Hírek

Történésztábor

2012. augusztus 13.

2012. augusztus 17. és 21 között a Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja és a Társulat Országos Elnöksége idén - NKA támogatással - 21. alkalommal rendezi meg nyári szakmai konferenciáját, közkeletű nevén történésztáborát.
A tavasszal Pécsett megrendezett „Bűnbakképzés és történetírás a 20. századi Magyarországon és Európában" sikere, a téma iránt megnyilvánult további érdeklődés indította a Társulatot a téma - immár időkorlátok nélküli - folytatására, lehetőséget kívánt biztosítani újabb szakembereknek az e problematikával kapcsolatos kutatási eredményeik megismertetésére. 
A Zánkán megrendezésre kerül történésztáborban felkért, neves történészek, valamint a korábbi, nyilvános felhívásra jelentkező kutatók mintegy ötven előadása lesz hallható.

A tábor egyik főszervezője Lengvári István, az Egyetemi Levéltár igazgatója. Kovács Adrienn és Polyák Petra előadóként szerepelnek az ötnapos programban.

További információk itt.

Címkék: egyéb rendezvény

Nemzetközi tudományos konferencia

2012. május 18.

A PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola nemzetközi tudományos konferenciát rendez 2012. május 22-23-án "Iskola a társadalmi térben és időben III." címmel.

A konferencia küldetésnyilatkozata:
"A neveléstudományi kutatások intenzív dialógust folytatnak kutatásuk tárgyával: alakítják, formálják a nevelés, oktatás világát, legyen szó jelen idejű jelenségek vizsgálatáról, vagy történeti kutatásról. Szakmai hitvallásunk, hogy a nevelés világa a maga mindenkori jelenében sem zárvány, állandó kölcsönhatásban áll a társadalommal, s az oktatásnak folyamatosan reagálnia kell a gyorsan változó társadalmi kihívásokra. Konferencinák célja az oktatás és a társadalom komplex viszonyrendszerének mélyebb megismerése"."

Címkék: konferencia

Megjelent "A pécsi felsőoktatás évszázadai"

2012. május 09.

Nemrégiben jelent meg 'A pécsi felsőoktatás évszázadai' című kötet Fedeles Tamás,Lengvári István, Pohánka Éva és Polyák Petra tollából. Az Előszóból idézünk:

"Jelen kötet több feladatot igyekszik teljesíteni. Egyrészt a város polgárai, az egyetem vendégei és az intézmény története iránt érdeklődők számára kíván röviden tájékoztatást nyújtani a pécsi felsőoktatás megszakítottságokkal és széttagoltságokkal is sikeresnek mondható évszázadairól. Másrészt az egyetem jelenlegi és volt polgárainak ad reményeink szerint újabb kapcsolódási és kötődési pontokat főiskolai-egyetemi identitásukhoz. Harmadrészt - gondolva a modernkori egyetem 2012-es centenáriumára - ösztönözni kívánja a további alapkutatásokat, adattárak, forráskiadványok, kari monográfiák elkészítését, melyek csak a történészek és az egyes tudományterületek szakembereinek közös munkájaként jöhetnek létre."

A kötet forrás- és képanyaga bőven válogat az Egyetemi Levéltár dokumentumaiból, a szerzők közül ketten is az intézmény munkatársai.

Címkék: kiadvány

Tájékoztatás egyes, a PTE jogelődeiben született szakdolgozatokról

2012. április 07.

Az utóbbi napokban több híradás is foglalkozott a PTE jogelődeiben született szakdolgozatokkal.  A mai napon az Origo és az Index hírportálokon olyan hír is megjelent, miszerint az Egyetemi Levéltár szakdolgozatokat selejtezett volna. Az ott megjelenteket az alábbiakban szeretném pontosítani.

