Iratpillanatok

Iratpillanatok a Pécsi Tudományegyetem 20. századi történetéből

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Egyetemi Levéltár a korábbi, a nagyközönség számára készített adatbázis (Pécsi Egyetemi Almanach), fotóalbumok és kiállítások (Egykor és ma), történeti összefoglalások (Pécsi felsőoktatás évszázadai) sorát egy tudományos igényű online forrásgyűjteménnyel egészíti ki. Könnyen hozzáférhető módon tesz közzé egy olyan, a PTE Egyetemi Levéltár iratanyagából készült reprezentatív válogatást, mely elsődleges történeti források segítségével hívja fel a figyelmet a PTE és jogelődei történetének meghatározó eseményeire.

A forrásokat rövid magyarázattal, háttér-információkkal látjuk el, melyek rámutatnak az adott dokumentum történeti kontextusára, jelentőségére, reprezentatív vagy épp kirívó voltára. A kiválasztott dokumentumok a következő témaköröket ölelik fel: az egyetem és a karok életének jelentős pillanatai, országos hatókörű politikai és társadalmi események egyetemi vonatkozásai, egyetemi hagyományok, kiemelkedő professzorok vezetői és tudományos munkássága; a hallgatói élet jellegzetes eseményei, szokásai.

2022. októberétől egy közel 50 iratból álló válogatást teszünk közzé, majd minden héten egy-egy új dokumentummal fogjuk ezt kiegészíteni legalább 2023 végéig. A blogszerű bejegyzések lehetővé teszik az önálló hivatkozást és a források megosztását más platformokon is.

Jó böngészést kívánunk!

1921:

Jelentés az egyetem új elhelyezéséről és Pekár Mihály orvoskari dékán felkérése az egyetem pécsi elhelyezésével kapcsolatos munkákra

1923:

A központi és a dékáni hivatalok Pécsre költözése

A "Pécsi Egyetemi Athlétikai Club" megalapítása

A Pécsre költözés feltételei

Az első pécsi tanévnyitó programja

Petőfi 100

Rendhagyó könyvbeszerzés az Egyetemi Könyvtár számára

1925:

A katonahallgatók helyzetének további javítása ügyében hozott intézkedések

Tíz évnyi köszönet

1929:

Protekciókérő levél Pekár Professzorhoz

1930:

Vargha Damján levele gróf Bethlen Istvánnak

1931:

Egyetemi Könyvtár - órarendelés

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter 1931. június 10-i pécsi látogatásának napirendje

1932:

Egyetemi Könyvtári könyv visszajuttatása a könyvtárba

1933:

Egyetemi Könyvtár kiállítása az 1933-as Pécsi Ünnepi Héten

1934:

Ügyintézés portás által

Döbrentei-kódex

1935:

Testnevelés óra helyett Mikulás ünnep

1936:

Az Idegklinika és a repülők 1.

1937:

A Turul szövetség tiltakozó plakátja

Az Idegklinika és a repülők 2.

Egyetemi őrség felállítása

1938:

Virág Ferenc ódája

1939:

Maurinum szüreti mulatság

1941:

Maurinum táncestély

"Mozgófénykép"

1943:

Fenyvessy Bélát köszönti Császár Elemér

Két kollégiumi menü

Nagyböjti lelkigyakorlat

1945:

"Az oktatás hatályosabbá tétele"

Ki a dékán?

1946:

A hadapród iskola épülete

Címer 1. - Kossuth címer

1947:

B-lista revízió

Felvételi tájékoztató 1947/48

Egyetem neve 1. - Országosan egységes eljárás

Rádióinterjú az Egyetemi Könyvtárból

1948:

Egyetem neve 2. - Semmelweis?

Horthy korszak tárgyi emlékeinek eltávolítása

Meghívó a Pécsi Pedagógiai Főiskola megnyitó ünnepségére

Pécsi Egyetemi Napok a 25 éves évfordulón

1949:

Címer 2. - Magyar Népköztársaság címere

Címer 3. - Régi címerek eltávolítása

Doktori eskü

Karácsonyi árszabás

Két kollégiumi menü

Országgyűlési választások

1951:

Fogszuvasodás elleni prevenció

Magántanári cím megszüntetése

1957:

Március 15-i és április 4-i ünnepség 1957-ben

November 7.

