konferencia

"Felsőoktatásunk a 20. század második felében" - A PTE Egyetemi Levéltár XX. levéltári napi konferenciája

 

Időpont: 2023. október 5., 9.00 óra
Helyszín: Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza
(7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 44.)
 
KÖSZÖNTŐK
Prof. Dr. Font Márta (alelnök, MTA Pécsi Területi Bizottsága)
Lengvári István (főlevéltáros, igazgató, Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár)
 
DÉLELŐTTI ÜLÉSSZAK
elnök: Lengvári István (főlevéltáros, igazgató, Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár)
 
9.30 Zsidi Vilmos (levéltárvezető, Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára):
A gazdasági szaktanárképzés átalakulása 1943 és 1948 között 
9.50 Dr. Molnár László PhD (igazgató, Semmelweis Egyetem Központi Levéltára):
Az orvostudományi karok kiszakítása a tudományegyetemekből 1951-ben 
10.10 vita
 
10.30 kávészünet
 
10.50 Dr. Sági Éva PhD (levéltárvezető, Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár):
A műegyetemi kartól a főiskoláig: a bányászati-erdészeti felsőoktatás fordulópontjai Sopronban, 1948–1952
11.10 Dr. Schmelczer-Pohánka Éva PhD (könyvtárvezető, főkönyvtáros, Pécsi Egyházmegyei Könyvtár):
Derékba tört életek a Pécsi Egyetemi Könyvtárban 1950–1951-ben (Dr. Horváth Margit és Dr. Litványi László) 
11.30 Prof. Dr. Tarrósy István (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészetés
Társadalomtudományi Kar, Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék, Afrika Kutatóközpont): Magyar külpolitikai rendszerváltás és következményei a pécsi felsőoktatásban az 1980-as években 
11.50 vita
 
12.10 ebédszünet
 
DÉLUTÁNI ÜLÉSSZAK
elnök: Dr. habil. Bánkuti Gábor (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Történettudományi Intézet)
 
13.00 Vajda Tamás (igazgató, Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár):
Pártbizottsági iratok felhasználása a szegedi egyetemtörténeti kutatásban (1957–1987) 
13.20 Dr. Vonyó József DSc (c. egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Történettudományi Intézet):
Egyetem és pártpolitikaaz 1980-as években – a JPTE Tanárképző Kar példáján
13.40 Dr. Polyák Petra PhD (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltára):
Egyetemi jubileum a pártállamban: a 600 éves magyar felsőoktatás 
14.00 vita
 
14.20 kávészünet
 
14.40 Homor Péter (levéltárvezető, Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár):
Felsőfokú technikumok és főiskolák: a műszaki felsőoktatás átalakítása 1960 után 
15.00 Dr. Halász Imre CSc (professor emeritus, Budapesti Gazdasági Egyetem):
Kényszerűség szülte nehézségek: a budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskola vidéki terjeszkedése
15.20 Osváth Zsolt (főlevéltáros, Semmelweis Egyetem Központi Levéltára):
A német tannyelvű orvosképzés indulása a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen (1983/84. tanév) 
15.40 vita
 
16.00 a konferencia zárása
 
 
A konferencia programja letölthető itt.
 
Ezen a napon a levéltár ZÁRVA tart!

"Erzsébet királyné és a magyarok" tudományos konferencia

Erzsébet királyné és a magyarok
tudományos konferencia

a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara,
a PTE Egyetemi Levéltár és a MTA PAB 

 

Időpont: 2023. április 27-28.
Helyszín: Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza
(7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 44.)

Program (itt letölthető):

Csütörtök (04.27.)

