A JPTE Bölcsészettudományi Kar és Műveszeti Kar szétválása

p, 2022/10/21 - 13:16 -- Gutai Csilla
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az 1996-ban létrejövő Janus Pannonius Tudományegyetem Művészeti Kar alapjai az 1948-ban induló Pécsi Pedagógiai Főiskola ének-zene és rajz szakos általános iskolai tanárképzésére vezethető vissza. Az eltelt 48 év alatt jelentős fejlődésen ment keresztül a pécsi zenei és képzőművészeti oktatás, így a korábban Bölcsészettudományi Karon belül működő Szépművészeti Tanszékből, valamint a Zenei Tanszékéből önálló kar jött létre. A forrásban olvasható megállapodás dr. Horányi Özséb, a BTK dékánja, valamint Vidovszky László, a frissen kivált Művészeti Kar megbízott dékánja között jött létre, a két kar működését érintő ügyekben. A dokumentumban rögzítették a kari tanácsülésekkel; gazdálkodással, gazdasági ügyintézéssel; tanulmányi ügyekkel; folyamatban levő pályázatokkal; helyiségekkel, és leltárkörzetekkel kapcsolatos megegyezéseket.

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.201.b. 250. d. 12-12/1996.R. JPTE Rektori hivatal iktatott iratai

Fedeles Tamás – Lengvári István – Polyák Petra – Schmelczer-Pohánka Éva: A pécsi felsőoktatás évszázadai (2. javított kiadás). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2017. 115-120. old.

Címkék: 
You shall not pass!