A PTE Egyetemi Levéltár fond- és állagjegyzéke

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

VIII. Tanintézetek, intézmények

 

1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,6 ifm

a. A Rektori Hivatal iratai, 1914-1923, 1,50 ifm
b. A Quaestura iratai, 1917-1923, 2,28 ifm
c. A Gazdasági Gondnoki Hivatal iratai, 1916-1923, 0,09 ifm
d. A Pozsonyi Egyetemi Beszerzési Csoport iratai, 1916-1921, 0,15 ifm
e. A Jog- és Államtudományi Kar iratai, 1915-1923, 0,52 ifm
f. Az Orvostudományi Kar iratai, 1918-1923, 0,02 ifm
g. A Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi Kar iratai, 1917-1923 (-1924), 0,44 ifm
h. A Pozsonyi Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság iratai, 1917-1923 (-1935), 0,16 ifm
i. Egyetemi iratgyűjtemények, 1914-1923, 0,02 ifm
j. Más intézmények iratai, 1914-1923, 0,07 ifm

 

Magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem (Pécs) iratai (1919-) 1923-1950 (-1961)

 

101. Rektori Hivatal iratai 1920-1951 (-1957), 16,98 ifm

a. A Pécsi Egyetem Tanácsának ülésjegyzőkönyvei, 1923-1944, 0,78 ifm
b. A Rektori Hivatal iktatott iratai, 1923-1951, 15,6 ifm
c. Iktatott iratgyűjtemények, 1920-1949, 0,36 ifm
d. Bizalmas iratok, 1930-1940, 0,11 ifm
e. Nem iktatott iratok, 1925-1951 (-1957 ), 0,13 ifm

102. Quaestura iratai (1898-) 1918-1951, 13,94 ifm

a. A Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi Kar hallgatóinak törzskönyvei,
1923-1940, 2,89 ifm
b. Az Ágostai Evangélikus Hittudományi Kar (Sopron) hallgatóinak
törzskönyvei, 1923-1949, 0,88 ifm
c. Egyeztetési naplók, 1923-1942, 0,55 ifm
d. Távozási bizonyítványok, 1923-1950, 0,22 ifm
e. Felvételi kérelmek, vizsgadolgozatok, 1923-1950, 0,36 ifm
f. Statisztikák, névjegyzékek, 1918-1941, 0,23 ifm
g. Pénzügyi nyilvántartások, 1923-1949, 0,98 ifm
h. Iktatott iratok, 1923-1950, 6,21 ifm
i. Nem iktatott iratok, 1923-1949, 0,37 ifm
j. Intézeti alkalmazottak és hallgatók törzslapjai, 1923-1945, 0,39 ifm
k. Hallgatók leckekönyvei, (1898-) 1923-1951, 0,86 ifm

103. Egyetemi Gazdasági Hivatal iratai 1923-1951, 3,73 ifm

a. Ingatlan vagyon okmánytár, 1938-1951, 0,13 ifm
b. Szakleltárak, 1923-1951, 1,3 ifm
c. Iktatott iratok, 1942-1949, 1,9 ifm
d. Iktató- és mutatókönyvek, 1921-1948, 0,4 ifm

104. Jog- és Államtudományi Kar iratai (1915-) 1921-1950 (-1956), 27,68 ifm

a. Kari ülési jegyzőkönyvek 1921-1950, 1,6 ifm
b. Iktatott iratok 1921-1948, 14,17 ifm
c. Nem iktatott iratok 1926-1951 (-1971), 0,48 ifm
d. Iktató és mutatókönyvek 1921-1947, 0,6 ifm
e. Tanulmányi iratok (1915-) 1921-1950 (-1956), 10,71 ifm

105. Orvosi Kar és intézeteinek iratanyaga (1890-) 1919-1950 (-1957), 22,45 ifm

a. Kari ülési jegyzőkönyvek, 1926-1951, 1,4 ifm
b. Iktatott iratok, 1923-1947, 9,76 ifm
c. Nem iktatott iratok, ( 1890-) 1923-1950 (-1957), 0,49 ifm
d.  Tanulmányi iratok, 1918-1955, 10,8 ifm