10:30 KÖSZÖNTŐK:
Prof. Dr. Miseta Attila, a PTE rektora
Prof. Dr. Fedeles Tamás, a PTE rektorhelyettese, a Centenáriumi Programirányító Bizottság elnöke
Dr. habil. Bene Krisztián, a PTE BTK dékánhelyettese
Prof. Dr. Lénárd László, a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke
 
I. SZEKCIÓ: ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÉLETÚTJA
Levezető elnök: Prof. Dr. Fedeles Tamás DSc, egyetemi tanár PTE BTK TTI Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
11.00 Dr. Soós István CSc, ny. tudományos főmunkatárs, ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet:
Erzsébet királyné és családja
11.20 Dr. habil. Fónagy Zoltán PhD, egyetemi docens, ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék:
Erzsébet királyné és a kiegyezés. Egy mítosz historiográfiája
11.40 Dr. Schwarczwölder Ádám PhD, tudományos munkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár:
Két háborgó lélek találkozása Genfben – Erzsébet halála
12.00 vita
12.30 ebéd
 
II. SZEKCIÓ: A KIRÁLYNÉ
Levezető elnök: Lengvári István, igazgató, PTE Egyetemi Levéltár
14.00 Kaján Marianna muzeológus, történész, Gödöllői Királyi Kastély Múzeum:
„Itt nyugta van az embernek…” Erzsébet királyné gödöllői kastélya
14.20 Dr. Fedeles–Czeferner Dóra PhD, tudományos segédmunkatárs, ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet:
Osztrák és magyar nőmozgalmak Erzsébet királyné korában
14.40 Kollár Csilla művészettörténész, szakmuzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum:
Önreprezentáció és divat. Erzsébet az ikon
15.00 vita
15.30 kávészünet
 
III. SZEKCIÓ: ERZSÉBET KIRÁLYNÉ REPREZENTÁCIÓI A MŰVÉSZETEKBEN
Levezető elnök: Dr. habil. Pilkhoffer Mónika PhD, egyetemi docens, PTE Modernkori Történeti Tanszék
16.00 Borovi Dániel művészettörténész:
Erzsébet királyné magyarországi portréi
16.20 Dr. Pótó János PhD, ny. tudományos főmunkatárs, ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet:
Erzsébet királyné – emlékműtrendek
16.40 Dr. habil. Hahner Péter PhD, főigazgató, Rubicon Intézet:
Szép volt és boldogtalan. A Sissi-filmek
17.00 vita
17.30 vacsora
 

Péntek (04.28.)

IV. SZEKCIÓ: ERZSÉBET-KULTUSZ
Levezető elnök: Dr. Csibi Norbert PhD, egyetemi adjunktus, PTE Újkortörténeti Tanszék
9.00 Prof. Dr. Szilágyi Márton DSc, egyetemi tanár, ELTE BTK XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék:
Arany János és az Erzsébet című opera 1857-ben
9.20 Dr. Klestenitz Tibor PhD, tudományos munkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem; OSZK Lipták Dorottya Sajtótörténeti Kutatócsoport:
Erzsébet királyné alakja a magyar sajtó tükrében
9.40 Dr. Landgraf Ildikó CSc, tudományos főmunkatárs ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet:
Erzsébet királyné mint a magyarok oltalmazója a populáris olvasmányokban és a folklórban
10.00 Németh Andrásné Farkas Gabriella PhD hallgató, PTE Neveléstudományi Doktori Iskola:
Erzsébet királyné kultuszának neveléstörténeti megközelítése
10.20 vita
10.40 kávészünet
 
V. SZEKCIÓ: ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÉS A PÉCSI EGYETEM
Levezető elnök: Dr. Schwarczwölder Ádám PhD, tudományos munkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
11.00 Nagy Imre Gábor főlevéltáros, igazgatóhelyettes, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltára:
Erzsébet királyné emlékezete Pécsett
11.20 Dr. Polyák Petra PhD, főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltára:
A név politikája. Erzsébet, az egyetem névadója
11. 40 Varga Krisztina könyvtáros, muzeológus, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya:
Az „Erzsébet királyné, egyetemünk egykori névadója” című kiállítás tárgyi emlékei
12.00 vita, végszó
12.30 ebéd
14.00 PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya (Pécs, Szepesy u. 3.)
Erzsébet királyné, egyetemünk egykori névadója c. kiállítás megnyitója
 

A konferencia ideje alatt a Levéltár zárva tart!

