Testnevelés óra helyett Mikulás ünnep

cs, 2022/12/15 - 10:38 -- Kohári Gabriella
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az 1929-ben megnyitott Szent Mór Kollégium (Maurinum, ma a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatalának helyet adó épület, Pécs, Vasvári Pál u. 4.) tagjának lenni külön megtiszteltetést jelentett.
A hallgatók nem csak szállást, ellátást és étkezést kaptak, hanem a különböző tudományos, kulturális és sporttevékenységek mellett a szórakozásra, az ünnepek megtartására is sort keríthettek.
Vargha Damján OCist. nyilvános rendes egyetemi tanár, mint az intézet igazgatója családias légkör megteremtésére törekedett, hallgatóit „fiaiként” kezelte. Szükség esetén „védelmet” biztosított az számukra.
Erről tanúskodik Vargha Damján igazgató 1935. december 14-én írt levele Princz Gyula (1882-1973, ETE Rektor 1935/36) Professzornak, melyben igazolja a felsorolt hallgatók testnevelés óráról történt távolmaradását a Szent Mór kollégium Mikulás estjének megrendezése miatt.

FORRÁSOK:

PTEEL VIII.108.f. 37/b. d. 1928-48/1935-36 Diákjóléti intézmények iratai, Szent Mór Kollégium (Maurinum) iratai .

Farkas 2009: Farkas Gábor: A pécsi Szent Mór Kollégium (Maurinum) története 1928–1948. Neveléstörténet, 2009 (6. évfolyam, 3–4. szám) 111–130.  

Rajczi 1989: RAJCZI PÉTER: A „Maurinum" (A pécsi egyetemi Szent Mór kollégium történetéből) Baranya. Történelmi és honismereti folyóirat. 2. évfolyam (1989/1-2) 

Rajczi 1999:  Rajczi Péter: Vargha Damján és a Maurinum. Pécsi Szemle 2. (1999):3. 66–72.

Pécsi Egyetemi Almanach I. 2015: Pécsi Egyetemi Almanach I. Lengvári István (szerk.): Pécsi Egyetemi Almanach 1. 1367-1950 Pécs

 

Címkék: 
You shall not pass!