Első alkalommal Balogh János Mátyást, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főlevéltárosát látjuk vendégül, "A magyar Švejk, Lowetinszky János József naplóinak feldolgozása és közzététele" címmel.

Az előadás és beszélgetés helye:

PTE Egyetemi Levéltár,

Pécs, Mátyás király u. 15.,

Időpontja: 2019. január 30., 10 óra.

 

A programra elsősorban pécs-baranyai közgyűjtemények munkatársait, illetve a polgári korszak kutatóit várjuk. A terem befogadóképessége miatt (max. 15 fő) előzetes jelentkezést kérünk a leveltar@pte.hu emailcímen.

A részvevőktől kérjük, hogy előzetesen tanulmányozzák át a naplót a https://magyarsvejk.blog.hu/ címen illetve a http://ujkor.hu/…/magyar-svejk-nyomaban-interju-balogh-jano… olvassák el a vele készült interjút.

Címkék: egyéb rendezvény

Oldalak

You shall not pass!