"Klebelsberg és kora" tudományos konferencia, és XIX. levéltári nap.

Klebersberg és kora tudományos konferencia

Klebelsberg és kora
tudományos konferencia

a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara, a PTE Egyetemi Levéltár és a
MTA PAB Város- és Helytörténeti Munkabizottság szervezésében
(egyben a PTE Egyetemi Levéltár XIX. levéltári konferenciája)

 

Időpont: 2022. október 5–7.
Helyszín: Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza
(7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 44.)

Program (itt letölthető):

Szerda (10.05.)

15:00 KÖSZÖNTŐK:
Prof. Dr. Miseta Attila, a PTE rektora
Prof. Dr. Fedeles Tamás, a PTE rektorhelyettese, a Centenáriumi Programirányító Bizottság elnöke
Prof. Dr. Heidl György, a PTE BTK dékánja
Prof. Dr. Font Márta, a Pécsi Akadémiai Bizottság alelnöke
 
I. SZEKCIÓ: EURÓPAI ÉS MAGYAR FELSŐOKTATÁS A HOSSZÚ 19. SZÁZADBAN
elnök: Fedeles Tamás DSc (egyetemi tanár, PTE BTK Történettudományi Intézet)
16:00 Dr. habil. Szögi László CSc (c. egyetemi tanár, ny. főigazgató, ELTE Könyvtár és Levéltár): Magyarországi felsőoktatási intézmények az egyetemek európai hálózatában
16:40 Schwendtner Tibor DSc (egyetemi tanár, EKKE Filozófia Tanszék): Weszely Ödön és a német egyetemi hagyomány
17.20 vita

Csütörtök (10.06.)

II. SZEKCIÓ: FOLYTONOSSÁG ÉS MEGSZAKÍTOTTSÁG: AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ
ÉS KLEBELSBERG ÚJ RENDSZERE
elnök: Dr. habil. Hornyák Árpád (egyetemi tanár, PTE BTK Történettudományi Intézet)
8:30 Bevezető előadás: Ujváry Gábor CSc (intézetvezető, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár; főiskolai tanár, tanszékvezető, Kodolányi János Egyetem): „Kultúra nélkül nincs Magyarország”. Klebelsberg Kuno útja a kultuszminiszterségig
9:00 Dévényi Anna PhD (Mathias Corvinus Collegium, Debreceni Képviselet): Korszakváltás és nemzetépítés - Kornis Gyula, a klebelsbergi oktatáspolitika spiritus rectora
9:20 Dr. habil. Gőzsy Zoltán (egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet; igazgató, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára): Levéltárak és levéltárügy Klebelsberg korában
9:40 vita
10:00–10:30 kávészünet
 
III. SZEKCIÓ: EGYETEMVÁROS – EGYETEM ÉS VÁROS
elnök: Ujváry Gábor CSc (intézetvezető, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár; főiskolai tanár, tanszékvezető, Kodolányi János Egyetem)
10:30 Bevezető előadás: Dr. habil. Pilkhoffer Mónika PhD (egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet): Változó hátszéllel: A vidéki egyetemek infrastrukturális különbségei
11:00 Vajda Tamás (levéltárvezető, SZTE Egyetemi Levéltár): Város és egyetem Szegeden
11:20 Lengvári István (igazgató, PTE Egyetemi Levéltár): Város és egyetem Pécsett
11:40 Molnár László PhD (igazgató, SE Központi Levéltár): Fejlesztés és stagnálás. A Testnevelési Főiskola és a budapesti orvoskar Klebelsberg minisztersége idején
12:00 vita
12:30–14:00 ebédszünet
 
