Hírek

NKA pályázat

2013. június 05.

NKA pályázati támogatásnak köszönhetően a Levéltár kézikönyvtára 56 új kötettel gazdagodott 150 ezer forint értékben.

Raktárunk részére pedig szintén a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szereztünk be 270 db savmentes levéltári dobozt.

 

 

 

Címkék: NKA, pályázat

Nemzetközi konferencia

2013. június 04.

Kovács Adrienn kolléganőnk The population of Fejér county in the eighteenth century through the eyes of the foreign travellers című előadással vett részt a romániai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem negyedik alkalommal megrendezésre került nemzetközi imagológiai konferenciáján Csíkszeredán. A 2013. április 19-20. között lezajlott konferencián magyar, román és angol nyelvű előadások hangzottak el.  A szervezők ez alkalommal az etnikai, nemzeti, vallási és kulturális másság-képek alakulásának történeti vonatkozásainak bemutatására helyezték a hangsúlyt.

Kolléganőnk részvételét a PTE Alapítvány támogatta.

Címkék: konferencia

A Pécsi Egyetem és hallgatói a középkortól napjainkig

2013. február 19.

Február 25-én, hétfőn, a PTE Halasy-Nagy József Aulájában (Pécs, Rákóczi út 80.) kerül megrendezésre a Mandulavirágzási Tudományos Napok keretében A Pécsi Egyetem és hallgatói a középkortól napjainkig című konferencia.

A konferencián Levéltárunk munkatársai, Kovács Adrienn és Polyák Petra, valamint igazgatónk, Lengvári István is az előadók között lesz.

Témavezetői ajánló: "A jogelőd alapításának 100. évfordulóját ünneplő egyetem a középkori pécsi studium generale (1367) örökösének is vallja magát. Előadásaink így a két alapítás kapcsán hangsúlyosan szólnak az intézmények létrejöttének körülményeiről, hallgatóiról, az infrastruktúráról. A nemzetközi kitekintést rangos külföldi előadó biztosítja, míg a középkori egyetemet bemutató előadók szakmánk hazai szaktekintélyei. A felsőoktatási intézmény hiátusának időszakában a pécsi és a város vonzáskörzetében élő ifjak külföldre indultak (peregrináció), legtöbbjük Európa patinás egyetemeit látogatta. Ezen időszak legfontosabb jellemzőit tárja az érdeklődők elé a két korszakot összekötő előadás. A modernkori alapítás és a hallgatói összetétel szakszerű bemutatása az egyetemi levéltár kutatóinak munkáján alapul. Az előadássorozattal a századokon átívelő universitas-eszmét is igyekszünk megvilágítani. Az előadók között találjuk az egyetemünk történetét feldolgozó legfrissebb kötet, A pécsi felsőoktatás évszázadai (2011) négy szerzőjét is."

A rendezvény programja itt olvasható.

(Ezen a napon az Egyetemi Levéltár zárva tart)

Címkék: konferencia

Szakmai díjat kapott levéltárunk legújabb kiadványa

2013. január 25.

 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár Dísztermében (1053 Bp., Ferenciek tere 6) kerül sor 2013 január 30-án, 11 órakor Az Év Levéltári Kiadványa díj átadására, melyen az Egyetemi Levéltár A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1918-1940 című köteteLevéltári szakmai kiadványok kategória III. díját nyerte.

A rendezvény meghívója, programja, és díjazottjai itt olvashatók.

Címkék: kiadvány

Helyreigazítás

2012. november 26.

A pécsi felsőoktatás évszázadai című kiadvány 110. oldalán, az általam írt szövegrészletben az olvasható, hogy Temesi Mihály ”koordinálta a Baranya megye földrajzi neveinek gyűjtését és feldolgozását is.” Téves adatértelmezésemet – a tényeknek megfelelően – ezúton módosítom, és a következő helyreigazítást teszem.

A Baranya megye földrajzi nevei I., II. (Pécs, 1982) helynévi monográfia szerkesztője Pesti János, a PTF Magyar Nyelvi Tanszékének ny. egyetemi docense, aki 1973-ban (a Baranya Megyei Tanács elnökhelyettesének megbízásával) szervezte meg Baranya megyében a földrajzi nevek gyűjtését, a névadatok helyszíni és levéltári ellenőrzését, majd 1978–1982 között a közzététel munkálatait.  – Temesi Mihály, a névgyűjtemény egyik munkatársaként öt ormánsági község névanyagának közzétételét vállalta és teljesítette.

Polyák Petra

Címkék: kiadvány

Könyvbemutató

2012. november 26.

Könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés a két világháború közötti pécsi bölcsészkarról

A PTE kettős jubileuma mellett a BTK még két évfordulót ünnepel ebben a tanévben: a Tanárképző Kar megalakulásának harmincadik, és a Bölcsészettudományi Kar önállóvá vállásának huszadik évfordulóját.
Ennek a rendezvénysorozatnak keretében támogatta a Kar A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1918-1940 című kötetünket.

A kötet kerekasztalbeszélgetéssel egybekötött bemutatója november 28-án, 18:00órakor kezdődik, helyszíne a Művészetek és Irodalom Háza.

