JPTE BTK és TTK megalakulása

p, 2022/10/21 - 13:25 -- Gutai Csilla
Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kara 1990-re minden szempontból kinőtte szervezeti kereteit. Még ebben az évben rektori megbízással létrehozták az Átszervezést Előkészítő Bizottságot, amely javaslatot tett a bölcsészet- és természettudományi szakterületek szétválasztására. Az 1991. május 29-i Egyetemi Tanácsülés 3. napirendi pontjához készült a forrásban olvasható előterjesztés, melyet dr. Ormos Mária rektor tett meg. A dokumentumban összefoglalta az előkészítéssel kapcsolatos már meghozott döntéseket, valamint részletezte a szétválasztással kapcsolatos működési, illetve vagyoni feltételek rendezését. Javaslatként felmerült, hogy két bölcsészettudományi, és egy természettudományi kart, valamint több karközi intézményt hozzanak létre. Végül a kormány augusztusi jóvágyása után, a javaslattal ellentétben 1992. január 1-jétől létrejött az önálló Bölcsészettudományi Kar és a Természettudományi Kar, első dékánjuknak dr. Horányi Özsébet (BTK) és dr. Borhidi Attilát (TTK) nevezték ki.

 

 

 

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.201.b. 186. d. 41-24/1991.R., JPTE Rektori Hivatal iratai

Fedeles Tamás – Lengvári István – Polyák Petra – Schmelczer-Pohánka Éva: A pécsi felsőoktatás évszázadai (2. javított kiadás). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2017. 120-123. old.

Címkék: 
You shall not pass!