IV. SZEKCIÓ: POLITIKA ÉS EGYETEM
elnök: Dr. habil. Vitári Zsolt PhD (intézetvezető, PTE BTK Történettudományi Intézet)
14:00 Bevezető előadás: Dr. habil. Kerepeszki Róbert PhD (egyetemi docens, DE BTK Történelmi Intézet): A „tudomány fellegvárából” közéleti „csatatér” – Az egyetem mint a politizálás színtere a Horthy-korban
14:30 Vonyó József DSc (c. egyetemi tanár, PTE BTK Történettudományi Intézet): Gömbös Gyula és Klebelsberg Kuno díszdoktori címe – szakmapolitikai kapcsolataik tükrében
14:50 Raposa Vivien (PhD hallgató, PTE BTK Történettudományi Intézet): A pécsi egyetemisták politikai megmozdulásai a két világháború között
15:10 vita
15:30–16:00 kávészünet
 
V. SZEKCIÓ: A HALLGATÓSÁG ÉS MOBILITÁSA A KORSZAKBAN
elnök: Zsidi Vilmos (levéltárvezető, BCE Egyetemi Levéltár)
16:00 Bevezető előadás: Dr. habil. Zeidler Miklós PhD (egyetemi docens, ELTE BTK Történeti Intézet; tudományos főmunkatárs, ELKH BTK Történettudományi Intézet): Az egyetemi numerus clausus végrehajtása – a felvételi eljárások tanulságai
16:30 Kissné Bognár Krisztina (levéltárvezető, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár): Intézmények közötti hallgatói mobilitás a mezőgazdasági felsőoktatásban a két világháború közötti időszakban
16:50 Árvai Tünde (egyetemi tanársegéd, DE BTK Történelmi Intézet): Az Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesülete
17:10 vita

Péntek (10.07.)

VI. SZEKCIÓ: OKTATÓK, PROFESSZOROK
elnök: Molnár László PhD (igazgató, SE Központi Levéltár)
8:30 Bevezető előadás: Dr. habil. Kiss Zsuzsanna PhD (intézetigazgató, egyetemi docens, ELTE TáTK Szociológia Intézet): A hazai tudáselit kutatások helye a nemzetközi és a magyar elitkutatási hagyományban
8:50 Szeberényi Gábor (főigazgató, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont): „Tomiban ősz van.” A pécsi (bölcsész)professzori kinevezés biográfiai helyiértéke (Holub József és Halasy- Nagy József példáján)
9:10 Zsidi Vilmos (levéltárvezető, BCE Egyetemi Levéltár): Tanári karrierlehetőségek és karrierpályák az új Közgazdaságtudományi karon az 1920-as években
9:30 Balogh Ágnes PhD (egyetemi docens, PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék): Irk Albert, a pécsi egyetem első büntetőjogász professzora
9:50 vita
10:10–10:40 kávészünet
 
VII. SZEKCIÓ: EMLÉKEZET ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI PREZENTÁCIÓ
elnök: Dr. habil. Pilkhoffer Mónika PhD (egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet)
10:30 Bevezető előadás: Polyák Petra PhD (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára): Egyetem Pécsett vagy pécsi egyetem? Történeti és emlékezeti narratívák az egyetemtörténet-írásban
11:00 Kohári Gabriella (segédlevéltáros, PTE Egyetemi Levéltár): Életpálya töredékekben: Vargha Damján hagyatékának rekonstrukciója és forrásértéke két közgyűjteményből
11:20 Pálmai Dóra (könyvtáros, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont): A „Pécs – Debrecen – Szeged. Klebelsberg Kuno és a magyar felsőoktatás” című kiállítás készítése
11:40–12:00 vita
 

A konferencia ideje alatt a Levéltár zárva tart!