Intézményünk valóban vett át letétként a Közgazdaságtudományi Karon született szakdolgozatokat, de ezek közül a legkorábbi 2000-ben született. Az átvett dokumentumokat a Levéltár nem selejtezte. A Levéltár csak azokról a dokumentumokról vezet nyilvántartást, melyek őrizetébe kerülnek. Levéltárunk eddig és ezután is a jogszabályoknak megfelelően végzi munkáját.

Lengvári István
igazgató, főlevéltáros

Címkék: közlemény

NKA pályázat

2012. április 02.

NKA pályázati támogatásnak köszönhetően a Levéltár kézikönyvtára 39 új kötettel gazdagodott 100 ezer forint értékben.

Címkék: NKA, pályázat

Határok és Kapcsolatok konferencia

2012. március 22.

Konferencia a Zsolnay-negyedben

2012. március 27-én Határok és Kapcsolatok címmel tart konferenciát a PTE-BTK Szociológia Tanszéke, a 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület, az MTA PAB Gazdaság- és Jugtudományok (IX.) Szakbizottságának Szociológiai munkabizottsága, a Fact Intézet és a PTE-BTK Hallgatói Önkormányzat.

A konferencia 2. Szekciójában Kovács Adrienn kolléganőnk is előadást tart.

Címkék: konferencia

Orvostörténeti konferencia

2012. március 14.

A hazai orvostudományi karok kiépülése a 19-20. században címmel tudományos konferenciát rendez a Magyar Orvostörténelmi társaság, az MTA Orvostörténeti Munkabizottsága, a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség és az MTA Egyetemtörténeti Bizottsága.

A budapesti Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár dísztermében március 22-én tartandó rendezvényen Lengvári István, az Egyetemi Levéltár igazgatója is az előadók közt lesz.

 
Címkék: konferencia

Könyvbemutató

2012. március 12.

Bemutattuk legújabb kiadványunkat a szakmai közönségnek.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség március 8-án, az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárban tartotta évi rendes közgyűlését és szakmai napját. A rendezvény keretében a PTE Egyetemi Levéltár bemutatta a frissen megjelent A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 c. kötetét a szakmai közönségnek.

Címkék: könyvbemutató

Publikáció az Orvostörténeti Közleményekben

2012. március 08.

Az Erzsébet Tudományegyetem hallgatóinak egészségvédelme 1924-1950 címmel jelent meg Kovács Adrienn publikációja az Orvostörténeti Közlemények LVII. számában.

A tanulmány az 1923-tól Pécsett működő Erzsébet Tudományegyetem hallgatóinak egészségvédelmével kapcsolatos intézkedéseket mutatja be a levéltári források elemzésén keresztül, a pozsonyi és budapesti időszak anyagának töredékessége miatt az egyetem Pécsre költözésétől kezdve a negyvenes évek végéig.

Címkék: publikáció

Új kiadványunk

2012. március 06.

Megjelent a PTE Egyetemi Levéltár kiadványai sorozat első kötete

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 címmel jelent meg a PTE Egyetemi Levéltár kiadványi sorozat első kötete.

A könyv az Erzsébet Tudományegyetem orvoskarát mutatja be a kari ülések napirendi pontjainak kigyűjtésével. A pécsi elhelyezés néha nehézkes, sokszor vitákkal tarkított eseményei éppúgy olvashatók mint a kar és a klinikák szervezetének és személyzetének változásai, a medikák és medikusok tanulmányi előmenetele vagy a tudományos élet eredményei. A kötet megjelenését a múltját büszkén megbecsülő, jogutódként működő mai Általános Orvostudományi Kar nagyvonalú támogatása tette lehetővé.

Levéltárunkban további három hasonló kötet (az Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa valamint a jogi és a bölcsészkar kari ülési jegyzőkönyvi kivonatai) elkészítése is előkészületben van. A feldolgozások tekintetében a hagyományossá váló Erzsébet-napi levéltári konferenciák válogatott előadásainak kötetét is reményeink szerint 2012-ben sikerül megjelentetni.

Címkék: kiadvány

Oldalak

You shall not pass!