konferencia

A Pécsi Egyetem és hallgatói a középkortól napjainkig

Mandulavirágzási Tudományos Napok

Február 25-én, hétfőn, a PTE Halasy-Nagy József Aulájában (Pécs, Rákóczi út 80.) kerül megrendezésre a Mandulavirágzási Tudományos Napok keretében A Pécsi Egyetem és hallgatói a középkortól napjainkig című konferencia.

A konferencián Levéltárunk munkatársai, Kovács Adrienn és Polyák Petra, valamint igazgatónk, Lengvári István is az előadók között lesz.

Témavezetői ajánló: "A jogelőd alapításának 100. évfordulóját ünneplő egyetem a középkori pécsi studium generale (1367) örökösének is vallja magát. Előadásaink így a két alapítás kapcsán hangsúlyosan szólnak az intézmények létrejöttének körülményeiről, hallgatóiról, az infrastruktúráról. A nemzetközi kitekintést rangos külföldi előadó biztosítja, míg a középkori egyetemet bemutató előadók szakmánk hazai szaktekintélyei. A felsőoktatási intézmény hiátusának időszakában a pécsi és a város vonzáskörzetében élő ifjak külföldre indultak (peregrináció), legtöbbjük Európa patinás egyetemeit látogatta. Ezen időszak legfontosabb jellemzőit tárja az érdeklődők elé a két korszakot összekötő előadás. A modernkori alapítás és a hallgatói összetétel szakszerű bemutatása az egyetemi levéltár kutatóinak munkáján alapul. Az előadássorozattal a századokon átívelő universitas-eszmét is igyekszünk megvilágítani. Az előadók között találjuk az egyetemünk történetét feldolgozó legfrissebb kötet, A pécsi felsőoktatás évszázadai (2011) négy szerzőjét is."

A rendezvény programja itt olvasható.

(Ezen a napon az Egyetemi Levéltár zárva tart)

"Iskolateremtő tudósegyéniségek" konferencia

Ez évben 2012. november 22-én, 9:30-as kezdettel kerül megrendezésre az Egyetemi Levéltár hagyományos konferenciája.

Az Iskolateremtő tudósegyéniségek című rendezvény a Rektori Hivatal Szenátusi termében (Pécs, Vasvári Pál u. 4.) kap helyet.

(Ezen a napon a Levéltár zárva tart)

MFLSZ Vándorgyűlés

Szegeden, 2012. szeptember 4. és 6 között tartja éves vándorgyűlését a Magyar Felsőoktatási Levéltári szövetség (MFLSZ), házigazdája a Szegedi Tudományegyetem Szaklevéltára lesz.

A magyar levéltárügy kérdései és a felsőoktatási levéltárakat érintő aktuális témák mellett az idei vándorgyűlés központi témája a kollégiumok hazai felsőoktatásban betöltött szerepe lesz. A konferencián előadást tart - többek között - dr. Lakos János (c. főigazgató, vezető szakfelügyelő, MOL), Gorjánác Rádojka (főosztályvezető-helyettes, NEFMI Levéltári Osztály), dr. Gyimesi Endre (levéltárügyért felelős miniszteri biztos) és dr. Szögi László (főigazgató, ELTE Egyetemi Levéltára).

Levéltárunk munkatársai szintén előadóként vesznek részt a rendezvényen, hogy megismertessék a Pécsi Tudományegyetem és jogelődei kollégiumaiban zajló oktató- és nevelőmunka, valamint a közösségi élet sajátosságait. Lengvári István az Erzsébet Tudományegyetem Szent Mór Kollégiumának lakóit, Kovács Adrienn az Erzsébet és Nagy Lajos Kollégiumok működését, míg Polyák Petra a JPTE Tanárképző kari kollégiumainak nyolcvanas évekbeli diákéletét mutatja be előadásában.