1960:

POTE Egyetemi Könyvtár felállítása

1967:

600 éves jubileumi fogadás a POTE-n

600 éves jubileumi meghívó

600 éves jubileum - Országos Bizottsági ülés

Eszperantó a PTF-en

1969:

 A Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulója

1972:

Emlékülés Janus Pannonius halálának 500. évfordulója alkalmából

1975:

"Hazai esték" vetélkedő

1978:

30 éves PTF 1. - Emlékkötet tervezet

30 éves PTF 2. - Meghívó a díszünnepségre

1981:

Universitas Fesztivál

1984:

Botanikus kert védetté nyilvánítása

1986:

Filmforgatás

"A labda halála"

1988:

Az Országos Felsőoktatási Kollégiumi Tábor programfüzete

Természetvédő Klub

1989:

A „tanárképzős” zenekar: Kispál és a Borz

PMMF Majális

1990:

"Humán Galéria" a PMMF-en

Huszárik Mozi

Javaslat Teológiai Kar létesítésére

Szembenézni 1956-tal

1991:

II. (Szent) János Pál pápa szentmiséje Pécsen

JPTE BTK és TTK megalakulása

PMMF Sportnapok 1991

1992:

Pollack 625

1996:

A JPTE Bölcsészettudományi Kar és Műveszeti Kar szétválása

1997:

A FEEFI megalapítása

 


 

Két kollégiumi menü

2022. október 21.

Az 1929-ben a hallgatók előtt megnyitott, mindenféle szempontból kiemelkedő szolgáltatást nyújtó Szent Mór Kollégium (más néven: Maurinum, ma a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatalának helyet adó épület, Pécs, Vasvári Pál u. 4.), mely a pécsi Erzsébet Tudományegyetem katolikus bölcsész-, jog- és orvostanhallgatói számára alapított alapítványi kollégium volt, még a II. világháború közepén is törekedett a napi négyszeri – a háborús körülményekhez képest, a hozzávalók korlátozott beszerezhetősége ellenére – változatos étkezést biztosítani az ellátott kollégisták számára.

Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének (MEFESZ) országos vezetősége 1948 októberében utasítást adott a pécsi csoportjának, hogy indítson el egy, a Szent Mór Kollégium államosítását követelő mozgalmat, mely az utolsó klerikális mb. kollégiumigazgató, Ágoston Julián O.Cist 1949. február 22-én történt lemondásába, majd a kollégium államosításába torkollott.
A bemutatásra kerülő két kollégiumi étlap keletkezése között csak szűk hat év telt el, de annak ellenére, hogy mindkét időszak nehézségekkel teli volt, két értékrend, életmód és gondolkodásmód olvasható ki az egyáltalán nem szokványos típusú levéltári forrásokból.
Az első, „Normál” étlap „2 heti későnyári időtartamra”, mely 1943 augusztus végén keletkezett, a Szent Mór Kollégium (Maurinum) menüsorát tartalmazza.

A második a kommunista hatalomátvétel után, az 1949. április 25-30. közötti, már Doktor Sándor Állami Medikus Kollégiumban felszolgált – sokak számára ismerős, egészen az 1990-es évekig feltálalt – menza „típusebédeket (és vacsorákat)” tartalmazza.

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.108.f. Szent Mór Kollégium (Maurinum) iratai. 36/b. d. és 39.d.

Farkas Gábor: A pécsi Szent Mór Kollégium (Maurinum) története 1928–1948. Neveléstörténet, 2009. (6. évfolyam, 3–4. szám) 111–130.  

RAJCZI PÉTER: A „Maurinum" (A pécsi egyetemi Szent Mór kollégium történetéből) Baranya. Történelmi és honismereti folyóirat. 2. évfolyam (1989/1-2) 

Rajczi Péter: Vargha Damján és a Maurinum. Pécsi Szemle 2. (1999):3. 66–72.