Levéltári Nap 2021

Meghívó

 

a PTE Egyetemi Levéltár XVIII. levéltári napi konferenciájára:

"Felsőoktatás Trianon után"

 

 

 

Helyszín: Tudásközpont (Universitas utca 2/a), nagy konferenciaterme (-1. szint)
Időpont: 2021. november 25. 9:00 és 13:00 óra között
 

Program:

 

A konferenciát köszönti és megnyitja:
Felinger Attila DSc (akadémikus, egyetemi tanár, tudományos és innovációs rektorhelyettes, PTE)
9.45–11.00 Elnök: Vonyó József DSc (c. egyetemi tanár, PTE)
9.45 Fedeles Tamás PhD Dr.habil (egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes, PTE)
„A múltból a jövő felé – A modernkori pécsi felsőoktatás első száz esztendeje, 1923–2023.”
Centenáriumi programsorozat a Pécsi Tudományegyetemen
10.05 Kaposi Zoltán DSc (egyetemi tanár, PTE KTK)
Pécs gazdasági helyzete az 1920-as években
10.25 Molnár László PhD (levéltárvezető, SE Központi Levéltár)
Száműzöttként a fővárosban. Három orvoskar együttes ülése 1920 végén
10.45 Kovács Adrienn (Hume scholar, Maynooth University, National University of Ireland)
Az Erzsébet Tudományegyetem és a két világháború közötti kulturális diplomácia
11.05–11.30 kávészünet
11.30 elnök: Batalka Krisztina (főlevéltáros, levéltárvezető, BME Levéltár)
11.30 Vajda Tamás (főlevéltáros, levéltárvezető, SZTE Levéltára)
A kolozsvári egyetem Szegedre kerülése: politikai egyeztetések és szervezési folyamatok 1919–1921 között
11.50 Osváth Zsolt (főlevéltáros, SE Központi Levéltár)
„A mi értékeink” – A szegedi tudományegyetem Diákvédő és Diákjóléti Irodája sajtómegjelenései 1923–1928
12.10 Zsidi Vilmos (főlevéltáros, levéltárvezető, Corvinus Egyetem Levéltára)
Ifj. Erődi-Harrach Béla a Közgazdaságtudományi Kar professzora 1920–1948
12.30 Rozs András (ny. főlevéltáros, MNL BaML)
A Turul Szövetség ideológiai irányvonalának változásai, 1943–1944
12.50–13.10 Kérdések, vita
 
A program itt letölthető.
 
Ezen a napon a Levéltár zárva tart!

Év Levéltára 2020

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára nyerte el az Év Levéltára 2020 díjat.

A Magyar Levéltárosok Egyesülete döntése értelmében, ebben az évben a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára veheti át az ÉV LEVÉLTÁRA 2020 szakmai díjat. A rangos elismerést – 2012. évi alapítása óta immár kilencedik alkalommal – az adott évben kiemelkedő szakmai tevékenységet folytató levéltári intézménynek ítéli oda a zsűri. A díj átadása egyben a Nyitott Levéltárak programsorozat központi rendezvénye. Az ünnepélyes díjátadásra a COVID 19 vírus miatt kialakult veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedések miatt sajnos rendhagyó módon, online formában kerül sor

 

2021. április 13-án 10 órakor.

 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete bíráló bizottsága a beérkezett pályázatok alapján egyhangúan a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának ítélte oda a díjat. Döntésük indoklásában kiemelték, hogy a PTE Egyetemi Levéltára másfél évtizede magas színvonalon végzi szakmai munkáját, kiemelkedő a beágyazottsága az egyetemi életbe és kutatásba. Magas szintű tudományos munkát végez, amelyet számos általuk készített kiadvány, kiállítás és konferencia igazol.

 

A díjátadáson Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora köszönti a vendégeket. Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár és Szóllás Péter, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztály vezetője szintén jelezte részvételét. A díjátadást követően egy imázs filmet és egy kisfilmet tekinthetnek meg, majd konferenciával folytatódik a rendezvény. A tanácskozás előadásairól a meghívóból tájékozódhat.

 

Az érdeklődők a Magyar Levéltárosok Egyesülete Youtube csatornáján élőben követhetik a rendezvényt.

 

A rendezvény programja itt olvasható.

