Hírek

Helyreigazítás

2012. november 26.

A pécsi felsőoktatás évszázadai című kiadvány 110. oldalán, az általam írt szövegrészletben az olvasható, hogy Temesi Mihály ”koordinálta a Baranya megye földrajzi neveinek gyűjtését és feldolgozását is.” Téves adatértelmezésemet – a tényeknek megfelelően – ezúton módosítom, és a következő helyreigazítást teszem.

A Baranya megye földrajzi nevei I., II. (Pécs, 1982) helynévi monográfia szerkesztője Pesti János, a PTF Magyar Nyelvi Tanszékének ny. egyetemi docense, aki 1973-ban (a Baranya Megyei Tanács elnökhelyettesének megbízásával) szervezte meg Baranya megyében a földrajzi nevek gyűjtését, a névadatok helyszíni és levéltári ellenőrzését, majd 1978–1982 között a közzététel munkálatait.  – Temesi Mihály, a névgyűjtemény egyik munkatársaként öt ormánsági község névanyagának közzétételét vállalta és teljesítette.

Polyák Petra

Címkék: kiadvány

"Iskolateremtő tudósegyéniségek" konferencia

2012. november 23.

Ez évben 2012. november 22-én, 9:30-as kezdettel kerül megrendezésre az Egyetemi Levéltár hagyományos konferenciája.

Az Iskolateremtő tudósegyéniségek című rendezvény a Rektori Hivatal Szenátusi termében (Pécs, Vasvári Pál u. 4.) kap helyet.

(Ezen a napon a Levéltár zárva tart)

Címkék: konferencia

Kettős Jubileum a Pécsi Tudományegyetemen

2012. szeptember 07.

A Pécsi Tudományegyetem a 2012-2013-as jubileumi évben ünnepli az Erzsébet Tudományegyetem alapításának 100. és Pécsre költözésének 90. évfordulóját. Az ünnepségsorozat szeptember 6-án színvonalas programokkal kezdődött.

A Dr. Romhányi György Aulában tartott Ünnepi Tanévnyitó Szenátusi Ülésen dr. Bódis József rektor és dr. Mezey Barna, a Magyar Rektori Konferencia elnöke köszöntötte a kettős jubileum megünneplésére egybegyűlt hallgatóságot, az egyetem újonnan kinevezett kilenc egyetemi tanárát, valamint kitüntetéssel jutalmazták a kimagasló tudományos, kulturális és sporteredményeket elért oktatókat és hallgatókat. A PTE ÁOK első emeletén megnyílt PTE Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya által összeállított, a későbbiekben az egyetem karain is bemutatkozó egyetemtörténeti vándorkiállítás. Az ünnepségsorozat ezután a Rektori Hivatal Szenátusi Terme mellett elhelyezett emléktábla avatásával folytatódott. Délután a Dr. Halasy-Nagy József Aulatudományos emlékülésnek adott otthont, melyen az egyetem jogelődei és karai történetét bemutató előadások közt Lengvári István, a Levéltár igazgatója, az egyetemalapítás körülményeiről, az egyetem pozsonyi éveiről és a Pécsre költözést megelőző budapesti átmeneti elhelyezés időszakáról tartott előadást.

A jubileumi rendezvénysorozat 2012. szeptember 17-én a PTE TáncegyüttesPezsgő Tánc Emlékek című két felvonásos estjével, valamint október 29-én a Szentágothai János Kutatóközpont Névadó Ünnepségével és Centenáriumi Tudományos Napjával folytatódik.

A jubileumi rendezvénysorozat részeként 2012. november 22-én kerül sor a PTE Egyetemi Levéltárának egyetemtörténeti tudományos konferenciájára.

Címkék: jubileum

MFLSZ Vándorgyűlés

2012. augusztus 31.

Szegeden, 2012. szeptember 4. és 6 között tartja éves vándorgyűlését a Magyar Felsőoktatási Levéltári szövetség (MFLSZ), házigazdája a Szegedi Tudományegyetem Szaklevéltára lesz.

A magyar levéltárügy kérdései és a felsőoktatási levéltárakat érintő aktuális témák mellett az idei vándorgyűlés központi témája a kollégiumok hazai felsőoktatásban betöltött szerepe lesz. A konferencián előadást tart - többek között - dr. Lakos János (c. főigazgató, vezető szakfelügyelő, MOL), Gorjánác Rádojka (főosztályvezető-helyettes, NEFMI Levéltári Osztály), dr. Gyimesi Endre (levéltárügyért felelős miniszteri biztos) és dr. Szögi László (főigazgató, ELTE Egyetemi Levéltára).

Levéltárunk munkatársai szintén előadóként vesznek részt a rendezvényen, hogy megismertessék a Pécsi Tudományegyetem és jogelődei kollégiumaiban zajló oktató- és nevelőmunka, valamint a közösségi élet sajátosságait. Lengvári István az Erzsébet Tudományegyetem Szent Mór Kollégiumának lakóit, Kovács Adrienn az Erzsébet és Nagy Lajos Kollégiumok működését, míg Polyák Petra a JPTE Tanárképző kari kollégiumainak nyolcvanas évekbeli diákéletét mutatja be előadásában.

Címkék: konferencia

Történésztábor

2012. augusztus 13.

