Iratpillanatok

Iratpillanatok a Pécsi Tudományegyetem 20. századi történetéből

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Egyetemi Levéltár a korábbi, a nagyközönség számára készített adatbázis (Pécsi Egyetemi Almanach), fotóalbumok és kiállítások (Egykor és ma), történeti összefoglalások (Pécsi felsőoktatás évszázadai) sorát egy tudományos igényű online forrásgyűjteménnyel egészíti ki. Könnyen hozzáférhető módon tesz közzé egy olyan, a PTE Egyetemi Levéltár iratanyagából készült reprezentatív válogatást, mely elsődleges történeti források segítségével hívja fel a figyelmet a PTE és jogelődei történetének meghatározó eseményeire.

A forrásokat rövid magyarázattal, háttér-információkkal látjuk el, melyek rámutatnak az adott dokumentum történeti kontextusára, jelentőségére, reprezentatív vagy épp kirívó voltára. A kiválasztott dokumentumok a következő témaköröket ölelik fel: az egyetem és a karok életének jelentős pillanatai, országos hatókörű politikai és társadalmi események egyetemi vonatkozásai, egyetemi hagyományok, kiemelkedő professzorok vezetői és tudományos munkássága; a hallgatói élet jellegzetes eseményei, szokásai.

2022. októberétől egy közel 50 iratból álló válogatást teszünk közzé, majd minden héten egy-egy új dokumentummal fogjuk ezt kiegészíteni legalább 2023 végéig. A blogszerű bejegyzések lehetővé teszik az önálló hivatkozást és a források megosztását más platformokon is.

Jó böngészést kívánunk!

1921:

Jelentés az egyetem új elhelyezéséről és Pekár Mihály orvoskari dékán felkérése az egyetem pécsi elhelyezésével kapcsolatos munkákra

1923:

A központi és a dékáni hivatalok Pécsre költözése

A "Pécsi Egyetemi Athlétikai Club" megalapítása

A Pécsre költözés feltételei

Az első pécsi tanévnyitó programja

Petőfi 100

Rendhagyó könyvbeszerzés az Egyetemi Könyvtár számára

1925:

A katonahallgatók helyzetének további javítása ügyében hozott intézkedések

Tíz évnyi köszönet

1929:

Protekciókérő levél Pekár Professzorhoz

1930:

Vargha Damján levele gróf Bethlen Istvánnak

1931:

Egyetemi Könyvtár - órarendelés

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter 1931. június 10-i pécsi látogatásának napirendje

1932:

Egyetemi Könyvtári könyv visszajuttatása a könyvtárba

1933:

Egyetemi Könyvtár kiállítása az 1933-as Pécsi Ünnepi Héten

1934:

Ügyintézés portás által

Döbrentei-kódex

1935:

Testnevelés óra helyett Mikulás ünnep

1936:

Az Idegklinika és a repülők 1.

1937:

A Turul szövetség tiltakozó plakátja

Az Idegklinika és a repülők 2.

Egyetemi őrség felállítása

1938:

Virág Ferenc ódája

1939:

Maurinum szüreti mulatság

1941:

Maurinum táncestély

"Mozgófénykép"

1943:

Fenyvessy Bélát köszönti Császár Elemér

Két kollégiumi menü

Nagyböjti lelkigyakorlat

1945:

"Az oktatás hatályosabbá tétele"

Ki a dékán?

1946:

A hadapród iskola épülete

Címer 1. - Kossuth címer

1947:

B-lista revízió

Felvételi tájékoztató 1947/48

Egyetem neve 1. - Országosan egységes eljárás

Rádióinterjú az Egyetemi Könyvtárból

1948:

Egyetem neve 2. - Semmelweis?

Horthy korszak tárgyi emlékeinek eltávolítása

Meghívó a Pécsi Pedagógiai Főiskola megnyitó ünnepségére

Pécsi Egyetemi Napok a 25 éves évfordulón

1949:

Címer 2. - Magyar Népköztársaság címere

Címer 3. - Régi címerek eltávolítása

Doktori eskü

Karácsonyi árszabás

Két kollégiumi menü

Országgyűlési választások

1951:

Fogszuvasodás elleni prevenció

Magántanári cím megszüntetése

1957:

Március 15-i és április 4-i ünnepség 1957-ben

November 7.

