Egyetemi Könyvtári könyv visszajuttatása a könyvtárba

p, 2022/10/21 - 08:43 -- Kohári Gabriella
Nyomtatóbarát változatPDF változat

A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára 168/1932/33. iktatószámú ügyiratában dr. Kosutány Ignácz (1851-1940) jogász, egyházjogász nyugalmazott egyetemi tanár 1932. november 19. napján kelt, a pécsi „Erzsébet” egyetem könyvtárigazgatójának címzett levelét találjuk.
Dr. Kosutány Ignácz 1896-ban a Pozsonyi Jogakadémia oktatója lett, 1900-ban a kolozsvári egyetemre került, majd a (menekült) egyetem 1921-ben Szegeden telepedett meg. 1927-ben nyugdíjba vonult, haláláig Budapesten élt.
A  debreczeni és a pozsonyi magyar királyi tudományegyetem felállitásáról  szóló 1912. évi XXXVI. törvénycikk létrehozza a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemet, ahol az elsők között megalakított Jog- és Államtudományi Kar könyvtárába kerül beolvasztásra a  Pozsonyi Jogakadémia könyvállománya.
Trianon után a kolozsvári és pozsonyi m. kir. tudomány egyetem ideiglenes áthelyezéséről szóló 1921. évi XXV. törvénycikk rendelkezik a pozsonyi m. kir. Erzsébet királyné-tudományegyetem ideiglenesen Pécsett történő elhelyezéséről. 1932-ben az egyetem továbbra is Pécsett működött, így a könyveit rendezgető professzor úgy gondolta, hogy a nála mintegy 32-36 évre ideiglenesen maradt könyvet jogos tulajdonába visszajuttatja. (1919. szeptember 22-én a csehszlovák kormány által kiküldött bizottság átvette az egyetem épületeit és azok felszereléseit, így a könyvtárat is.)
Tanulság: sohasem késő a kikölcsönzött könyvet visszajuttatni.

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.114. Egyetemi Könyvtár iratai

A PÉCSI FELSŐOKTATÁS ÉVSZÁZADAI Szerkesztette Fedeles Tamás, Lengvári István, Pohánka Éva, Polyák Petra Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2017

A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből Doktori (PhD) értekezés Készítette: dr. Ámán Ildikó (Kézirat lezárva: 2019. március 11.) Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Szeged, 2019.

Pécsi Egyetemi Almanach I. 2015: Pécsi Egyetemi Almanach I. Lengvári István (szerk.): Pécsi Egyetemi Almanach 1. 1367-1950 Pécs

Címkék: 
You shall not pass!