Két kollégiumi menü

p, 2022/10/21 - 09:36 -- Kohári Gabriella
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az 1929-ben a hallgatók előtt megnyitott, mindenféle szempontból kiemelkedő szolgáltatást nyújtó Szent Mór Kollégium (más néven: Maurinum, ma a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatalának helyet adó épület, Pécs, Vasvári Pál u. 4.), mely a pécsi Erzsébet Tudományegyetem katolikus bölcsész-, jog- és orvostanhallgatói számára alapított alapítványi kollégium volt, még a II. világháború közepén is törekedett a napi négyszeri – a háborús körülményekhez képest, a hozzávalók korlátozott beszerezhetősége ellenére – változatos étkezést biztosítani az ellátott kollégisták számára.

Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének (MEFESZ) országos vezetősége 1948 októberében utasítást adott a pécsi csoportjának, hogy indítson el egy, a Szent Mór Kollégium államosítását követelő mozgalmat, mely az utolsó klerikális mb. kollégiumigazgató, Ágoston Julián O.Cist 1949. február 22-én történt lemondásába, majd a kollégium államosításába torkollott.
A bemutatásra kerülő két kollégiumi étlap keletkezése között csak szűk hat év telt el, de annak ellenére, hogy mindkét időszak nehézségekkel teli volt, két értékrend, életmód és gondolkodásmód olvasható ki az egyáltalán nem szokványos típusú levéltári forrásokból.
Az első, „Normál” étlap „2 heti későnyári időtartamra”, mely 1943 augusztus végén keletkezett, a Szent Mór Kollégium (Maurinum) menüsorát tartalmazza.

A második a kommunista hatalomátvétel után, az 1949. április 25-30. közötti, már Doktor Sándor Állami Medikus Kollégiumban felszolgált – sokak számára ismerős, egészen az 1990-es évekig feltálalt – menza „típusebédeket (és vacsorákat)” tartalmazza.

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.108.f. Szent Mór Kollégium (Maurinum) iratai. 36/b. d. és 39.d.

Farkas Gábor: A pécsi Szent Mór Kollégium (Maurinum) története 1928–1948. Neveléstörténet, 2009. (6. évfolyam, 3–4. szám) 111–130.  

RAJCZI PÉTER: A „Maurinum" (A pécsi egyetemi Szent Mór kollégium történetéből) Baranya. Történelmi és honismereti folyóirat. 2. évfolyam (1989/1-2) 

Rajczi Péter: Vargha Damján és a Maurinum. Pécsi Szemle 2. (1999):3. 66–72.

Török Gábor „Osztályharc” a Szent Mór Kollégiumban, avagy pillanatképek a kommunista hatalomátvétel kiteljesedéséről a Pécsi Tudományegyetemen (1948–1949) Per Aspera ad Astra VII. évfolyam, 2020/1. szám 100-137.

You shall not pass!