106. Klinikák iratanyaga (1902-) 1922-1950 (-1996), 300,9 ifm

a. Belklinika iratanyaga (1902-) 1924-1950,  104,8 ifm
b. Szemklinika iratanyaga 1922-1961,  16,4 ifm
c. Szülészeti klinika iratanyaga (1901-) 1923-1961,  87 ifm
d. Fül-Orr-Gége klinika iratanyaga 1960-1984, 44,4 ifm
e. Pathologiai Intézet iratanyaga 1926-1959, 7,43 ifm
f.  Neurologiai klinika iratanyaga 1947-1982, 6,45 ifm
g. Sebészeti klinika iratanyaga 1951-1959, 19,2 ifm
h. Traumatologiai klinika iratanyaga 1972-1982, 0,6 ifm
i. Urológiai klinika iratanyaga 1960-1970, 2,27 ifm
j. Gyerekklinika iratanyaga 1934-1996, 12,35 ifm

107. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi Kara iratai (1919-) 1923-1941, 3,8 ifm

a. Kari ülési jegyzőkönyvek, 1923-1940, 0,24 ifm
b. Doktori könyvek, 1919-1941, 0,11 ifm
c. Felvételi naplók, 1927-1941, 0,03 ifm
d. Tandíj mentességi naplók, 1926-1941, 0,08 ifm
e. Iktatott iratok, 1923-1941, 3,1 ifm
f. Nem iktatott iratok, 1923-1941, 0,24 ifm

108. Diákjóléti intézmények iratai 1924-1951, 4,75 ifm

a. A Diákjóléti Bizottság iratai, 1926-1949, 2,42 ifm
b. A Diákjóléti és Diákvédő Hivatal iratai, 1930-1949, 0,40 ifm
c. Az Egyetemi Menza iratai, 1926-1950, 0,49 ifm
d. A Nagy Lajos Collegium iratai, 1924-1949, 0,61 ifm
e. Az Erzsébet Kollégium iratai, 1926-1949, 0,12 ifm
f. A Szent Mór Kollégium (Maurinum) iratai, 1925-1951, 0,6 ifm
g. A Keszthelyi Diáküdülő iratai, 1943-1948, 0,11 ifm

109. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság iratai 1918-1941, 5,37 ifm

a. Alap-és szakvizsgálatok jegyzőkönyvei, 1918-1941, 0,28 ifm
b. Tanári törzskönyvek, 1918-1941, 0,07 ifm
c. Iktatott iratok, 1924-1941, 4,91 ifm
d. Nem iktatott iratok, 1918-1941, 0,11 ifm

110. Középiskolai Tanárképző Intézet iratai 1925-1941, 2,25 ifm

a. Tanárjelöltek nyilvántartásai, törzskönyvei, 1925-1941, 0,22 ifm
b. Jelentkező-és leckekönyvek, 1925-1933, 0,24 ifm
c. Iktatott iratok, 1925-1940, 1,55 ifm
d. Nem iktatott iratok, 1925-1941, 0,24 ifm

111. Irodalomtörténeti Intézet iratai 1925-1943, 0,12 ifm

112. Szociális Tanfolyam iratai 1942-1944, 0,13 ifm

113. A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem (Pécs) iratgyűjteményei 1923-1950, 0,85 ifm

114. Egyetemi Könyvtár iratai 1921-1949, 7,2 ifm

 

Pécsi Tudományegyetem (és az integrált PTE jogelődei) 1951-1999

 

201. PTE (majd JPTE) Rektori Hivatal iratai 1962-1999, 38,97 ifm

a. Egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek 1975-1990, 0,96 ifm
b. Iktatott iratok 1974-1999, 36,22 ifm
c. Iktatott iratok segédletei 1978-1999, 1,12 ifm
d. Vegyes iratok 1978-1991, 0,4 ifm
e. TÜK iratok 1962-1990, 0,13 ifm
f. Együttműködési megállapodások, alapítólevelek 1983-1999, 0,14 ifm