1960:

POTE Egyetemi Könyvtár felállítása

1967:

600 éves jubileumi fogadás a POTE-n

600 éves jubileumi meghívó

600 éves jubileum - Országos Bizottsági ülés

Eszperantó a PTF-en

1969:

 A Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulója

1972:

Emlékülés Janus Pannonius halálának 500. évfordulója alkalmából

1975:

"Hazai esték" vetélkedő

1978:

30 éves PTF 1. - Emlékkötet tervezet

30 éves PTF 2. - Meghívó a díszünnepségre

1981:

Universitas Fesztivál

1984:

Botanikus kert védetté nyilvánítása

1986:

Filmforgatás

"A labda halála"

1988:

Az Országos Felsőoktatási Kollégiumi Tábor programfüzete

Természetvédő Klub

1989:

A „tanárképzős” zenekar: Kispál és a Borz

PMMF Majális

1990:

"Humán Galéria" a PMMF-en

Huszárik Mozi

Javaslat Teológiai Kar létesítésére

Szembenézni 1956-tal

1991:

II. (Szent) János Pál pápa szentmiséje Pécsen

JPTE BTK és TTK megalakulása

PMMF Sportnapok 1991

1992:

Pollack 625

1996:

A JPTE Bölcsészettudományi Kar és Műveszeti Kar szétválása

1997:

A FEEFI megalapítása

 


 

Döbrentei-kódex

2022. október 25.

A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára 1/1932/33. iktatószámú ügyiratában az Egyetemi Könyvtár elismeri gróf Majláth Gusztáv [Károly] (1864-1940) erdélyi megyéspüspöknek, hogy a Döbrentei-kódexet dr. Vargha Damjántól letétbe átvették. A kötetet kiállítási tárlóban helyezték el. Ugyanezen akta tartalmazza a kódex visszaszállításának módját 1934-ben.
Dr. Vargha Damján (1873-1956) ciszterci rendi szerzetes, irodalomtörténész, ekkor az ETE Bölcsészet,- Nyelv- és Történettudományi Kar Magyar Irodalomtörténeti Intézet nyilvános rendes tanára, többek között a Döbrentei-kódex kutatója.
A Döbrentei-kódex 1508-ban Halábori Dobos Bertalan kézírásával készült magyar nyelvű, vegyes tartalmú könyv. A 150 zsoltáron és az egész egyházi évre szóló perikópa-rendszeren kívül a teljes Énekek énekét, Jób könyvének első hat és utolsó fejezetét, két egyházi beszédet, conticumokat és himnuszokat s egy passiótöredéket tartalmaz.
A kódex anyaga papír, 262 nyolcadról hajtott levélből, azaz 524 lapból áll, a levelek mérete 158 x 105 mm. (In.: Döbrentei-kódex 1508 Halábori Bertalan keze írásával/150 zsoltár, Énekek éneke és az ünnepek alapigéi/a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel Szerk.: Abaffy Csilla - T. Szabó Csilla Régi magyar kódexek 19. Argumentum Kiadó-Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest 1995.)
Felmerül a biztonság és állományvédelem kérdése. Bár nem a mai szigorú előírásoknak megfelelően mozgatták a több száz éves kódexet, mégis sértetlenül visszakerült Gyulafehérvárra. Jelenleg a gyulafehérvári Batthyány Könyvtár tulajdona. Szövegkiadása online elérhető: https://mek.oszk.hu/07500/07589/pdf/dobrentei1.pdf

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.114. Egyetemi Könyvtár iratai

Pécsi Egyetemi Almanach I. 2015: Pécsi Egyetemi Almanach I. Lengvári István (szerk.): Pécsi Egyetemi Almanach 1. 1367-1950 Pécs

Címkék: 1934

PMMF Majális

2022. október 25.

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának (PTE EL 7621 Pécs, Mátyás király u. 15. https://leveltar.pte.hu/) anyagrendezése, feldolgozása során a Pollack Mihály Műszaki Főiskola Főigazgatói Hivatalának 1989. évi „Érkezett levelek” aktájában érdekes kortörténeti forrás található.
Az A4-es méretű, egyoldalas kútfő a Pollack Mihály Műszaki Főiskola Szakszervezeti Bizottsága által 1989. május 1-jére szervezett Majálisának programját közli. Külön érdekessége, hogy az összeállított műsor a rendszerváltozás időszakának sajátosságait tükrözi.