Mogersdorfi Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium

2012. július 3. és 6. között rendezték meg 42. alkalommal a Mogersdorfi Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpóziumot, hagyományosan Ausztria (Burgenland és Stájerország), Horvátország, Magyarország (Vas, Zala és Somogy megye) és Szlovénia történészei és levéltárosai részvételével. 
A konferencia, melynek évente más-más résztvevő ország a házigazdája, idén visszatért Mogersdorfba. Idei témája „Emlékhelyek fejlődése és feladatai a pannon térség emlékezési kultúrájában, a 19-20. században" volt. Az előadók főként szűkebb hazájuk és a térség jellegzetes, olykor hányattatott sorsú emlékhelyeinek, a múzeumok és kulturális intézmények kiemelkedő eredményeinek és jövőbeli feladatainak ismertetésével hívták fel a figyelmet az emlékezés és az emlékeztetés fontosságára.

A konferencián Lengvári István, az Egyetemi Levéltár igazgatója és Polyák Petra is részt vett.

Nemzetközi tudományos konferencia

A PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola nemzetközi tudományos konferenciát rendez 2012. május 22-23-án "Iskola a társadalmi térben és időben III." címmel.

A konferencia küldetésnyilatkozata:
"A neveléstudományi kutatások intenzív dialógust folytatnak kutatásuk tárgyával: alakítják, formálják a nevelés, oktatás világát, legyen szó jelen idejű jelenségek vizsgálatáról, vagy történeti kutatásról. Szakmai hitvallásunk, hogy a nevelés világa a maga mindenkori jelenében sem zárvány, állandó kölcsönhatásban áll a társadalommal, s az oktatásnak folyamatosan reagálnia kell a gyorsan változó társadalmi kihívásokra. Konferencinák célja az oktatás és a társadalom komplex viszonyrendszerének mélyebb megismerése"."

Határok és Kapcsolatok konferencia

Konferencia a Zsolnay-negyedben

2012. március 27-én Határok és Kapcsolatok címmel tart konferenciát a PTE-BTK Szociológia Tanszéke, a 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület, az MTA PAB Gazdaság- és Jugtudományok (IX.) Szakbizottságának Szociológiai munkabizottsága, a Fact Intézet és a PTE-BTK Hallgatói Önkormányzat.

A konferencia 2. Szekciójában Kovács Adrienn kolléganőnk is előadást tart.

Orvostörténeti konferencia

A hazai orvostudományi karok kiépülése a 19-20. században címmel tudományos konferenciát rendez a Magyar Orvostörténelmi társaság, az MTA Orvostörténeti Munkabizottsága, a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség és az MTA Egyetemtörténeti Bizottsága.

A budapesti Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár dísztermében március 22-én tartandó rendezvényen Lengvári István, az Egyetemi Levéltár igazgatója is az előadók közt lesz.

 

Prinz Gyula emlékülés

A PTE Természettudományi Kar Földrajzi Intézete tudományos emlékülést tartott 2012 január 11-én Prinz Gyula születésének 130. évfordulója alkalmából. A kapcsolódó kiállítás létrehozásában az Egyetemi Levéltár is közreműködött.

Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Vándorgyűlés

Pécsett tartja éves vándorgyűlését az MFLSZ

2011. augusztus 29. és 31. között Pécsett, az Egyetemi Levéltárban tartja éves vándorgyűlését a Magyar Felsőoktatási Levéltári szövetség (MFLSZ). Az aktuális témákon kívül a tanácskozás egyik fő témája a levéltárak szerepe a fenntartók arculatformálásában lesz. A konferencián előadást tart többek között Dr. Reisz T. Csaba (főigazgató, Magyar Országos Levéltár), Dr. Lakos János (c. főigazgató, vezető szakfelügyelő, Magyar Országos Levéltár), Dr. Erdész Ádám (igazgató, Békés Megyei Levéltár), Dr. Szögi László (főigazgató, ELTE Egyetemi Levéltára) és Lengvári István (igazgató, PTE Egyetemi Levéltár) is.

Egyetemi Levéltári Konferencia 2010

MEGHÍVÓ

A PTE Egyetemi Levéltár levéltári napi programjára: 

 Egyetemtörténeti előadások


2010. november 18. 09:15
Pécsi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Szenátusi terem
(Pécs, Vasvári Pál u. 4.)

Oldalak

Feliratkozás RSS - konferencia csatornájára
You shall not pass!