Iratpillanatok

Iratpillanatok a Pécsi Tudományegyetem 20. századi történetéből

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Egyetemi Levéltár a korábbi, a nagyközönség számára készített adatbázis (Pécsi Egyetemi Almanach), fotóalbumok és kiállítások (Egykor és ma), történeti összefoglalások (Pécsi felsőoktatás évszázadai) sorát egy tudományos igényű online forrásgyűjteménnyel egészíti ki. Könnyen hozzáférhető módon tesz közzé egy olyan, a PTE Egyetemi Levéltár iratanyagából készült reprezentatív válogatást, mely elsődleges történeti források segítségével hívja fel a figyelmet a PTE és jogelődei történetének meghatározó eseményeire.

A forrásokat rövid magyarázattal, háttér-információkkal látjuk el, melyek rámutatnak az adott dokumentum történeti kontextusára, jelentőségére, reprezentatív vagy épp kirívó voltára. A kiválasztott dokumentumok a következő témaköröket ölelik fel: az egyetem és a karok életének jelentős pillanatai, országos hatókörű politikai és társadalmi események egyetemi vonatkozásai, egyetemi hagyományok, kiemelkedő professzorok vezetői és tudományos munkássága; a hallgatói élet jellegzetes eseményei, szokásai.

2022. októberétől egy közel 50 iratból álló válogatást teszünk közzé, majd minden héten egy-egy új dokumentummal fogjuk ezt kiegészíteni legalább 2023 végéig. A blogszerű bejegyzések lehetővé teszik az önálló hivatkozást és a források megosztását más platformokon is.

Jó böngészést kívánunk!

1921:

Jelentés az egyetem új elhelyezéséről és Pekár Mihály orvoskari dékán felkérése az egyetem pécsi elhelyezésével kapcsolatos munkákra

1923:

A központi és a dékáni hivatalok Pécsre költözése

A "Pécsi Egyetemi Athlétikai Club" megalapítása

A Pécsre költözés feltételei

Az első pécsi tanévnyitó programja

Petőfi 100

Rendhagyó könyvbeszerzés az Egyetemi Könyvtár számára

1925:

A katonahallgatók helyzetének további javítása ügyében hozott intézkedések

Tíz évnyi köszönet

1929:

Protekciókérő levél Pekár Professzorhoz

1930:

Vargha Damján levele gróf Bethlen Istvánnak

1931:

Egyetemi Könyvtár - órarendelés

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter 1931. június 10-i pécsi látogatásának napirendje

1932:

Egyetemi Könyvtári könyv visszajuttatása a könyvtárba

1933:

Egyetemi Könyvtár kiállítása az 1933-as Pécsi Ünnepi Héten

1934:

Ügyintézés portás által

Döbrentei-kódex

1935:

Testnevelés óra helyett Mikulás ünnep

1936:

Az Idegklinika és a repülők 1.

1937:

A Turul szövetség tiltakozó plakátja

Az Idegklinika és a repülők 2.

Egyetemi őrség felállítása

1938:

Virág Ferenc ódája

1939:

Maurinum szüreti mulatság

1941:

Maurinum táncestély

"Mozgófénykép"

1943:

Fenyvessy Bélát köszönti Császár Elemér

Két kollégiumi menü

Nagyböjti lelkigyakorlat

1945:

"Az oktatás hatályosabbá tétele"

Ki a dékán?

1946:

A hadapród iskola épülete

Címer 1. - Kossuth címer

1947:

B-lista revízió

Felvételi tájékoztató 1947/48

Egyetem neve 1. - Országosan egységes eljárás

Rádióinterjú az Egyetemi Könyvtárból

1948:

Egyetem neve 2. - Semmelweis?

Horthy korszak tárgyi emlékeinek eltávolítása

Meghívó a Pécsi Pedagógiai Főiskola megnyitó ünnepségére

Pécsi Egyetemi Napok a 25 éves évfordulón

1949:

Címer 2. - Magyar Népköztársaság címere

Címer 3. - Régi címerek eltávolítása

Doktori eskü

Karácsonyi árszabás

Két kollégiumi menü

Országgyűlési választások

1951:

Fogszuvasodás elleni prevenció

Magántanári cím megszüntetése

1957:

Március 15-i és április 4-i ünnepség 1957-ben

November 7.

