közlemény

Tájékoztatás egyes, a PTE jogelődeiben született szakdolgozatokról

Az utóbbi napokban több híradás is foglalkozott a PTE jogelődeiben született szakdolgozatokkal.  A mai napon az Origo és az Index hírportálokon olyan hír is megjelent, miszerint az Egyetemi Levéltár szakdolgozatokat selejtezett volna. Az ott megjelenteket az alábbiakban szeretném pontosítani.

Intézményünk valóban vett át letétként a Közgazdaságtudományi Karon született szakdolgozatokat, de ezek közül a legkorábbi 2000-ben született. Az átvett dokumentumokat a Levéltár nem selejtezte. A Levéltár csak azokról a dokumentumokról vezet nyilvántartást, melyek őrizetébe kerülnek. Levéltárunk eddig és ezután is a jogszabályoknak megfelelően végzi munkáját.

Lengvári István
igazgató, főlevéltáros

Felhívás

Felhívás irathagyatékokkal kapcsolatban

Az Egyetemi Levéltár jelenleg is több iskolateremtő professzor, főiskolai és egyetemi tanár és oktató irathagyatékát vagy annak töredékeit őrzi. Ezen iratcsoport - bár forrásértéke jelentős - sokszor megsemmisül egy-egy egyetemi tanszék vagy intézet költözése, átszervezése során vagy az örökösökhöz kerülvén nem kerül megőrzésre. A Levéltár kéri az intézmények vezetőit, oktatóit, hogy amennyiben ilyenről tudomásuk van, értesítsék az egyetemi levéltárat, hogy az egyetemünk múltját őrző dokumentumok a következő generációk számára is megőrzésre kerüljenek. A levéltár a vonatkozó levéltári és adatvédelmi jogszabályok betartásával őrzi és kutathatóvá teszi a dokumentumokat. Lehetőség van arra is, hogy azok csak egy bizonyos idő letelte után váljanak nyilvánossá. Amennyiben az örökösök ragaszkodnak az eredeti iratokhoz, a Levéltár saját költségén papír vagy digitális másolatot készít róluk.

Új helyen az Egyetemi Levéltár

Megnyitott új helyén az Egyetemi Levéltár

November 2-től új helyén, a Szepesy I. u. 1-ben újra megnyitott az Egyetemi Levéltár. Kutatóinkat önálló kutatóteremmel várjuk a megszokott rend szerint.

E-mail címeink és mobiltelefonszámaink változatlanok, az egyetemi mellékeink változása itt látható.

Elhunyt dr. Bán Péter

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2010. október 22-én elhunyt dr. Bán Péter, a Heves Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója, korábban a JPTE oktatója. Több jelentős témakör és korszak mellett kiemelkedő szinvonalú segédtudományi kurzusai, levéltári órái szerettették meg sokunkkal a kutatást és tudományos feldolgozást. Jelentős volt levéltárszakmai és szervezői tevékenysége is.

RIP

Lengvári István

Költözik az Egyetemi Levéltár

Intézményünk az egyetem vezetésének döntése alapján az Egyetemi Könyvtár Szepesy úti épületének felső két szintjére költözik ez év szeptember és október folyamán, miután a könyvtár elfoglalja helyét a Tudásközpontban. Az új otthonunkban megfelelő raktárkapacitás, kutatóink számára önálló kutatóterem fog rendelkezésre állni. A levéltár -- vállalása szerint -- 2000-ig az egyetem minden karáról a levéltári elhelyezésre érett anyagokat átveszi 2011-ig, ezzel tehermentesítve az egyetemi adminisztráció munkáját és helyiségeket felszabadítva az oktató és gyógyító munka számára.

A költözés előkészítése és lebonyolítása idejére, 2010. augusztus 2. és október 29. között a levéltár zárva tart. Ez idő alatt is természetesen az ügyfélszolgálati munka tovább folyik és a telefonon valamint e-mailen érkező megkeresésekre válaszolunk. Az e-mail címek és mobiltelefon számok változatlanul élnek, az egyetemi belső számokról költözésünk után adunk tájékoztatást.