A rendezvényt köszönti: Prof. Dr. Fischer Ferenc, a PTE Bölcsészettudományi Kar dékánja

A kötetről és a két világháború közötti pécsi bölcsészkarról beszélgetést folytat:

Havasréti József kommunikációkutató, PTE BTK
Jankovits László irodalomtörténész, PTE BTK (a beszélgetés moderátora)
Kovács Adrienn levéltáros, PTE Egyetemi Levéltár (a kötet szerkesztője)
Lengvári István főlevéltáros, igazgató, PTE Egyetemi Levéltár (a kötet kiadója)
Zsidi Vilmos levéltárvezető Corvinus Egyetem levéltára (a kötet lektora)

Címkék: könyvbemutató, kiadvány

"Iskolateremtő tudósegyéniségek" konferencia

2012. november 23.

Ez évben 2012. november 22-én, 9:30-as kezdettel kerül megrendezésre az Egyetemi Levéltár hagyományos konferenciája.

Az Iskolateremtő tudósegyéniségek című rendezvény a Rektori Hivatal Szenátusi termében (Pécs, Vasvári Pál u. 4.) kap helyet.

(Ezen a napon a Levéltár zárva tart)

Címkék: konferencia

Kettős Jubileum a Pécsi Tudományegyetemen

2012. szeptember 07.

A Pécsi Tudományegyetem a 2012-2013-as jubileumi évben ünnepli az Erzsébet Tudományegyetem alapításának 100. és Pécsre költözésének 90. évfordulóját. Az ünnepségsorozat szeptember 6-án színvonalas programokkal kezdődött.

A Dr. Romhányi György Aulában tartott Ünnepi Tanévnyitó Szenátusi Ülésen dr. Bódis József rektor és dr. Mezey Barna, a Magyar Rektori Konferencia elnöke köszöntötte a kettős jubileum megünneplésére egybegyűlt hallgatóságot, az egyetem újonnan kinevezett kilenc egyetemi tanárát, valamint kitüntetéssel jutalmazták a kimagasló tudományos, kulturális és sporteredményeket elért oktatókat és hallgatókat. A PTE ÁOK első emeletén megnyílt PTE Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya által összeállított, a későbbiekben az egyetem karain is bemutatkozó egyetemtörténeti vándorkiállítás. Az ünnepségsorozat ezután a Rektori Hivatal Szenátusi Terme mellett elhelyezett emléktábla avatásával folytatódott. Délután a Dr. Halasy-Nagy József Aulatudományos emlékülésnek adott otthont, melyen az egyetem jogelődei és karai történetét bemutató előadások közt Lengvári István, a Levéltár igazgatója, az egyetemalapítás körülményeiről, az egyetem pozsonyi éveiről és a Pécsre költözést megelőző budapesti átmeneti elhelyezés időszakáról tartott előadást.

A jubileumi rendezvénysorozat 2012. szeptember 17-én a PTE TáncegyüttesPezsgő Tánc Emlékek című két felvonásos estjével, valamint október 29-én a Szentágothai János Kutatóközpont Névadó Ünnepségével és Centenáriumi Tudományos Napjával folytatódik.

A jubileumi rendezvénysorozat részeként 2012. november 22-én kerül sor a PTE Egyetemi Levéltárának egyetemtörténeti tudományos konferenciájára.

Címkék: jubileum

MFLSZ Vándorgyűlés

2012. augusztus 31.

Szegeden, 2012. szeptember 4. és 6 között tartja éves vándorgyűlését a Magyar Felsőoktatási Levéltári szövetség (MFLSZ), házigazdája a Szegedi Tudományegyetem Szaklevéltára lesz.

A magyar levéltárügy kérdései és a felsőoktatási levéltárakat érintő aktuális témák mellett az idei vándorgyűlés központi témája a kollégiumok hazai felsőoktatásban betöltött szerepe lesz. A konferencián előadást tart - többek között - dr. Lakos János (c. főigazgató, vezető szakfelügyelő, MOL), Gorjánác Rádojka (főosztályvezető-helyettes, NEFMI Levéltári Osztály), dr. Gyimesi Endre (levéltárügyért felelős miniszteri biztos) és dr. Szögi László (főigazgató, ELTE Egyetemi Levéltára).

Levéltárunk munkatársai szintén előadóként vesznek részt a rendezvényen, hogy megismertessék a Pécsi Tudományegyetem és jogelődei kollégiumaiban zajló oktató- és nevelőmunka, valamint a közösségi élet sajátosságait. Lengvári István az Erzsébet Tudományegyetem Szent Mór Kollégiumának lakóit, Kovács Adrienn az Erzsébet és Nagy Lajos Kollégiumok működését, míg Polyák Petra a JPTE Tanárképző kari kollégiumainak nyolcvanas évekbeli diákéletét mutatja be előadásában.

Címkék: konferencia

Történésztábor

2012. augusztus 13.

2012. augusztus 17. és 21 között a Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja és a Társulat Országos Elnöksége idén - NKA támogatással - 21. alkalommal rendezi meg nyári szakmai konferenciáját, közkeletű nevén történésztáborát.
A tavasszal Pécsett megrendezett „Bűnbakképzés és történetírás a 20. századi Magyarországon és Európában" sikere, a téma iránt megnyilvánult további érdeklődés indította a Társulatot a téma - immár időkorlátok nélküli - folytatására, lehetőséget kívánt biztosítani újabb szakembereknek az e problematikával kapcsolatos kutatási eredményeik megismertetésére. 
A Zánkán megrendezésre kerül történésztáborban felkért, neves történészek, valamint a korábbi, nyilvános felhívásra jelentkező kutatók mintegy ötven előadása lesz hallható.

A tábor egyik főszervezője Lengvári István, az Egyetemi Levéltár igazgatója. Kovács Adrienn és Polyák Petra előadóként szerepelnek az ötnapos programban.

További információk itt.

Címkék: egyéb rendezvény

Oldalak

You shall not pass!