Önéletrajz - Lengvári István

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Lengvári István szakmai önéletrajz

1970. január 15-én születtem Pécsett. A pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban érettségiztem, majd 1988-1989 között a Baranya Megyei Levéltárban dolgoztam, mint levéltár-kezelő.

1990-ben a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészkarára nyertem felvételt, történelem-angol szakra. Közben másodéves koromtól elvégeztem a Római provinciális régészet szakot. Az Ókortörténeti és Régészeti Tanszéken több éven át demonstrátor voltam, kezeltem (az azóta az Egyetemi Könyvtár gyűjteményébe beillesztett) tanszéki szakkönyvtárat; 1995-ben a BTK Könyvtár Bizottságának hallgató-tagja voltam. 1995-ben szereztem meg történelem szakos középiskolai tanári diplomámat, kiváló minősítéssel. Angol szakból 1996-ban szereztem diplomát hasonló minősítéssel. 1995-ben régészeti témájú dolgozattal OTDK konferencián II. díjat kaptam.

1994-ben a sheffieldi egyetemen tanultam TEMPUS ösztön­díjasként, 1996-97-ben rövidebb németországi tanulmányutakon vettem részt, ahol a Rheinisches Bodendenkmalpflege és a bonni egyetem kutatóival konzultálhattam. Előbbi intézményben lehető­ségem nyílt egy hivatali és tudományos feladatokat egyaránt ellátó szervezet működését is megismerni.

1995 decemberétől 2003-ig levéltárosként dolgoztam a Baranya Megyei Levéltárban (BML). Munkahelyi feladatként kezdetben elsősorban 1867-1950 közötti fondokkal foglalkoztam, így a pénzintézeti illetve a személyi fondokkal. 1997-ben kezdtem meg Pécs város és Baranya Vármegye Főispánjának bizalmas iratainak feldolgozását, számítógépes segédleteinek elkészítését. 1997-től a Levéltár kiadásában megjelenőBaranya történettudományi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja vagyok.

1998 nyarán részt vettem a Közép-Európa Egyetem (CEU) Nyári Egyetemének levéltári állományvédelemi programján, 2000-ben ugyanott a Levéltárak elérhetőségével és az adatvédelemmel foglalkozó kurzusán.

1999-től volt munkahelyemen tudományos titkárként dolgoztam, feladatkörömbe tartozott - többek között - az intézmény számítás­technikai fejlesztése, digitalizálási projektek irányítása. Munkahelyi referenciámba tartozott az iskolák és egyéb oktatási szervek iratanyaga. 2000-2001 folyamán Rozs András kollegámmal részt vettem az egyetemi levéltár kialakítását megelőző iratfelmérésben. Ennek során a PTE több karán (ÁJK, KTK, BTK, ÁOK, PMMFK) továbbá rektori, dékáni és gazdasági hivatalaiban mértük fel az iratok mennyiségét és állapotát.

2002-2003 között részt vettem a BML gyűjtőterületi munkájában, referenciámba tartozott az önkormányzatok elektronikus iratkezelésének ellenőrzése.

Sikeres pályázatot követően 2003. október 15.-től a Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára részeként megalakul Levéltárban levéltárosként dolgoztam, 2005. január 1.-től a létrehozott önálló Egyetemi Levéltár megbízott, majd augusztus 1.-től minisztériumi hozzájárulás után kinevezett igazgatójaként. 2009-re vezetésemmel kialakításra került egy 600 ifm-nél nagyobb szaklevéltár négy főállású közalkalmazottal, mára megközelíti a gyűjtemény az 1000 ifm-t.

1999-től az ELTE BTK Történelem PhD programjára jártam. Doktorandusz-hallgató társaimmal 2000-ben Korall néven immár tizedik évfolyamába lépő társadalomtörténeti folyóiratot alapítottunk. 1998-tól a Hajnal István Társadalom­történeti Egyesület tagja vagyok, a 2001-2005 között évekre annak választmányába is beválasztottak. 2002. decemberében sikeres német szakfordítói középfokú nyelvvizsgát tettem az ELTE BTK Germanisztikai Intézetében.

2001-től 2008-ig a Magyar Levéltáros Egyesület (MLE) Számítástechnikai Szekciójának voltam alelnöke, melynek tevékenységében 1998 óta veszek részt, az egyesület munkájában 1996-tól. 2002-ben hollandiai tanulmányúton és angliai konferencián vettem részt a levéltári digitalizálás és az integrált rendszerek témakörében, utóbbi alkalommal előadást is tartottam a magyarországi helyzetről. Több alkalommal (2003, 2004, 2006, 2008) az képviseltem egyesületet a Horvát Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlésein. Két alkalommal Erasmus tanulmányúton jártam Münster és Tübingen egyetemi levéltáraiban.

2002–2003 folyamán a NKÖM Levéltári Kollégium két munkabizottságában is szakértőként dolgoztam. Az egyik a levéltári szakemberek szakmai továbbképzéséről készített elő előterjesztést, a másik az egységes levéltári számítógépes integrált rendszer bevezeté­sének kérdéseit tekintette át. 2004-től a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség tagja vagyok, 2015-től annak Ellenőrző Bizottsági tagja. 2007-ben az NKA Levéltári Kollégium pályázata keretében „A közlevéltárakban és a nyilvános magánlevéltárakban őrzött anyagokhoz eddig elkészült adatbázisok összefoglaló elemzésére" alakult munkabizottság; 2009-ben pedig az ICA levéltári szabványait lefordító és magyarországi használatra előkészítő munkacsoport tagja voltam.

A 2001/2002-es tanévtől kezdve óraadóként oktatok a PTE BTK Újkor­történeti Tanszékén, polgári kori város- és társadalomtörténet témában, valamint részt veszek a „Levéltári forrásismeret" c. kurzus oktatásában. Az Egyetemi Levéltárban szervezem a hallgatók nyári közgyűjteményi (levéltári) gyakorlatát.

 A Magyar Történelmi Társulatba 2001-ben léptem be, ugyanezen évtől a Társulat Dél-dunántúli Csoportja által szervezett nyári történész­tábor baranyai szervezője vagyok, 2009-től a Dél-dunántúli Csoport titkára. Folyamatosan részt veszek a történészek és levéltárosok szakmai rendezvényein. Előbbiből a Pécs Története Alapítvány konferenciáit, utóbbiból az MLE és az MFLSZ éves vándorgyűléseit és egyéb rendezvényeit és az 1999-es Közép-Európai Egyetemi Levéltárak budapesti konferenciáját és a Mogersdorf Kultúrtörténeti Szimpoziumot (2004-től) emelném ki.

2006-tól a MTA Egyetemtörténeti Munkabizottság meghívott tagjának és a PAB Várostörténeti Munkabizottságának rendes tagjának választottak meg.

2009-től 2011-ig a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiumának voltam a (szakmai szervezetek által) delegált tagja.

Publikációk az MTMT-ben.

You shall not pass!