Virág Ferenc ódája

p, 2023/06/02 - 09:04 -- Kohári Gabriella
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az alábbi forrás Vargha Damján (1873-1956) a Maurinum igazgatója Virág Ferenc (1895-ig Blum. 1869-1958) pécsi megyéspüspöknek 1938. október 14-én írt levelét tartalmazza, melyben megköszöni a Maurus irodalmi ünnepre írt és egy nappal korábban átadott költeményét.
Vargha Damján dr. a kollégium igazgatója, az egyetem nyilvános rendes tanára, aki irodalomtörténeti kutatásaival tisztázta a Szent Mór kérdéseket, már évekkel ezelőtt elsőrendű feladatának tűzte maga elé, hogy a pécsi egyházmegyében elterjeszti Szent Mór kultuszát, mely meg is történt.
A  m. kir. Erzsébet Tudományegyetemnek Pécsett működő három kara: jogi, orvosi és bölcsész hallgatói számára 1929-ben megnyitott Szent Mór Kollégium (Maurinum, ma a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatalának helyet adó épület, Pécs, Vasvári Pál u. 4.) igazgatósága és ifjúsága minden évben, így 1938-ban, a Szent István-évben is megrendezte a már hagyományosnak számító Mór (Maurus) irodalmi ünnepséget. Az ünnepi szónok Glattfelder Gyula dr. püspök volt.
1938. október 23-án délután 6 órakor az egyetem központi aulájában (Rákóczi út 80.) került megrendezésre az ünnepség, ahol a részletes program a következő volt:

1. Saád—Sass: Megnyitó kar a Szent Mór kantátából.
2. Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök ünnepi beszéde.
3. Udvardy Tibor operaénekes: a) Erkel: Hazám, hazám c. áriát énekli a Bánk bán operából és b) Koudela: Magyar Miatyánk-ját. Kíséri Sass Dezső.
4. Virág Ferenc pécsi megyéspüspöknek ez alkalomra írt Szent István király című ódáját szavalja Horváth Béla I. éves joghallgató, a Maurinum tagja.
5. Saád—Sass: Két korális a Szent Mór kantátából.
6. Mausz Gyula elsőéves bölcsészhallgató, a Maurinum tagja ez alkalomra írt István küldetése című költeményét mutatja be.
7. Saád—Sass: Zárókar a Szent Mór kantátából. (Dunántúl, 1938. október 22. részlet)

Fényesen sikerült a Szent Mór Kollégium emlékünnepe a Dunántúl, 1938. október 25-i száma szerint. Ebben a számban olvashatunk Virág Ferenc megyéspüspök Szent István ódájáról, melynek éltetése külön hasábokon jelent meg.

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.108.f. 37/c. d. Szent Mór Kollégium (Maurinum) iratai

Dunántúl, 1938. október (28. évfolyam, 237. szám) 1938.10.20, 4.

Dunántúl, 1938. október (28. évfolyam, 239. szám) 1938.10.22, 4.

Dunántúl, 1938. október (28. évfolyam, 240. szám) 1938.10.23, 7.

Dunántúl, 1938. október (28. évfolyam, 241. szám) 1938.10.25 / 241, 3-4. 

Fedeles Tamás-Pohánka Éva: A Pécsi Római Katolikus Püspökség rövid története   

Farkas Gábor: A pécsi Szent Mór Kollégium (Maurinum) története 1928–1948. Neveléstörténet, 2009. (6. évfolyam, 3–4. szám) 111–130.  

Rajczi Péter: A „Maurinum" (A pécsi egyetemi Szent Mór kollégium történetéből) Baranya. Történelmi és honismereti folyóirat. 2. évfolyam (1989/1-2) 

Rajczi Péter: Vargha Damján és a Maurinum. Pécsi Szemle 2. (1999):3. 66–72. 

Pécsi Egyetemi Almanach I. Lengvári István (szerk.): Pécsi Egyetemi Almanach 1. 1367-1950 Pécs, 2005.

https://szbki.pte.hu/

Címkék: 
You shall not pass!