Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi Levéltár

 

 

151 éve született Falcsik Dezső

sze, 2013/02/13 - 00:00 -- Polyák Petra
Nyomtatóbarát változatPDF változat

1862. február 13-án, Törökszentmiklóson született Falcsik Dezső, az Erzsébet Tudományegyetem első rektora. Budapesten szerzett államtudományi, majd jogtudományi doktori oklevelet. Több évi joggyakorlat után 1893-tól az egri érseki joglíceumban, majd 1900-tól a pozsonyi jogakadémián tanított. 1914. augusztus 26-án az ETE egyetemi rendes nyilvános tanára lett, s a rektori jogú dékáni teendőket is ellátta. Pozsonyban polgári jogot, 1922-től Pécsett a közigazgatási és pénzügyi jogot oktatott. 1922/23-as tanévben a jogi kar dékáni tisztét töltötte be. 1924. november 5-én hunyt el Pécsett.

Részlet Falcsik Dezső az első egyetemi tanévet megnyitó beszédéből: 
„Az 1912. évi 36. tcz., mely két tudományegyetem egyidejű felállításának elrendelésével kimagasló kultúrmozzanatot alkotna nagy nemzetek életében is, hazánk művelődési történetében korszakot nyit meg. 
Kormányzatunknak pedig dicsőségére fog szolgálni örök időkön át a nemzet jövőjébe vetett szilárd hitről tanúskodó az a bátor elhatározása, mely által – félretéve minden kishitűséget és felülemelkedve az ’inter arma silent Musae’ közfelfogáson – arra a magas álláspontra helyezkedett, hogy a kultúrtevékenység és fejlődés folytonosságának megakadnia még ilyen súlyos, viharos idők forgatagában sem szabad, aminőket a váratlanul kitört nemzetközi bonyodalmak fejünk felett fölidéztek – és az 1912. évi 36. tcz. rendelkezései végrehajtása czéljából úgy a pozsonyi, mint a debreczeni egyetemet az időközben beállott nagy fordulat daczára, a világrengető háború zajában is, felállította.
Emlékezetes, világtörténeti nagy időben valósult tehát meg a történeti múlt és a kultúra jogán egyetemet igénylő ősi koronázó városnak egy szellemileg és gazdaságilag legfejlettebb országrész által támogatott régi vágya: a feledhetetlen emlékű dicső királynénk nevéről elnevezett, egyelőre csak a jog- és államtudományi teljes kart magában foglaló Pozsonyi Magyar Királyi Tudomány – Egyetem.”

[Részlet az 1914. október 3-én, az egyetem megnyitása alkalmából tartott közgyűlés jegyzőkönyvéből]

You shall not pass!