2012. augusztus 17. és 21 között a Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja és a Társulat Országos Elnöksége idén - NKA támogatással - 21. alkalommal rendezi meg nyári szakmai konferenciáját, közkeletű nevén történésztáborát.
A tavasszal Pécsett megrendezett „Bűnbakképzés és történetírás a 20. századi Magyarországon és Európában" sikere, a téma iránt megnyilvánult további érdeklődés indította a Társulatot a téma - immár időkorlátok nélküli - folytatására, lehetőséget kívánt biztosítani újabb szakembereknek az e problematikával kapcsolatos kutatási eredményeik megismertetésére. 
A Zánkán megrendezésre kerül történésztáborban felkért, neves történészek, valamint a korábbi, nyilvános felhívásra jelentkező kutatók mintegy ötven előadása lesz hallható.

A tábor egyik főszervezője Lengvári István, az Egyetemi Levéltár igazgatója. Kovács Adrienn és Polyák Petra előadóként szerepelnek az ötnapos programban.

További információk itt.

Címkék: egyéb rendezvény

Mogersdorfi Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium

2012. augusztus 13.

2012. július 3. és 6. között rendezték meg 42. alkalommal a Mogersdorfi Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpóziumot, hagyományosan Ausztria (Burgenland és Stájerország), Horvátország, Magyarország (Vas, Zala és Somogy megye) és Szlovénia történészei és levéltárosai részvételével. 
A konferencia, melynek évente más-más résztvevő ország a házigazdája, idén visszatért Mogersdorfba. Idei témája „Emlékhelyek fejlődése és feladatai a pannon térség emlékezési kultúrájában, a 19-20. században" volt. Az előadók főként szűkebb hazájuk és a térség jellegzetes, olykor hányattatott sorsú emlékhelyeinek, a múzeumok és kulturális intézmények kiemelkedő eredményeinek és jövőbeli feladatainak ismertetésével hívták fel a figyelmet az emlékezés és az emlékeztetés fontosságára.

A konferencián Lengvári István, az Egyetemi Levéltár igazgatója és Polyák Petra is részt vett.

Címkék: konferencia

Nemzetközi tudományos konferencia

2012. május 18.

A PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola nemzetközi tudományos konferenciát rendez 2012. május 22-23-án "Iskola a társadalmi térben és időben III." címmel.

A konferencia küldetésnyilatkozata:
"A neveléstudományi kutatások intenzív dialógust folytatnak kutatásuk tárgyával: alakítják, formálják a nevelés, oktatás világát, legyen szó jelen idejű jelenségek vizsgálatáról, vagy történeti kutatásról. Szakmai hitvallásunk, hogy a nevelés világa a maga mindenkori jelenében sem zárvány, állandó kölcsönhatásban áll a társadalommal, s az oktatásnak folyamatosan reagálnia kell a gyorsan változó társadalmi kihívásokra. Konferencinák célja az oktatás és a társadalom komplex viszonyrendszerének mélyebb megismerése"."

Címkék: konferencia

Megjelent "A pécsi felsőoktatás évszázadai"

2012. május 09.

Nemrégiben jelent meg 'A pécsi felsőoktatás évszázadai' című kötet Fedeles Tamás,Lengvári István, Pohánka Éva és Polyák Petra tollából. Az Előszóból idézünk:

"Jelen kötet több feladatot igyekszik teljesíteni. Egyrészt a város polgárai, az egyetem vendégei és az intézmény története iránt érdeklődők számára kíván röviden tájékoztatást nyújtani a pécsi felsőoktatás megszakítottságokkal és széttagoltságokkal is sikeresnek mondható évszázadairól. Másrészt az egyetem jelenlegi és volt polgárainak ad reményeink szerint újabb kapcsolódási és kötődési pontokat főiskolai-egyetemi identitásukhoz. Harmadrészt - gondolva a modernkori egyetem 2012-es centenáriumára - ösztönözni kívánja a további alapkutatásokat, adattárak, forráskiadványok, kari monográfiák elkészítését, melyek csak a történészek és az egyes tudományterületek szakembereinek közös munkájaként jöhetnek létre."

A kötet forrás- és képanyaga bőven válogat az Egyetemi Levéltár dokumentumaiból, a szerzők közül ketten is az intézmény munkatársai.

Címkék: kiadvány

Tájékoztatás egyes, a PTE jogelődeiben született szakdolgozatokról

2012. április 07.

Az utóbbi napokban több híradás is foglalkozott a PTE jogelődeiben született szakdolgozatokkal.  A mai napon az Origo és az Index hírportálokon olyan hír is megjelent, miszerint az Egyetemi Levéltár szakdolgozatokat selejtezett volna. Az ott megjelenteket az alábbiakban szeretném pontosítani.

Intézményünk valóban vett át letétként a Közgazdaságtudományi Karon született szakdolgozatokat, de ezek közül a legkorábbi 2000-ben született. Az átvett dokumentumokat a Levéltár nem selejtezte. A Levéltár csak azokról a dokumentumokról vezet nyilvántartást, melyek őrizetébe kerülnek. Levéltárunk eddig és ezután is a jogszabályoknak megfelelően végzi munkáját.

Lengvári István
igazgató, főlevéltáros

Címkék: közlemény

NKA pályázat

2012. április 02.

NKA pályázati támogatásnak köszönhetően a Levéltár kézikönyvtára 39 új kötettel gazdagodott 100 ezer forint értékben.

Címkék: NKA, pályázat

Oldalak

You shall not pass!