FORRÁS:

PTE EL VIII.215.c. 14/b. d. Pollack Mihály Műszaki Főiskola Iktatott Iratok

Kohári 2022: Kohári Gabriella: Az átmenet majálisa. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola Szakszervezeti Bizottsága által 1989. május 1. (Majális) alkalmából szervezett program. 2022/04/28  

A PÉCSI FELSŐOKTATÁS ÉVSZÁZADAI Szerkesztette Fedeles Tamás, Lengvári István, Pohánka Éva, Polyák Petra Pécsi Tudományegyetem, Pécs,2017

https://szbki.pte.hu/ 

Címkék: 1989

Maurinum táncestély

2022. október 24.

A Pécsi Egyetemi Szent Mór Kollégium (más néven: Maurinum, ma Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatalának helyet adó épület, Pécs, Vasvári Pál u. 4.) 1929-ben nyitotta meg kapuit.
A hallgatók ellátásán (lakhatás, élelmezés) kívül szellemi, fizikai és lelki nevelést biztosított az intézmény.  Igazgatója, dr. Vargha Damján a fiatalok szórakozásáról is gondoskodott.
Nem történt ez másképpen a II. világháború harmadik évében, 1941 farsangján sem. Az izgatottan várt esemény megrendezésének körülményeiről, előírásairól, szabályairól az 1941. február 14. napján kifüggesztett „Hirdetés” (az 1941. február 16-án tartandó táncestély „menetrendje”) tájékoztatta a kollégium lakóit.
A rendezvény sikeres megrendezéséről a Dunántúl, 1941. február 20-i számának 7. oldalán olvashatunk. (részlet)
„A Szent Mór Kollégium táncestélye

A Maurinum egyetemi hallgató, ifjúsága véleménye szerint ez a farsangi táncestély a várakozásnak megfelelően egyike volt a legsikerültebbeknek. Ez a népszerűen ú. n. hagyományos „Mórbál" sok előkelő, főleg hölgyközönséget vonzott a Maurinumba. Külön látványt nyújtott Micsky Lajos és társai hetek munkájába kerülő gyönyörű díszítése a táncteremben, valamint különösebben az ú. n. „Mór-bár'' helyiségeiben. Mint egy tündén várkastély, úgy hatott a személyre a maga külön helyiségeivel. Egészem eredeti, újszerű és egyéni volt ez a ragyogó díszítés, melyet még külön ékesített Amrich Lászlónak, a szabad területekre alkalmazott ú. n. „fujtrajzaiés ábrái. Mindenki el volt ragadtatva.”

 

FORRÁSOK:

PTEEL VIII.108.f. 35/b. d., Szent Mór Kollégium iratai 

Dunántúl, 1941. február (31. évfolyam, 42. szám) 1941.02.20, 7.

Farkas Gábor: A pécsi Szent Mór Kollégium (Maurinum) története 1928–1948. Neveléstörténet, 2009. (6. évfolyam, 3–4. szám) 111–130.  

RAJCZI PÉTER: A „Maurinum" (A pécsi egyetemi Szent Mór kollégium történetéből) Baranya. Történelmi és honismereti folyóirat. 2. évfolyam (1989/1-2) 

Rajczi Péter: Vargha Damján és a Maurinum. Pécsi Szemle 2. (1999):3. 66–72.

Pécsi Egyetemi Almanach I. 2015: Pécsi Egyetemi Almanach I. Lengvári István (szerk.): Pécsi Egyetemi Almanach 1. 1367-1950 Pécs

Címkék: 1941

Felvételi tájékoztató 1947/48

2022. október 24.

A Pécsi Egyetemi Szent Mór Kollégium (más néven: Maurinum, ma a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatalának helyet adó épület, Pécs, Vasvári Pál u. 4.) nyitáskor, 1929-ben kiadott tájékoztatója szerint a kollégiumi díj az elhelyezés módjától függően havi 105-125 pengő között változott.
Az évi ellátási díj ellenértékeképpen a Maurinum tagjainak a következőket nyújta: lakás, fűtés, világítás, takarítás, mosás és teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora), könnyebb betegség esetén ápolás. Ágyfelszerelést, ágyat és matracot leszámítva, mindenki magával hoz (ágyneműt, takarót, törölközőt, fürdőruhát stb.).„ (Részlet a Maurinum 1929. évi Tájékoztatójából 77-78.)
Az alábbi forrás megmutatja, hogy hogyan változott az ellátás az 1947-48. tanévre, milyen feltételek mellett válhatott a kollégium lakójává az egyetemi hallgató.

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.108.f. 39. d., Szent Mór Kollégium iratai

Farkas Gábor: A pécsi Szent Mór Kollégium (Maurinum) története 1928–1948. Neveléstörténet, 2009. (6. évfolyam, 3–4. szám) 111–130.  

