Döbrentei-kódex

k, 2022/10/25 - 09:00 -- Kohári Gabriella
Nyomtatóbarát változatPDF változat

A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára 1/1932/33. iktatószámú ügyiratában az Egyetemi Könyvtár elismeri gróf Majláth Gusztáv [Károly] (1864-1940) erdélyi megyéspüspöknek, hogy a Döbrentei-kódexet dr. Vargha Damjántól letétbe átvették. A kötetet kiállítási tárlóban helyezték el. Ugyanezen akta tartalmazza a kódex visszaszállításának módját 1934-ben.
Dr. Vargha Damján (1873-1956) ciszterci rendi szerzetes, irodalomtörténész, ekkor az ETE Bölcsészet,- Nyelv- és Történettudományi Kar Magyar Irodalomtörténeti Intézet nyilvános rendes tanára, többek között a Döbrentei-kódex kutatója.
A Döbrentei-kódex 1508-ban Halábori Dobos Bertalan kézírásával készült magyar nyelvű, vegyes tartalmú könyv. A 150 zsoltáron és az egész egyházi évre szóló perikópa-rendszeren kívül a teljes Énekek énekét, Jób könyvének első hat és utolsó fejezetét, két egyházi beszédet, conticumokat és himnuszokat s egy passiótöredéket tartalmaz.
A kódex anyaga papír, 262 nyolcadról hajtott levélből, azaz 524 lapból áll, a levelek mérete 158 x 105 mm. (In.: Döbrentei-kódex 1508 Halábori Bertalan keze írásával/150 zsoltár, Énekek éneke és az ünnepek alapigéi/a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel Szerk.: Abaffy Csilla - T. Szabó Csilla Régi magyar kódexek 19. Argumentum Kiadó-Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest 1995.)
Felmerül a biztonság és állományvédelem kérdése. Bár nem a mai szigorú előírásoknak megfelelően mozgatták a több száz éves kódexet, mégis sértetlenül visszakerült Gyulafehérvárra. Jelenleg a gyulafehérvári Batthyány Könyvtár tulajdona. Szövegkiadása online elérhető: https://mek.oszk.hu/07500/07589/pdf/dobrentei1.pdf

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.114. Egyetemi Könyvtár iratai

Pécsi Egyetemi Almanach I. 2015: Pécsi Egyetemi Almanach I. Lengvári István (szerk.): Pécsi Egyetemi Almanach 1. 1367-1950 Pécs

Címkék: 
You shall not pass!