Javaslat Teológiai Kar létesítésére

p, 2023/03/17 - 12:00 -- Gutai Csilla
Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Bethlen-kormány és az evangélikus egyház között 1922. december 18-án létrejött szerződés nyomán 1923. november 23-án, a soproni evangélikus líceum épületében kezdődött meg az egyetemi szintű lelkészképzés a magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem (ETE) Evangélikus Hittudományi Karán. A kar felszámolására 1950-ben került sor, jogutódja az egy év múlva újjászervezett budapesti Evangélikus Teológiai Akadémia lett.
1990-ben felmerült a gondolat a Janus Pannonius Tudományegyetem részéről, hogy az Akadémia, mint a JPTE Teológiai Kara, visszakerüljön a pécsi egyetem vérkeringésébe. A terv végül nem valósult meg, a 30/1990. (III. 21.) OGY határozat az Evangélikus Teológiai Akadémiát (jelenleg Evangélikus Hittudományi Egyetem) nem állami hittudományi egyetemként ismerte el.

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII. 201.b. 173. d. 110/1990.R., JPTE Rektori Hivatal iratai

Fedeles Tamás – Lengvári István – Polyák Petra – Schmelczer-Pohánka Éva: A pécsi felsőoktatás évszázadai (2. javított kiadás). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2017. 80-82. old.

Evangélikus Hittudományi Egyetem

https://uni.lutheran.hu/az-egyetem-tortenete/

30/1990. (III. 21.) OGY határozat az egyetemekről

https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=990H0030.OGY

Címkék: 
You shall not pass!