Levéltári Nap 2020

Meghívó

a PTE Egyetemi Levéltár XVII. levéltári napi konferenciájára:

Felsőoktatási intézményeink külkapcsolatai a 20. században

Időpont: 2020. november 12. 9:00 és 13:00 óra között


A lebonyolítás a járványhelyzetre való tekintettel: online, Microsoft Teams alkalmazásbanhttps://bit.ly/3eovcES

 

Program:

 

Kövér György
az MTA levelező tagja, professor emeritus, ELTE BTK Történeti Intézet
Külföldi ösztöndíjas lét – személyes források tükrében
Tarrósy István
egyetemi docens, PTE BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék és Afrika Kutatóközpont
Solymári Dániel, doktorandusz, PTE IDI Politikatudományi Program
Az 1960-as évek pragmatikus külpolitikájának hatása a magyar felsőoktatásra, különösen a Pécsi Orvostudományi Egyetemre
Zsidi Vilmos
levéltárvezető, Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára
A budapesti Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar (1920–1934) tanárainak külföldi kapcsolatai
Kovács Adrienn
Hume scholar, Maynooth University, National University of Ireland
Anyanyelvi lektorok és előadók szerepe a magyar egyetemek kulturális külkapcsolataiban (1921–1941)
László Szabolcs
PhD candidate, Indiana University, Bloomington
„Az új kalandozások kora”: A Kulturális Kapcsolatok Intézete és Amerika (1962–1980)
Horváth Zsolt
doktorandusz, ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola
Kézivezérelt nemzetköziesítés. A Magyar Népköztársaság nemzetközi törekvéseinek hatása a magyar felsőoktatásra az Eötvös Loránd Tudományegyetem példáján
Homor Péter
levéltáros, Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár
A győri műszaki főiskola nemzetközi kapcsolatai működésének első tíz évében (1968–1977)
Gönczi Andrea
könyvtáros, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
„Mi egy kicsit kivételezettek voltunk.” A POTE oktatóinak külföldi kutatási lehetőségei az 1970-es és 1980-as években
Halász Imre
professor emeritus, Budapesti Gazdasági Egyetem
A BGE Gazdálkodási Karának (és jogelődeinek) nemzetköziesítési törekvései és behatárolt lehetőségei (1971–2020)

Levéltári Nap 2019

November 20-án kerül megrendezésre a PTE Egyetemi Levéltár idei

 

XVI. levéltári napi konferenciája

 

Helyszín: PTE Rektori Hivatal, Szenátusi terem (Vasvári Pál u. 4.)

Kezdési időpont:  2019. november 20. 10:00

 

A konferenciát megnyitja:

Dr. Gábriel Róbert (egyetemi tanár, rektorhelyettes, PTE)

 

Elnök: Batalka Krisztina (levéltárvezető, BME Levéltára)

 

10.10–10.30: Bödők Gergely PhD (társ-ügyvezető, Clio Intézet):
A Magyarországi Tanácsköztársaság kultúr- és művelődéspolitikája
 
10.30–10.50: Ujváry Gábor CSc (intézetvezető, Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár):
Egyetempolitika 1919-ben
 
10.50–11.10: Vajda Tamás (igazgató, SZTE Levéltára):
1919 - az egyetem elűzése Kolozsvárról
 
11.10–11.30: Szünet
 
11.30–11.50: Zsidi Vilmos (levéltárvezető, BCE Levéltára):
A közgazdasági felsőoktatás átalakítási kísérletei 1919-ben
 
11.50–12.10: Ablonczy Balázs PhD (egyetemi docens, ELTE BTK):
Asztalos Miklós történész, a pécsi egyetem első könyvtárosa 1919-ben
 
12.10–12.30: Vita, kérdések

 

A konferencia napján az Egyetemi Levéltár ZÁRVA TART!

Levéltári Nap 2018

Idén november 22-én rendezzük meg a PTE Egyetemi Levéltár  

 

XV. levéltári napi konferenciáját

 

Helyszín: PTE Rektori Hivatal, Szenátusi terem (Vasvári Pál u. 4.)