Elhunyt Móró Mária Anna

Szombaton Elhunyt Móró Mária Anna.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy életének 66. évében, végtelen türelemmel viselt, súlyos betegségben, 2010. május 8-án elhunyt Móró Mária Anna, a Pécsi Egyetemi Könyvtár nyugalmazott főkönyvtárosa, kollégánk, jóbarátunk.

A kollegák és barátok körében Mariannként ismert széles látókörű, nagy tudású kutató levéltárosként is maradandót alkotott az újkori és polgári kori iratok rendezésében és feldolgozásában. A Baranya Megyei Levéltárban többen (így e sorok írója is) tőle tanulták meg a gyakorlati levéltáros munka alapjait. Ajtaja nyitva állt mindenki előtt: az egyetemi hallgatótól a befutott történészig mindenki részesült munkájának gyümölcseiből. A tanulmányok mellett alapvető segédletek őrzik emlékét a megyei levéltárban és az egyetemi könyvtárban. Tanítványai, barátai, kollegái tavaly születésnapján ünnepi kötettel köszöntötték.

Levéltári szabványok

Elkészült fordítások

Több fontos levéltári szabvány új fordítása készült el az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával a Szolgáltató Levéltár Koncepció megvalósítását szolgáló program keretében.

Projektvezető: Kenyeres István
A bizottság vezetője: Sipos András. Tagjai: Horváth J. András (Budapest Főváros Levéltára), Király Péter (Kiru News Bt.), Lengvári István (Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára), Nagy Sándor (Budapest Főváros Levéltára), Szatucsek Zoltán (Magyar Országos Levéltár), Tasnádi Ákos (Budapest Főváros Levéltára).

A fordítások a Dokumentumok között megtalálhatók, letölthetők.

Kurátori kinevezés

Intézményünk igazgatóját, Lengvári Istvánt az oktatási és kulturális miniszter négy évre kinevezte az NKA Levéltári Kollégiumának kurátorává.

Elhunyt dr. Rajczi Péter

Elhunyt a kiváló pedagógus és történész dr. Rajczi Péter

Január 8-án elhunyt dr. Rajczi Péter, a kiváló pedagógus és történész. 
Tolnán született 1917. július 22-én. Az Erzsébet Tudományegyetemen jogtudományból (1941) és államtudományból (1942) szerzett diplomát.
Nemzetközi jogi tanulmányokat folytatott, majd egyetemi mb. tanársegéd lett Faluhelyi prof. mellett. Mór-kollégista volt, emlékeiről visszaemlékezésben is beszámolt. 1946-tól a kir. tanfelügyelőségen fogalmazó, segédtitkár, bírósági jegyző. Megszerzi a bölcsészdiplomát is, és 1957-től a pécsi Nagy Lajos Gimnázium tanára 1977-ig. Ezután a Baranya Megyei Levéltár munkatársa, többek között az Erzsébet Tudományegyetem anyagának referense. 1990-1994 között Pécs város önkormányzati képviselője és a közgyűlés korelnöke. Több országos kitüntetése mellett a PTE díszjelvénye tulajdonosa, a a Tudományegyetem Baráti Köre választmányának tagja. Több cikke, tanulmánya jelent meg a középkori egyetemmel és a két világháború közötti egyetemi élettel, valamint általában a művelődés- és oktatástörténettel kapcsolatban. R.I.P.

Igazgató kinevezése

Kinevezték az Egyetemi Levéltár igazgatóját

A PTE Szenátusa 2005. június 23-án tartott ülésén a 1145/2005. (06.23.) sz. határozatával az Egyetemi Levéltár igazgatói tisztségére a következő öt évre az eddigi mb. igazgatót, Lengvári Istvánt választotta meg, 2005. augusztus 1-i hatállyal.

Oldalak

Feliratkozás RSS - közlemény csatornájára
You shall not pass!