Török Gábor „Osztályharc” a Szent Mór Kollégiumban, avagy pillanatképek a kommunista hatalomátvétel kiteljesedéséről a Pécsi Tudományegyetemen (1948–1949) Per Aspera ad Astra VII. évfolyam, 2020/1. szám 100-137.

Címkék: Kollégium, 1943, 1949

Egyetemi Könyvtár kiállítása az 1933-as Pécsi Ünnepi Héten

2022. október 21.

1933. június 3-11. közötti napokban Pécsett Ünnepi Hetet rendeztek. Ennek keretén belül ünnepi szabadtéri hangversenyeket, kiállításokat, tornaünnepélyt, emléktábla avató ünnepséget tartottak, még a Pécs-Baranyai Automobil Club gépjárműszentelési ünnepélyére is sor került.
A rendezvénysorozat keretén belül 1933. június 5-én Pünkösdvasárnap, 10.30 órai kezdettel az Egyetemi Könyvtárban pécsi vonatkozású irodalmi relikviákból rendezett kiállítás megnyitására került sor.
A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára 89/1932/33. iktatószámú ügyiratában az Egyetemi Könyvtár igazgatóját dr. Fitz Józsefet (1888-1964) dr. Schmidt Lajos, Pécs szab. kir. város idegenforgalmi irodájának előadója 1933. április 27-én azzal kereste meg, hogy az Ünnepi Hét idején városunkba látogató idegenek az Egyetemi Könyvtár legértékesebb kincseibe betekintést nyerhessenek.
Így született meg az a kiállítási anyag, melyet a Pécsi Ünnepi Hét programjai sorába emelt, s melyet a rendezvény alatt Pécsre érkező mintegy tizenötezer látogató közül bizonyára sokan megtekintettek.

 

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.114. Egyetemi Könyvtár iratai

Dunántúl, 1933.06.02., 5.

Dunántúl, 1933.06.04., 2.

Dunántúl, 1933.06.13., 1.

Pécsi Egyetemi Almanach I. 2015: Pécsi Egyetemi Almanach I. Lengvári István (szerk.): Pécsi Egyetemi Almanach 1. 1367-1950 Pécs

Címkék: 1933, Könyvtár, kiállítás

Egyetemi Könyvtári könyv visszajuttatása a könyvtárba

2022. október 21.

A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára 168/1932/33. iktatószámú ügyiratában dr. Kosutány Ignácz (1851-1940) jogász, egyházjogász nyugalmazott egyetemi tanár 1932. november 19. napján kelt, a pécsi „Erzsébet” egyetem könyvtárigazgatójának címzett levelét találjuk.
Dr. Kosutány Ignácz 1896-ban a Pozsonyi Jogakadémia oktatója lett, 1900-ban a kolozsvári egyetemre került, majd a (menekült) egyetem 1921-ben Szegeden telepedett meg. 1927-ben nyugdíjba vonult, haláláig Budapesten élt.
A  debreczeni és a pozsonyi magyar királyi tudományegyetem felállitásáról  szóló 1912. évi XXXVI. törvénycikk létrehozza a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemet, ahol az elsők között megalakított Jog- és Államtudományi Kar könyvtárába kerül beolvasztásra a  Pozsonyi Jogakadémia könyvállománya.
Trianon után a kolozsvári és pozsonyi m. kir. tudomány egyetem ideiglenes áthelyezéséről szóló 1921. évi XXV. törvénycikk rendelkezik a pozsonyi m. kir. Erzsébet királyné-tudományegyetem ideiglenesen Pécsett történő elhelyezéséről. 1932-ben az egyetem továbbra is Pécsett működött, így a könyveit rendezgető professzor úgy gondolta, hogy a nála mintegy 32-36 évre ideiglenesen maradt könyvet jogos tulajdonába visszajuttatja. (1919. szeptember 22-én a csehszlovák kormány által kiküldött bizottság átvette az egyetem épületeit és azok felszereléseit, így a könyvtárat is.)
Tanulság: sohasem késő a kikölcsönzött könyvet visszajuttatni.

