Önéletrajz - Polyák Petra

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tanulmányok

2003-2009: PTE BTK német-történelem szak

2005-2007: német nyelvű szaktárgyi specializáció történelem szakosok számára

2006. június-július: Friedrich-Eugens-Gymnasium (Stuttgart), tanítási gyakorlat; Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Esslingen), szakmódszertani szeminárium

2009-: PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Újkortörténet Program

 

Kutatási terület         

(Felső)oktatáspolitika, tanárképzés a 20. században; pedagógiai főiskolák; egyetemi és főiskolai oktatók és hallgatók elleni fegyelmi eljárások

 

Külföldi ösztöndíjak, kutatások

2012. november: ERASMUS Staff Mobility: Humboldt Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek - Sondersammelgebiet Hochschulwesen

2014. június 12-15.: ERASMUS Staff Mobility: ‘Researching histories of educational spaces, discourses and sources’ c. workshop az Umeå-i Egyetemen (Svédország), az Európai Nevelés- és Oktatáskutatók Szövetsége (European Research Association, EERA) szervezésében

 

Konferencia-előadások (vál.)

2009. október 2. START Nemzetközi Ifjúsági Tudományos Konferencia (Pécs) – A pedagógiai főiskolák nevelőmunkája az ötvenes évek elején.

2009. november 18. „Felsőoktatás a szocializmusban” – PTE Egyetemi Levéltár című konferenciája (Pécs) – Hivatásra nevelés a Pécsi Pedagógiai Főiskolán az ötvenes évek elején.

2009. november 25. PTE Grastyán Endre Szakkollégium II. Házi Konferenciája (Pécs) – Der erste Lehrplan der Pädagogischen Hochschulen.

2010. november 18. PTE Egyetemi Levéltár Levéltári Napi Konferenciája (Pécs) – Az Erzsébet Tudományegyetem névváltozatai (1912-50).

2012. április 26-27. Politika, társadalom, intézményrendszer II. Fiatal történészek nemzetközi szimpóziuma (Budapest) – A hivatástudat kialakítása az általános iskolai tanárképzésben az ötvenes évek elején.

2012. május 22-23. Iskola társadalmi térben és időben III. (Hungarian Conference on Education Research 2012) (Pécs) – A Pécsi Pedagógiai Főiskola hallgatóinak társadalmi összetétele 1948 és 1956 között.

2012. augusztus 17-21. Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. A dél-dunántúli történészek 21. nyári konferenciája (Zánka) – „Közösítsék ki, pellengérezzék ki…” Egyetemi-főiskolai hallgatók fegyelmi ügyei az ötvenes évek elején.

2013. február 25. PTE Mandulavirágzási Tudományos Napok, Tudomány – Egyetem. A Pécsi Egyetem és hallgatói a középkortól napjainkig c. szekció (Pécs) – Tanárképzés Pécsett a 20. században.

2013. április 26. „Azok ’40-es évek”: Tudományos konferencia a pécsi Várostörténeti Múzeumban (Pécs) – Egy egyetemből kettő meg egy főiskola (A pécsi felsőoktatás az 1940-es években).

2013. augusztus 21-24. International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) 35. Education and Power: Historical Perspectives (Riga, Lettország) – Die Rolle der Berufung in der ungarischen Lehrerbildung für die Grundschule in den 1950-er Jahren.

2013. október 28-30. Viertes Mitteleuropäisches Archivars- und Archivarinnentreffen aus Einrichtungen mit Quellensammlungen zur deutschen Geschichte im östlichen Europa (Bad Kissingen, Németország) – Die Deutschlehrer-ausbildung im 20. Jahrhundert in Pécs.

2013. november 21. PTE Egyetemi Levéltár jubileumi, X. Levéltári Napi Konferenciája (Pécs) - A tanárjelöltek összetétele, rekrutáció és szelekció az általános iskolai tanárképzésben az ötvenes években.

2014. június 14. ‘Researching histories of educational spaces, discourses and sources’ c. workshop az Umeå-i Egyetemen (Svédország): Student and Professor Disciplinary System of Hungary’s Higher Education Between 1950 and 1964.

 

Egyéb szakmai tevékenység

2007– Közreműködés a Történészcéh Egyesület által pécsi történészhallgatóknak szervezett tanulmányi kirándulások szervezésében és lebonyolításában

2013. november: A Pécsi Tanárképző Főiskola egyetemi karrá válása és az egységes egyetemi szintű tanárképzési kísérlet (1978-1988) c. kiállítás (PTE BTK TTI Rókus utcai épülete) anyagának összeállítása

2013: A Per Aspera ad Astra c. online egyetem- és művelődéstörténeti periodika szerkesztője

 

Szakmai, tudományos tagságok

2008–2013. A PTE Grastyán Endre Szakkollégium tagja, majd tutora

2006– A Történészcéh Egyesület tagja, 2012-től titkára

 

Publikációk a Magyar Tudományos Művek Tárában: link.

 

You shall not pass!