202. PTE (majd JPTE) Állam- és Jogtudományi Kar iratai (1944-) 1947-1999 (-2004), 64,35 ifm

b. Iktatott iratok 1947-1992, 24,4 ifm
c. Tanulmányi iratok (1944-) 1947-1999 (-2004), 38,2 ifm
d. Vegyes iratok 1952-1989, 1,75 ifm

203. Pécsi Orvostudományi Egyetem iratai (1941) 1950-1999 (-2008), 201,99 ifm

a. Tanácsülési jegyzőkönyvek (1941-) 1950-1999 (-2000), 2,75 ifm
b. Kari igazgatási iratok (1945-) 1950-1999 (-2008), 87,22 ifm
c. Tanulmányi iratok (1948-) 1950-1999 (-2002), 42,86 ifm
d. Gazdasági Hivatal iratai (1949-) 1950-1999, 69,16 ifm

204. PTE (majd JPTE) Közgazdaságtudományi Kar iratai (1965-) 1975-1999, 19,66 ifm

a. Tanácsülési jegyzőkönyvek 1975-1993, 1,2 ifm
b. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem kihelyezett tagozatának iratai 1965-1975, 3 ifm
c. Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Kar iratai (1973-) 1975-1999, 15,46 ifm

205. Pécsi Pedagógiai Főiskola/Pécsi Tanárképző Főiskola iratai 1948-1982 (-1988), 59,86 ifm

a. Tanácsülési jegyzőkönyvek, 1948-1982, 3,54 ifm
b. Iktatott iratok, 1949-1982, 21,97 ifm
c. Nem iktatott iratok, 1948-1982 (-1988), 10,42 ifm
d. Iktató- és mutatókönyvek, 1948-1982, 2,5 ifm
e. Tanulmányi iratok, 1948-1982, 16,53 ifm

206. JPTE Tanárképző Karának iratai 1982-1991 (-2001), 29,51 ifm

a. Tanácsülési jegyzőkönyvek, 1982-1991, 1,74 ifm
b. Iktatott iratok, 1982-1991, 13,8 ifm
c. Nem iktatott iratok, 1982-1991, 2,62 ifm
d. Iktató- és mutatókönyvek, 1982-1991 (-1995), 0,64 ifm
e. Tanulmányi iratok, 1982-1992, 8,49 ifm
f. Kiadványok, újságkivágat-gyűjtemény, 1982-1987, 0,84 ifm
g. JPTE TK Történelem Tanszék iratai, 1988-1991 (-2001), 1,38 ifm

207. JPTE Bölcsészettudományi Karának iratai (1981-) 1992-1999 (-2014), 55,97 ifm

a. Kari tanácsülési jegyzőkönyvek, 1992-1999, 1,65 ifm
b. Iktatott iratok, 1992-1999, 15,79 ifm
c. Nem iktatott iratok, 1992-1999 (-2003), 4,31 ifm
e. Tanumányi iratok, 1992-1999 (-2006), 25,72 ifm
f. Közművelődési Tanszék iratai (1988-) 1992-1997, 6,5 ifm
g. Idegennyelvi Lektorátus iratai (1981-) 1991-1999 (-2014), 2 ifm

208. JPTE Természettudományi Karának iratai 1992-1999, 20,74 ifm

a. Kari tanácsülési jegyzőkönyvek, 1992-1999, 1,69 ifm
b. Iktatott iratok, 1992-1999, 8,32 ifm
c. Nem iktatott iratok, (1991-) 1992-1999, 1,81 ifm
d. Iktató- és mutatókönyvek, 1992-1999, 0,32 ifm
e. Tanulmányi iratok, 1992-1999, 8,45 ifm

209. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zenetanárképző Intézetének Pécsi Tagozata iratai (1943-) 1967-1999 (-2000), 10,53 ifm

a. Iktatott iratok, 1993-99, 0,36 ifm
b. Gazdasági iratok, (1966-) 1967-98, 2,45 ifm
c. Tanulmányi iratok, (1966-) 1967-99 (-2000), 6,13 ifm
d. Erkel Ferenc Zeneművészeti Szakiskola iratai,  (1943-) 1953-67 (-1969),  1,59 ifm

210. JPTE Művészeti Kar iratai 1996-1999, 1,2 ifm

a. Iktatott iratok, 1991-99, 0,96 ifm
b. Iktató- és mutatókönyvek, 1996-99 (-2002), 0,12 ifm
c. Gazdasági iratok 1996-99, 0,12 ifm

212. 1. sz. Gyakorló Általános Iskola iratai 1950-1986, 5,71 ifm

a. Vezető testületek iratai, 1959-1972, 0,25 ifm
b. Iktatott iratok, 1968-1989, 6,35 ifm
c. Nem iktatott iratok, 1962-1963, 0,12 ifm
d. Gazdasági és személyi anyagok, 1960-1983, 0,25 ifm
e. Oktató, nevelő munka iratai, 1959-1971, 0,86 ifm
f. Tanulmányi értesítők, anyakönyvi naplók, felvételi naplók, 1946-1962, 0,66 ifm
g. Pecsétek, 0,12 ifm

214. PTE/JPTE Egyetemi Könyvtár iratai 1950-1999 (-2000), 9,65 ifm

215. Pollack Mihály Műszaki Főiskola / JPTE PMMFK (1968-) 1970-1999, 45,73 ifm

a. Vezető testületi tanácsülések 1971-1999, 1,56 ifm
b. Iktatott iratok (1969-) 1970-1999, 2,28 ifm
c. Iktató és mutatókönyvek, 1971-1997, 0,84 ifm
d. Nem iktatott iratok, 1970-1999, 12,84 ifm
e. Tanulmányi iratok (1962-) 1970-1999, 28,21 ifm 

A Pécsi Tudományegyetem (2000-) iratai

 

301. UnivTV videoarchívum 1993-2006, 122db DVD, 1 CD-ROM 1k. segédlet, 1,6 ifm

302. PTE Művészeti Kar iratai 2000-2002; 0,64 ifm

a. Iktatott iratok, 2000-2002, 0,52 ifm
b. Tanulmányi iratok, 2000-2001, 0,12 ifm

303. PTE Természettudományi Kar iratai (1990-) 2000-2005 (-2018); 47,95 ifm

a. Kari tanácsülési jegyzőkönyvek, 2000-2004, 2,87 ifm
b. Iktatott iratok, 2000-2005, 8,76 ifm
c. Nem iktatott iratok, 2000-2005 (-2018), 1,81 ifm
d. Iktató- és mutatókönyvek, 2000-2005, 0,28 ifm
e. Tanulmányi iratok, 2000-2005, 9,9 ifm
f. Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet iratai, (1990-) 2000-2005 (-2008), 24,33 ifm

304. PTE Általános Orvostudományi Kar iratai (1997-) 2000-2010; 71,76 ifm

b. Iktatott iratok, 2000-2010, 40,4 ifm
d. Gazdasági Hivatal iratai, 2000-2006, 29,46 ifm
e. Népegészségtani Intézet iratai (1997-) 2000-2009, 1,9 ifm

305. PTE Bölcsészettudományi Kar iratai 2000-2014 (-2018); 81,42 ifm

a. Kari tanácsülési jegyzőkönyvek, 2000-2004, 0,82 ifm
b. Iktatott iratok, 2000-2007, 8,34 ifm
c. Nem iktatott iratok, 2000-2006, 1,66 ifm
e. Tanulmányi iratok, 2000-2011, 69 ifm
f. Idegennyelvi Szaknyelvoktató Központ iratai 2000-2014, (-2018), 1,6

