kiadvány

Megjelent új sorozatunk első kötete

Polyák Petra: "A hallgatóknak meg kell lenni" - A felsőoktatási beiskolázás és felvételi rendszere az első ötéves terv idején c. kötetével debütált új kiadványsorozatunk

Az Egyetemi Levéltár új, Egyetem és társadalom című sorozatának megjelent az első kötete. A sorozat célja egy-egy témát korszerű elméleti megalapozottsággal feldolgozó egyetemtörténeti kiadványok megjelentetése, elsősorban a társadalomtörténet szemszögéből. Figyelmünk kiterjed az európai egyetemek és a hazai felsőoktatás történeti kérdéseinek vizsgálatára. A sorozatban monográfiák mellett konferenciakötetek és fordítások megjelentetésére is vállalkozunk.

 

 

A kötet Polyák Petra kismonográfiája, mely "A hallgatóknak meg kell lenni" - A felsőoktatási beiskolázás és felvételi rendszere az első ötéves terv idején címet viseli. A felsőoktatási felvételi rendszer 1948-49-tól kezdődő átalakítása a pártállam új, rendszerhű értelmiségi rétegének kinevelését és az első ötéves terv szakember-szükségletének biztosítását szolgálta, a tervgazdasági logika egyetemekre és főiskolákra való kiterjesztésével. A hallgatóság létszámát és összetételét szigorúan kontrollálni próbáló rendszerről kaphatunk képet az adatokat és szemelvényeket is bemutató kötetben.

 

 

 

Tags: 

Letölthető "A pécsi bölcsészkar bölcsője"

 

Az Egyetemi Levéltár kiadványai sorozat kötetei után újabb kiadványunk vált szabadon letölthetővé. "A pécsi bölcsészkar bölcsője" 2013 végén jelent meg nyomtatásban, azonban ebben a formában már nem érhető el. Ezért a mai naptól a kötetet elektronikus formában is elérhetővé tettük.

 

A letöltéshez ide kattintson.

 

 

 

 

Tags: 

Letölthetőek az "Egyetemi Levéltár kiadványai" sorozat kötetei

 

Mától ingyenesen letölthetőek lettek az Egyetemi Levéltár kiadványai sorozat korábban megjelent kötei pdf formában.

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1914-1943, A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1918-1940, és a A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 c. kötetek a Kiadványaink menüpontban található linken érehetőek el.

A kötetek korlátozott számban még nyomtatott formában is megvásárolhatók, 4500,- forintos áron.

 

Tags: 

PTE Év Publikációja díjátadó

2014. november 6-án ünnepi szenátusi ülés keretében adták át a PTE Év Publikációja díját két kollegánknak.

 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett doktori oklevélátadó ünnepség keretében adták át a 2013-2014. Év Kiemelkedő Publikációja díjakat, a PTE Tudományos Tanácsának javaslata alapján.

Lengvári István és Polyák Petra az egyéb szervezeti egységek kéviseletében A pécsi bölcsészkar bölcsője c. forrásközlő és interjúkötetért részesült a díjban.

Az Univ TV híradása az eseményről:

 

Új kötetünk - Egyetemi Tanács tanácsülési jegyzőkönyvei

Megjelent a PTE Egyetemi Levéltár kiadványai sorozat harmadik kötete

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1914-1943 címmel jelent meg a PTE Egyetemi Levéltár kiadványai sorozat harmadik kötete.

A könyv az Erzsébet Tudományegyetemet mutatja be az Egyetemi Tanács ülései napirendi pontjainak kigyűjtésével. A PTE Egyetemi Levéltár őrizetében található egyetemi tanácsülési jegyzőkönyveket az egyetem története szempontjából a legfontosabb - és bizonyos korszakhatárig - a legteljesebb forráscsoportnak tekinthetjük. Ahogy a sorozat korábbi köteteiként megjelent orvosi és bölcsészkari kiadvány bevezetőjében is kiemeltük, ez a forráscsoport nem csupán az egyetemtörténészek számára jelent kiindulási alapot. Tapasztalataink alapján szerteágazó kutatásokhoz tud segítséget nyújtani történészek, művészettörténészek, muzeológusok és a családfájukat kutató érdeklődők számára is.

Levéltárunkban még egy hasonló kötet (az Erzsébet Tudományegyetem  jogi kari tanácsülési jegyzőkönyvi kivonatairól) elkészítése is előkészületben van.