1960:

POTE Egyetemi Könyvtár felállítása

1967:

600 éves jubileumi fogadás a POTE-n

600 éves jubileumi meghívó

600 éves jubileum - Országos Bizottsági ülés

Eszperantó a PTF-en

1969:

 A Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulója

1972:

Emlékülés Janus Pannonius halálának 500. évfordulója alkalmából

1975:

"Hazai esték" vetélkedő

1978:

30 éves PTF 1. - Emlékkötet tervezet

30 éves PTF 2. - Meghívó a díszünnepségre

1981:

Universitas Fesztivál

1984:

Botanikus kert védetté nyilvánítása

1986:

Filmforgatás

"A labda halála"

1988:

Az Országos Felsőoktatási Kollégiumi Tábor programfüzete

Természetvédő Klub

1989:

A „tanárképzős” zenekar: Kispál és a Borz

PMMF Majális

1990:

"Humán Galéria" a PMMF-en

Huszárik Mozi

Javaslat Teológiai Kar létesítésére

Szembenézni 1956-tal

1991:

II. (Szent) János Pál pápa szentmiséje Pécsen

JPTE BTK és TTK megalakulása

PMMF Sportnapok 1991

1992:

Pollack 625

1996:

A JPTE Bölcsészettudományi Kar és Műveszeti Kar szétválása

1997:

A FEEFI megalapítása

 


 

Filmforgatás

2022. november 24.

A Dunántúli Napló 1986. január 30-ai lapszámában számolt be arról, hogy az MTV Pécsi Körzeti Stúdiója, valamint az Újvidéki Televízió között megállapodás született több közös műsor készítéséről. Az MTV pécsi stúdiójának gyártásvezetője, Németh István 1986. szeptember 15-én az alább olvasható levélben fordult a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar dékánjához. Az Újvidéki Televízióval közösen forgatott televíziós drámához – amely a „Megfelezettek” címet kapta –, kért forgatási engedélyt a Kar Ifjúság úti épületében. A Dékáni Hivatal válaszlevelének tanúsága szerint jóváhagyták a stáb kérését, és a Kar épületbelsője, több más pécsi helyszín mellett, megjelenhetett a produkcióban. A „Megfelezettek” volt az első hazánkban is bemutatott, nemzetiségi nyelvű (a korabeli megnevezés szerint szerbhorvát) tévéfilm.

FORRÁSOK:

PTE EL VIII. 206.b. 91. d. 1253/1986.

Dunántúli Napló 1986.01.30., 5.

Dunántúli Napló 1986.08.28., 5.

Címkék: 1986

Protekciókérő levél Pekár Professzorhoz

2022. november 18.

Az egyén céljai elérésének egy befolyásos személy általi elősegítése, a protekció (vagy ahogy az alább olvassuk "figyelembe ajánlás") nem mai jelenség. Feldolgozásuk nemcsak kapcsolathálók rekonstruálása szempontjából, hanem mentalitástörténeti kérdések vizsgálatához is fontos lehet. A 20. század második felére a protekcióra irányuló kommunikáció már inkább szóbeli, négyszemközt vagy akár telefonon történt, szerencsére a korábbi évtizedekből fennmaradt néhány irat. Jelen irat Tichy Ferenc árvaszéki elnök, alpolgármester megkeresését tartalmazza Pekár Mihály orvoskari professzorhoz egy általa pártfogolt tanérjelölt érdekében 1929-ből.

FORRÁSOK:

PTE EL XIV.7. Dr. Pekár Mihály irathagyatéka

Lengvári István: „Papírforma szerint talán én volnék a legkvalifikáltabb, de hát ez ma kevés az üdvösségre”: Protekciókérések Pekár Mihály pécsi orvoskari professzor levelezésében. Korall 50. (2012) 202-216.

Tichy Ferenc https://baranyaidigitar.hu/neves-szemely/432

Címkék: 1929

November 7.

2022. november 10.