306. PTE Gazdasági Főigazgatóság iratai 2000-2006; 7,53 ifm

307. PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat iratai 2011-2013; 0,26 ifm

308. PTE Rektori Hivatal iratai 2000-2008; 21,78 ifm

a. Egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek, 2000-2008, 0,24 ifm
b. Iktatott iratok, 2000-2008, 21,54 ifm

309. PTE Műszaki Informatikai Kar iratai 2000-2010, 25,8 ifm

a. Vezető testületi tanácsülések (1998-) 2000-2010, 1,44 ifm
b. Iktatott iratok 2000-2005, 0,6 ifm
c. Iktató és mutatókönyvek, 2000-2003, 0,12 ifm
d. Nem iktatott iratok, (1995-) 2000-2007, 2,04 ifm
e. Tanulmányi iratok, 2000-2010, 21,6 ifm

310. PTE Klinikai Központ iratanyaga (2000) 2006-2009, 2,4 ifm

b. Érsebészeti Klinika iratanyaga 2000-2009, 2,4 ifm

311. PTE Egyetemi Könyvtár iratai 2000-2015, 7,36 ifm

312. PTE Állam- és Jogtudományi Kar iratai 2000-2010, 6,43 ifm

c. Tanulmányi iratok 2000-2010, 6,43 ifm

313. PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar iratai (2000-) 2005-2016, 0,98 ifm

c. Tanulmányi iratok (2000-) 2005-2016, 0,98 ifm

 

XIV. Személyek

 

1. Dr. Csizmadia Andor irathagyatéka 1960-1980, 24,90 ifm

2. Dr. Entz Béla irathagyatéka 1923-1943, 0,78 ifm

3. Dr. Vas Károly irathagyatéka 1950-1972, 0,91 ifm

4. Dr. Sujbert Pál irathagyatéka 1946-1947, 0,11 ifm

5. Dr. Flerkó Béla irathagyatéka 1943-1991, 0,11 ifm

6. Dr. Rabovich Béla irathagyatéka 1972-1986, 0,11 ifm

7. Dr. Pekár Mihály irathagyatéka 1892-1940, 0,32 ifm

8. Dr. Vonyó József iratai 1971-1989, 0,24 ifm

9. Dr. Lengyel Félix iratai 1924-1936, 0,11 ifm

10. Dr. Bókay Antal iratai 1981-1990, 0,36 ifm

11. Dr. Jobst Kázmér irathagyatéka 1890-2016, 4,9 ifm

12. Dr. Weisenbach János irathagyatéka 1968-2016, 7,44 ifm

13. Dr. Ernst Jenő irathagyatéka 1913-1981, 3,31 ifm

14. Dr. Komlósi Sándor irathagyatéka 1932-2007, 5,6 ifm

15. Dr. Marek Nándor irathagyatéka 1965-2006, 7 ifm

17. Dr. Méhes Károly irathagyatéka 1960-2007, 0,74 ifm

18. Dr. Karlinger Tihamér irathagyatéka 1925-2000, 4,13 ifm

19. Dr. Császár Elemér irathagyatéka 1910-1958, 0,52 ifm

 

Pedagógus irathagyatékok

 

801. Schultz Imre irathagyatéka 1863-1902, 0,22 ifm

802. Tibor Istvánné Ispánky Emília irathagyatéka 1930-2012, 1,32 ifm

 

XV.   Gyűjtemények

 

1. Aprónyomtatványok 1938-2017, 0,28 ifm

2. Szakdolgozatok 1913-1951, 25,27 ifm.

c. ETE Doktori értekezések gyűjteménye 1913-1951, 25,27 ifm

3. Oklevelek gyűjteménye 1953-1988, 0,5 ifm

4. Leckekönyvek (index) gyűjteménye 1900-1980, 3 ifm

 

Összesen: 1348,23 ifm

 


 

 Utoljára frissítve: 2024. március 5.

You shall not pass!