A kötet az  támogatásával jelent meg.

"A pécsi bölcsészkar bölcsője" - könyvbemutató

 

2013. november 12-én 18 órakor került sor "A pécsi bölcsészkar bölcsője" c. kötet bemutatójára.

Két fotó a rendezvényről:

Könyvbemutató - A pécsi bölcsészkar bölcsője

"A pécsi bölcsészkar bölcsője" c. kötet bemutatója

Könyvbemutató november 12-én, 18 órakor a Művészetek és Irodalom Házában.

1982-ben vált egyetemi karrá a Pécsi Tanárképző Főiskola, és 1983 őszén kezdődött meg a karon (a Bölcsészkar jogelődjén) az egyetemi szintű bölcsész- és tanárképzés. A kötet ezt az intézményi átalakulást mutatja be korabeli dokumentumok és az akkori egyetemalapítókkal és első egyetemistákkal napjainkban készült interjúk formájában, felölelve az 1978-1988 közötti évtizedet. 
A dokumentum- és interjúkötet bemutatásában közreműködnek: a könyv szerkesztői:Lengvári István és Polyák Petra, valamint Bókay Antal egyetemi tanár, Jankovits Lászlóegyetemi docens és Vonyó József c. egyetemi tanár. A beszélgetés moderátora P. Müller Péter egyetemi tanár.

 

Tags: 

Szakmai díjat kapott levéltárunk legújabb kiadványa

"AZ Év Levéltári Kiadványa" díjátadó rendezvényen kötetünket is díjazzák

 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár Dísztermében (1053 Bp., Ferenciek tere 6) kerül sor 2013 január 30-án, 11 órakor Az Év Levéltári Kiadványa díj átadására, melyen az Egyetemi Levéltár A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1918-1940 című köteteLevéltári szakmai kiadványok kategória III. díját nyerte.

A rendezvény meghívója, programja, és díjazottjai itt olvashatók.

Tags: 

Helyreigazítás

A pécsi felsőoktatás évszázadai című kiadvány 110. oldalán, az általam írt szövegrészletben az olvasható, hogy Temesi Mihály ”koordinálta a Baranya megye földrajzi neveinek gyűjtését és feldolgozását is.” Téves adatértelmezésemet – a tényeknek megfelelően – ezúton módosítom, és a következő helyreigazítást teszem.

A Baranya megye földrajzi nevei I., II. (Pécs, 1982) helynévi monográfia szerkesztője Pesti János, a PTF Magyar Nyelvi Tanszékének ny. egyetemi docense, aki 1973-ban (a Baranya Megyei Tanács elnökhelyettesének megbízásával) szervezte meg Baranya megyében a földrajzi nevek gyűjtését, a névadatok helyszíni és levéltári ellenőrzését, majd 1978–1982 között a közzététel munkálatait.  – Temesi Mihály, a névgyűjtemény egyik munkatársaként öt ormánsági község névanyagának közzétételét vállalta és teljesítette.

Polyák Petra

Tags: 

Könyvbemutató

Könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés a két világháború közötti pécsi bölcsészkarról

A PTE kettős jubileuma mellett a BTK még két évfordulót ünnepel ebben a tanévben: a Tanárképző Kar megalakulásának harmincadik, és a Bölcsészettudományi Kar önállóvá vállásának huszadik évfordulóját.
Ennek a rendezvénysorozatnak keretében támogatta a Kar A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1918-1940 című kötetünket.

A kötet kerekasztalbeszélgetéssel egybekötött bemutatója november 28-án, 18:00órakor kezdődik, helyszíne a Művészetek és Irodalom Háza.

A rendezvényt köszönti: Prof. Dr. Fischer Ferenc, a PTE Bölcsészettudományi Kar dékánja

A kötetről és a két világháború közötti pécsi bölcsészkarról beszélgetést folytat:

Havasréti József kommunikációkutató, PTE BTK
Jankovits László irodalomtörténész, PTE BTK (a beszélgetés moderátora)
Kovács Adrienn levéltáros, PTE Egyetemi Levéltár (a kötet szerkesztője)
Lengvári István főlevéltáros, igazgató, PTE Egyetemi Levéltár (a kötet kiadója)
Zsidi Vilmos levéltárvezető Corvinus Egyetem levéltára (a kötet lektora)

Oldalak

Feliratkozás RSS - kiadvány csatornájára
You shall not pass!