Maurinum táncestély

h, 2022/10/24 - 16:30 -- Kohári Gabriella
Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Pécsi Egyetemi Szent Mór Kollégium (más néven: Maurinum, ma Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatalának helyet adó épület, Pécs, Vasvári Pál u. 4.) 1929-ben nyitotta meg kapuit.
A hallgatók ellátásán (lakhatás, élelmezés) kívül szellemi, fizikai és lelki nevelést biztosított az intézmény.  Igazgatója, dr. Vargha Damján a fiatalok szórakozásáról is gondoskodott.
Nem történt ez másképpen a II. világháború harmadik évében, 1941 farsangján sem. Az izgatottan várt esemény megrendezésének körülményeiről, előírásairól, szabályairól az 1941. február 14. napján kifüggesztett „Hirdetés” (az 1941. február 16-án tartandó táncestély „menetrendje”) tájékoztatta a kollégium lakóit.
A rendezvény sikeres megrendezéséről a Dunántúl, 1941. február 20-i számának 7. oldalán olvashatunk. (részlet)
„A Szent Mór Kollégium táncestélye

A Maurinum egyetemi hallgató, ifjúsága véleménye szerint ez a farsangi táncestély a várakozásnak megfelelően egyike volt a legsikerültebbeknek. Ez a népszerűen ú. n. hagyományos „Mórbál" sok előkelő, főleg hölgyközönséget vonzott a Maurinumba. Külön látványt nyújtott Micsky Lajos és társai hetek munkájába kerülő gyönyörű díszítése a táncteremben, valamint különösebben az ú. n. „Mór-bár'' helyiségeiben. Mint egy tündén várkastély, úgy hatott a személyre a maga külön helyiségeivel. Egészem eredeti, újszerű és egyéni volt ez a ragyogó díszítés, melyet még külön ékesített Amrich Lászlónak, a szabad területekre alkalmazott ú. n. „fujtrajzaiés ábrái. Mindenki el volt ragadtatva.”

 

FORRÁSOK:

PTEEL VIII.108.f. 35/b. d., Szent Mór Kollégium iratai 

Dunántúl, 1941. február (31. évfolyam, 42. szám) 1941.02.20, 7.

Farkas Gábor: A pécsi Szent Mór Kollégium (Maurinum) története 1928–1948. Neveléstörténet, 2009. (6. évfolyam, 3–4. szám) 111–130.  

RAJCZI PÉTER: A „Maurinum" (A pécsi egyetemi Szent Mór kollégium történetéből) Baranya. Történelmi és honismereti folyóirat. 2. évfolyam (1989/1-2) 

Rajczi Péter: Vargha Damján és a Maurinum. Pécsi Szemle 2. (1999):3. 66–72.

Pécsi Egyetemi Almanach I. 2015: Pécsi Egyetemi Almanach I. Lengvári István (szerk.): Pécsi Egyetemi Almanach 1. 1367-1950 Pécs

Címkék: 
You shall not pass!