Kezdési időpont:  2018. november 22. 9:30

 

A konferenciát megnyitja:

Dr. Gábriel Róbert (egyetemi tanár, rektorhelyettes, PTE)

 

Elnök: Molnár László (levéltárvezető, SOTE Levéltára)

09.50 Kende Kata (tudományos kutató, Sümeg):

Családtól a közlevéltárba: Várkonyi Nándor levelezése

10.10 Lengvári István (főlevéltáros, igazgató, PTE EL):

Személyi hagyatékok a PTE Egyetemi Levéltárban

10.30 Tigyiné Pusztafalvi Henrietta (tudományos munkatárs, PTE ETK):

Nők az orvosegyetemi képzésben Magyarországon 1944-ig

10.50 Szünet

11.10 Polyák Petra (főlevéltáros, PTE EL):

Az egyetemi-főiskolai pártszervezetek első évei, 1947-1956

11.30 Zsidi Vilmos (levéltárvezető, BCE Levéltára):

Múzeum vagy kiállítás? – Gondolatok a BCE Egyetemtörténeti állandó kiállításról

11.50 A Per Aspera Ad Astra

A művelődés- és egyetemtörténeti folyóirat 2018/2. számát bemutatja a főszerkesztő, Fischerné Dárdai Ágnes (professor emerita, ny. főigazgató PTE EKTK) illetve Pálmai Dóra (segédlevéltáros, PTE EL) és Dezső Krisztina (könyvtáros, CsGyK) a szám szerkesztői

12.10 Zárszó 

 

A konferencia napján az Egyetemi Levéltár ZÁRVA TART!

MLE Vándorgyűlés

 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2018 évi vándorgyűlés idén Pécsett került megrendezésre,

                              július 9-11

között az MLE és az Egyetemi Levéltár szervezésében.

A rendezvény programja itt letölthető.

Levéltári Nap 2017

November 17-én rendezzük meg a PTE Egyetemi Levéltár XIV. levéltári napi konferenciáját az Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlésének keretében.

 

Egyházak, vallásosság és a felsőoktatási intézmények

Helyszín: PTE Rektori tanácsterem (Vasvári Pál u. 4.)
Levezető elnök: Lengvári István (levéltárigazgató, főlevéltáros PTE Levéltára)

 

11.00 -11.15: Köszöntő – Dr. Hoppál Péter (kultúráért felelős államtitkár, EMMI)

 

11.15 -11.45: Könyvbemutató – Reformátusok Baranyában c. kötetet (szerzők: Ács Marianna, Kránicz Gábor, Szalai Gábor, Varga Szabolcs) bemutatja Szalai Gábor
Felkért hozzászólók:
Dr. Hóvári János (egyetem docens, Károli Gáspár Református Egyetem BTK)
Győrfi Bálint (esperes, Baranyai Református Egyházmegye)

 

11.45-12.05: MgrMaria Gorfova (levéltáros, Koméniusz Egyetem Levéltára, Pozsony): Evangélikus Teológiai Kar a Pozsonyi Koméniusz Egyetemen

 

12.05-12.25: Mózessy Gergely (gyűjteményigazgató, Székesfehérvári Egyházmegyei Gyűjtemények): Egyetemi lelkészségek Magyarországon a 20. század első felében. A katolikus egyetemi lelkészségek története

 

12.25-12.45: Csibi Norbert (egyetemi adjunktus, PTE BTK TTI): Papképzés a pécsi egyházmegyében Zichy Gyula püspöksége idején (1905-1926)

 

12.45-13.05: Polyák Petra (levéltáros, PTE Egyetemi Levéltár): A vallásos hallgatókkal szembeni retorziók kerülőútjai az ötvenes évek elején

 

13.05-13.25:  Hozzászólások

 

13.25-13.35: Zárszó: Lengvári István (levéltárigazgató, főlevéltáros, PTE Egyetemi Levéltár)

Oldalak

Feliratkozás RSS - konferencia csatornájára
You shall not pass!