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.114. Egyetemi Könyvtár iratai

A PÉCSI FELSŐOKTATÁS ÉVSZÁZADAI Szerkesztette Fedeles Tamás, Lengvári István, Pohánka Éva, Polyák Petra Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2017

A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből Doktori (PhD) értekezés Készítette: dr. Ámán Ildikó (Kézirat lezárva: 2019. március 11.) Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Szeged, 2019.

Pécsi Egyetemi Almanach I. 2015: Pécsi Egyetemi Almanach I. Lengvári István (szerk.): Pécsi Egyetemi Almanach 1. 1367-1950 Pécs

Címkék: Könyvtár, 1932

Vargha Damján levele gróf Bethlen Istvánnak

2022. október 21.

Bethleni gróf Bethlen István (1874-1946) jogász, mezőgazdász, politikus. 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke volt. Kétszer házasodott, második felesége Bethlen Margit (1882–1970) grófnő volt, akitől három gyermeke született: András, István és Gábor.
Bethlen Gábor az Erzsébet Tudományegyetemen folytatott jogi tanulmányokat, 1932-ben védte meg a költségvetési jog gyakorlásáról szóló pénzügyi jogi szakdolgozatát.
Ezen idő alatt az országosan jó hírű pécsi egyetem Szent Mór Kollégiumában (Maurinum) lakott. Ennek igazgatója, Vargha Damján minden tanévben két alkalommal tájékoztatta a szülőket a kollégiumban lakó maurunisták tanulmányi, fegyelmi és pénzügyi helyzetéről.
Az alább olvasható levél nem ezek közé tartozik, hanem egy kiemelkedő esemény, az 1931 februárjában a pécsi egyetemen történt diáktüntetésekkel kapcsolatos történtekről, a regnáló miniszterelnök fiának esetleges részvételéről ad tudósítást.

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.108.f. 37. d., Szent Mór Kollégium iratai

Dunántúl, 1931.02.25., 3.

Dunántúl, 1931.02.27., 3. 

Farkas 2009: Farkas Gábor: A pécsi Szent Mór Kollégium (Maurinum) története 1928–1948. Neveléstörténet, 2009. (6. évfolyam, 3–4. szám) 111–130.

Rajczi 1989: RAJCZI PÉTER: A „Maurinum" (A pécsi egyetemi Szent Mór kollégium történetéből) Baranya. Történelmi és honismereti folyóirat. 2. évfolyam (1989/1-2)

Pécsi Egyetemi Almanach I. 2015: Pécsi Egyetemi Almanach I. Lengvári István (szerk.): Pécsi Egyetemi Almanach 1. 1367-1950 Pécs

Címkék: 1930

Pécsi Egyetemi Napok a 25 éves évfordulón

2022. október 20.

A PEN-ről, a Pécsi Egyetemi Napokról mindenki hallott már. Bár ennek a programsorozatnak az indulását sokan a kilencvenes évekre datálják, de talán nem meglepő, hogy ezen a néven korábban is, több rendezvény is megrendezésre került már.
1948-ban például az egyetem Pécsre költözésének negyedszázados jubileuma alkalmából rendeztek egyetemi napokat. A három napos rendezvényen eredeti tervek szerint Ortutay Gyula kultuszminiszter is beszédet mondott volna az „egyetem erkélyéről”. Végül a köztársasági elnök képviseletében Mihályfi Ernő, a kabinetiroda főnöke vette át a szerepét, és később Alexits György kultuszállamtitkár tartott előadást.
A kiállított iratokon a rendezvény programját láthatjuk, valamint egy körlevelet, melyben az egyetemi dolgozóit invitálják a részvételre.

 

FORRÁSOK:

Dunántúli Napló 1948.05.27. 3.

Dunántúli Napló 1948.06.03. 3.

PTE EL VIII.203.b 3. d., 903/1947-48, POTE Iktatott iratok

Címkék: Egyetemi Napok, jubileum, 1948

600 éves jubileumi fogadás a POTE-n

2022. október 20.

