Botanikus kert védetté nyilvánítása

p, 2022/10/21 - 10:50 -- Gutai Csilla
Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Pécsi Pedagógiai Főiskola 1950-ben az Ifjúság útjára költözött, ennek köszönhetően pedig az intézmény birtokába került a jezsuita Pius Gimnázium parkja, arborétuma és két növényháza. A főiskolai Botanikus kert kiépítése 1952-ben kezdődött meg. A Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar dékánja, dr. Kozma László 1984. október 2-i kérelmében megerősítette dr. Tihanyi Jenő főiskolai tanár, a Növénytan Tanszék vezetőjének felterjesztését, és kérte a Botanikus kert védetté nyilvánítását a Baranya megyei Tanácsnál. A kérelemhez a forrásban olvasható szakvéleményt is csatolták. Dr. Debreczy Zsolt és dr. Rácz István botanikusok, a Természettudományi Múzeum Növénytárának munkatársai javasolták a Botanikus kert fokozottabb védelmét és magasabb természetvédelmi kategóriába sorolását. A jelenleg 6,5 hektáros kertet 1989-ben nyilvánították megyei természetvédelmi területté.

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.206.b. 62. d. 1180/1984, JPTE Tanárképző Kar iktatott iratai

Fedeles Tamás – Lengvári István – Polyák Petra – Schmelczer-Pohánka Éva: A pécsi felsőoktatás évszázadai (2. javított kiadás). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2017. 107. old.

https://botanikuskert.pte.hu/hu/tartalom/park_tortenete (Utolsó megtekintés: 2022.10.14.)

Címkék: 
You shall not pass!