November 7., a „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” megünneplése a 1987-ig kötelező eleme volt a felsőoktatás életének is, "piros betűs" állami ünnep és munkaszüneti nap. 1957-ben, a negyven éves évfordulón pedig különösen kiemelt figyelmet kapott. A kiállított dokumentumokban a minisztériumból elrendelt előkészületekről olvashatunk. Láthatjuk továbbá a kiküldésre kerülő meghívó és programfüzet két oldalát.

 

 

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.203.b. 64. d. 248/1957, POTE Iktatott iratai

Címkék: 1957

A FEEFI megalapítása

2022. november 03.

A Janus Pannonius Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet jogelődjének a Pécsi Pedagógiai Főiskolán 1975-ben alapított Közművelődési Szakcsoportot tekinthetjük. A PTF egyetemi karrá válása után a szakcsoport önálló tanszékké szerveződött. Az 1990-es évek elején dr. Koltai Dénes vezetésével a kultúraközvetítő szakemberképzést, illetve az egyetemi képzésben megvalósuló emberi erőforrás-gazdálkodást és -szervezést tűzték ki célul. Az 1997. szeptember 11-12-én, a balatonlellei üdülőben tartott Szenátusi ülés 7. napirendi pontjához készült a forrásban olvasható előterjesztés, melyet dr. Tóth József rektor tett meg. A JPTE Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására a FEEFI, mint önálló, karközi státusú intézet létrehozása miatt volt szükség, mely három tanszékkel kezdte meg a működését.

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII. 201.b. 260. d. 11-15/1997.R., JPTE Rektori Hivatal iktatott iratai

Fedeles Tamás – Lengvári István – Polyák Petra – Schmelczer-Pohánka Éva: A pécsi felsőoktatás évszázadai (2. javított kiadás). Pécs, 2017. 127–128.

Címkék: 1997

A Turul szövetség tiltakozó plakátja

2022. október 25.

A bajtársi szövetségek a két világháború közötti időszak jelllegzetes politikai szervezetei voltak. A legjelentősebb a Turul Szövetség (Magyar Egyetemek és Főiskolák Országos Nemzeti Turul Szövetsége Előkészítő Bizottsága) volt, melyre a jobboldali radikális, keresztény-nemzeti gondolkodás és antiszemitizmus volt jellemző, mely kifejeződött a korszakban a numerus clausus intézkedések szigorú betartása mellett való fellépésben is. Az 1930-as évekre ez kiegészült a munkásság és a parasztság helyzetével való érzékenységgel. Jelen plakát is utóbbi tevékenységükre példa: a pécsi bányászok bérköveteléseinek támogatása.

FORRÁSOK:

PTE EL XV.1. Aprónyomtatványok

Rozs András: A Turul Szövetség szervezete Pécsett, 1923–1945. Baranyai Helytörténetírás 8. (1989):1. 171–189.

Címkék: 1937

Jelentés az egyetem új elhelyezéséről és Pekár Mihály orvoskari dékán felkérése az egyetem pécsi elhelyezésével kapcsolatos munkákra

2022. október 25.

A hosszú, ugyanakkor adatgazdag forrás bemutatja azokat a kényszerítő körülményeket, amely során az egyetem menekülni kényszerült és olvasható benne a sokszor idézett Pécsett is pozsonyiak akarunk maradni félmondat is. A jegyzőkönyvi részlet beszámol az addig elvégzett feladatokról, egyúttal összegzést ad a pillanatnyi helyzetről. Felsorolja a munkában résztvevő és segítséget nyújtó személyeket. Formálisan is felkérésre kerül Pekár professzor, akinek már a pozsonyi orvoskar megszervezésében is meghatározó szerepe volt, a további teendők koordinálására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.1.a. ETE, A Pécsi Egyetem Tanácsának ülésjegyzőkönyvei, 1920/21. tanév hatodik rendes ülése 1921. jún. 15. 1. napirendi pont

Fedeles Tamás - Lengvári István - Pohánka Éva - Polyák Petra: A pécsi felsőoktatás évszázadai. Pécs 2017. (2.kiad.) 52-58.

Címkék: 1921

A központi és a dékáni hivatalok Pécsre költözése

2022. október 25.

Ahogy befejeződött a budapesti oktatás 1923 nyarán, megkezdődött a hivatalok Pécsre költözése. A tisztviselők irodái a Rákóczi u. 80. sz. épületben kerültek kialakításra, míg a Questura a Rákóczi u. 2. sz. épületben került elhelyezésre.