A magyar felsőoktatás 600. évfordulója alkalmából a Pécsi Orvostudományi Egyetem 1967. október 9-én 200 meghívott részére fogadást tartott. Ennek megrendezésére a Mecsekvidéki Üzemi Vendéglátó Vállalattól érkezett a forrásban található árajánlat. Hideg készételeket, majonézes salátákat sültekkel, süteményeket szolgáltak fel, de találhatunk olyan különlegességeket is az étellistán, mint a kaviár, vagy a ringli (sós, olajos konzerv apróhal, amelynek filéjét gyűrű alakban tekerik fel). A megrendelt italfélék közül nem hiányozhatott a presszókávé, illetve a különböző párlatok, továbbá a magyarországi borvidékek kínálata is megjelent. Pécs város híres cirfandlijával, olasz rizlingjével, furmintjával, a sörök körül pedig a Szalon sörrel képviselte magát. A trafiktermékek tételei között a 600 éves jubileum alkalmából a Pécsi Dohánygyár által forgalomba hozott cigaretta is szerepelt.

 

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.203.b. 156. d. 81/1967, POTE Iktatott iratok

Címkék: jubileum, 1967

Szembenézni 1956-tal

2022. október 20.

Szembenézni a múlttal, és felelősséget vállalni sosem egyszerű dolog. A rendszerváltás után az egyetem akkori vezetésének foglalkozni kellett az intézmény korábbi tetteinek következményeivel. Bár nem ugyanazok az emberek ültek a vezetői székekben, mint 1956-ban, de az egyetem ugyanaz az intézmény.
A bemutatott 1990-es iratban egy egyetemi bizottság jelentése olvasható, ahol tételesen számba veszik az egyetemi hallgatóknak és dolgozóknak okozott sérelmeket és méltánytalanságokat, és javaslatot tesznek a meghozandó intézkedésekre.

 

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.203.b. 392 d., 3-2752/90, POTE Iktatott iratok

 

Címkék: Forradalom, 1990, 1956

Meghívó a Pécsi Pedagógiai Főiskola megnyitó ünnepségére

2022. október 20.

A pécsi bölcsészképzés alapjait az 1912-ben alapított pozsonyi magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem (ETE) Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karán fektették le. A Kar „átmeneti” szüneteltetését az 1940/41. tanévtől rendelték el (1940. évi XXVIII. tc.). 1948-tól ismét megadatott a lehetőség a bölcsészet- és természettudományok iránt érdeklődő hallgatóknak, hogy Pécsett folytassák felsőfokú tanulmányaikat. A Pécsi Pedagógiai Főiskolán 1948 novemberében kezdődött meg az oktatás, kezdetben azzal a céllal, hogy három év alatt az általános iskola alsó és felső tagozatán is tanító pedagógusokat képezzen. A főiskola és a vele együtt működő Tavassy Lajos Népi Kollégium november 11-én déli 12 órakor tartotta évnyitó ünnepségét a Pécsi Tudományegyetem aulájában. Az első tanévre beiratkozott 91 nappali és 175 levelező tagozatos hallgató tanulmányait 9 tanszéken kezdte meg a Janus Pannonius u. 5. szám alatti iskolaépület három tantermében.

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.205.b 41. d. 8-2/1948-49, Pécsi Pedagógia Főiskola iktatott iratok

Fedeles Tamás – Lengvári István – Polyák Petra – Schmelczer-Pohánka Éva: A pécsi felsőoktatás évszázadai (2. javított kiadás). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2017. 105-111. old.

Lengvári István és Polyák Petra (szerk.): A pécsi bölcsészkar bölcsője. A Pécsi Tanárképző Főiskola egyetemi karrá válása és az egységes, egyetemi szintű tanárképzési kísérlet. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2013. 13-28. old.

Wéber Mihály (szerk.): A Pécsi Tanárképző Főiskola harminc éve 1948-1978. Pécs: Pécsi Tanárképző Főiskola, 1979. 205-241. old.

Dunántúli Napló 1948.11.11. 3.

Címkék: Ünnepség, 1948

Oldalak

You shall not pass!