Meghívó a Pécsi Pedagógiai Főiskola megnyitó ünnepségére

cs, 2022/10/20 - 13:35 -- Gutai Csilla
Nyomtatóbarát változatPDF változat

A pécsi bölcsészképzés alapjait az 1912-ben alapított pozsonyi magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem (ETE) Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karán fektették le. A Kar „átmeneti” szüneteltetését az 1940/41. tanévtől rendelték el (1940. évi XXVIII. tc.). 1948-tól ismét megadatott a lehetőség a bölcsészet- és természettudományok iránt érdeklődő hallgatóknak, hogy Pécsett folytassák felsőfokú tanulmányaikat. A Pécsi Pedagógiai Főiskolán 1948 novemberében kezdődött meg az oktatás, kezdetben azzal a céllal, hogy három év alatt az általános iskola alsó és felső tagozatán is tanító pedagógusokat képezzen. A főiskola és a vele együtt működő Tavassy Lajos Népi Kollégium november 11-én déli 12 órakor tartotta évnyitó ünnepségét a Pécsi Tudományegyetem aulájában. Az első tanévre beiratkozott 91 nappali és 175 levelező tagozatos hallgató tanulmányait 9 tanszéken kezdte meg a Janus Pannonius u. 5. szám alatti iskolaépület három tantermében.

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.205.b 41. d. 8-2/1948-49, Pécsi Pedagógia Főiskola iktatott iratok

Fedeles Tamás – Lengvári István – Polyák Petra – Schmelczer-Pohánka Éva: A pécsi felsőoktatás évszázadai (2. javított kiadás). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2017. 105-111. old.

Lengvári István és Polyák Petra (szerk.): A pécsi bölcsészkar bölcsője. A Pécsi Tanárképző Főiskola egyetemi karrá válása és az egységes, egyetemi szintű tanárképzési kísérlet. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2013. 13-28. old.

Wéber Mihály (szerk.): A Pécsi Tanárképző Főiskola harminc éve 1948-1978. Pécs: Pécsi Tanárképző Főiskola, 1979. 205-241. old.

Dunántúli Napló 1948.11.11. 3.

Címkék: 
You shall not pass!