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.1.a. ETE, A Pécsi Egyetem Tanácsának ülésjegyzőkönyvei 1922/23. tanév ötödik rendkívüli ülése 1923. aug. 30. 2. napirendi pont

Címkék: 1923

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter 1931. június 10-i pécsi látogatásának napirendje

2022. október 25.

Klebelsberg Kuno 1922–1931 között volt vallás- és közoktatásügyi miniszter. Míg szempontunkból miniszterségének első évei az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre telepítése miatt fontosak, tisztségének záróévére is maradt jelentős esemény: a jogi kar új épületének alapkőletétele. Érdekesség, hogy ekkor még a bölcsészkarral közösen tervezték benépesíteni az új épületszárnyat.

 

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.1.a. ETE, A Pécsi Egyetem Tanácsának ülésjegyzőkönyvei 1930/31. tanév kilencedik rendes ülése 1931. máj. 29. 11. napirendi pont

Címkék: 1931

Az első pécsi tanévnyitó programja

2022. október 25.

A Pozsonyból menekült Erzsébet Tudományegyetem budapesti tartózkodása alatt került sor 1921-ben az egyetem új helyszínének kijelölésére. A szerb megszállás alól felszabadult városban volt idő felkészülni az egyetem fogadására, így az első tanévnyitót is felfokozott érdeklődés övezte 1923 októberében.

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.1.a. ETE, A Pécsi Egyetem Tanácsának ülésjegyzőkönyvei 1923/24. tanév első rendes ülése 1923. szept. 27. 9. napirendi pont

Fedeles Tamás - Lengvári István - Pohánka Éva - Polyák Petra: A pécsi felsőoktatás évszázadai. Pécs 2017. (2.kiad.) 52-58.

Címkék: 1923

Nagyböjti lelkigyakorlat

2022. október 25.

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem (ETE) berkein belül a nagyböjti időszakban minden évben, egy országosan ismert személyiség vezetésével három napos lelkigyakorlatot tartottak az egyetem oktatói, dolgozói és hallgatói részére.
A Zirci Ciszterci Apátság gyűjteményének részét képezi az a Vargha Damján (1873-1956) nevéhez köthető hagyaték, melynek feldolgozásra váró anyagában az ETE 1943. évi lelkigyakorlatához köthető forrás található.
Másodlagos felhasználásban, töredékes állapotban maradt fenn a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára 76/1942-43. iktatószámú, 1943. április 2. napján kelt kérelme, melyben a folyó évi nagyböjti lelkigyakorlatokra szóló jegyek kiadását kérik az Egyetemi Könyvtár felsorolt munkatársai számára.
A PTE Egyetemi Levéltára gyűjteményében fellelhető a Vargha Damján, mint egyetemi templomigazgató részre visszaküldött, és töredékesen megmaradt kérelem teljes, az iktatási rendnek megfelelő aláírás és pecsét nélküli irattári példánya, melyen a fentebb ismertetett szövegrész mellett a hivatkozott tisztviselők nevét is megtaláljuk.

FORRÁSOK:

Zirci Ciszterci apátság gyűjteménye

PTE EL VIII.114. Egyetemi Könyvtár iratai

Kohári Gabriella: Egy Forrás két arca. Az 1943. évi  pécsi egyetemi nagyböjti lelkigyakorlat margójára. 2022/06/02 

Farkas Gábor: A pécsi Szent Mór Kollégium (Maurinum) története 1928–1948. Neveléstörténet, 2009 (6. évfolyam, 3–4. szám) 111–130.  

RAJCZI PÉTER: A „Maurinum" (A pécsi egyetemi Szent Mór kollégium történetéből) Baranya. Történelmi és honismereti folyóirat. 2. évfolyam (1989/1-2) 

Rajczi Péter: Vargha Damján és a Maurinum. Pécsi Szemle 2. (1999):3. 66–72.

Pécsi Egyetemi Almanach I. 2015: Pécsi Egyetemi Almanach I. Lengvári István (szerk.): Pécsi Egyetemi Almanach 1. 1367-1950 Pécs

Címkék: 1943

Oldalak

You shall not pass!