Rajczi Péter: A „Maurinum" (A pécsi egyetemi Szent Mór kollégium történetéből) Baranya. Történelmi és honismereti folyóirat. 2. évfolyam (1989/1-2) 

Rajczi Péter: Vargha Damján és a Maurinum. Pécsi Szemle 2. (1999):3. 66–72.

Címkék: 1947, 1948

Egyetemi őrség felállítása

2022. október 24.
A két világháború közötti egyetemi életet a mainál sokkal több rendbontás zavarta meg. Elsősorban politikai okok, a numerus clausus betartása miatt többször került sor tiltakozásra, beiratkozási sztrájkra, hallgatók közötti verekedésre. Az egyetemi tanács elé került előterjesztés ezt a problémát kívánta orvosolni saját hatáskörben, mivel az autonóm hatóságként működő egyetem területére a rendőrség nem tehette be lábát.
 
 
 
 
 
FORRÁSOK:
 
PTE EL VIII.1.a. ETE, A Pécsi Egyetem Tanácsának ülésjegyzőkönyvei 1936/37. tanév tizedik rendes ülése 1937. jún. 22., 26. napirendi pont
Címkék: 1937

Ügyintézés portás által

2022. október 24.

A mai elektronikus tanulmányi ügyintézés idejében szinte elképzelhetetlen, hogy minden egyes ügyet személyesen kellett vagy, - mint látjuk - kellett volna elintézni. Kaufke László joghallgató is a könnyebb utat választotta, amikor Papp József egyetemi kapust (portást) kérte meg ügyei intézésére. A kivételesen ritka tartalmú levelezőlapon az egyetemi kapus jelzi a vizsgára jelentkezés lehetőségeit és költségeit.

 

FORRÁS:

PTE EL XV.1. Aprónyomtatványok

Címkék: 1934

B-lista revízió

2022. október 24.

A második világháború utáni politikai rendszerváltozás után politikai tisztogatás indult. Az erre a célra létrehozott igazoló bizottságok munkájának eredményével nem voltak elégedettek a koalíciós pártok. Emiatt a gazdasági nehézségekre hivatkozva nagyarányú létszámcsökkentést hajtottak végre a közszférában. Az elbocsátandók listájára, az ún. B-listára a rendelet szerint szakértelem hiánya, vagy politikai megbízhatatlanság miatt lehetett felkerülni.
A határozatokat indokolni sem kellet, ami természetesen komoly túlkapásokhoz vezetett. Emiatt 1947-ben a B-lista revíziójára is sor került, és a listára kerültek egy részét visszavették állásukba.
Erre láthatunk példát a bemutatott dokumentumokban.

 

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.203.b. 2. d. 319/1946-47, POTE Iktatott iratok

Címkék: 1947

POTE Egyetemi Könyvtár felállítása

2022. október 24.

Mivel a Pécsi Orvostudományi Egyetem az orvoskar Pécsi Tudományegyetemről történő leválasztásával jött létre, nem rendelkezett minden szükséges egyetemi intézménnyel.
Éppen ezért az Egyetemi Könyvtár létrehozásának szükségessége már korán felmerült az egyetemi vezetők körében, meg is kezdték a szükséges anyagi és személyi feltételek biztosítását. Végül 1960-ban dr. Simonovits István miniszterhelyettes látogatása után indult meg az új könyvtár megszervezése és felállítása.

FORRÁS:

PTE EL VIII.203.b. 84 d., 201/1960, POTE Iktatott iratok

Címkék: 1960

JPTE BTK és TTK megalakulása

2022. október 21.

A Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kara 1990-re minden szempontból kinőtte szervezeti kereteit. Még ebben az évben rektori megbízással létrehozták az Átszervezést Előkészítő Bizottságot, amely javaslatot tett a bölcsészet- és természettudományi szakterületek szétválasztására. Az 1991. május 29-i Egyetemi Tanácsülés 3. napirendi pontjához készült a forrásban olvasható előterjesztés, melyet dr. Ormos Mária rektor tett meg. A dokumentumban összefoglalta az előkészítéssel kapcsolatos már meghozott döntéseket, valamint részletezte a szétválasztással kapcsolatos működési, illetve vagyoni feltételek rendezését. Javaslatként felmerült, hogy két bölcsészettudományi, és egy természettudományi kart, valamint több karközi intézményt hozzanak létre. Végül a kormány augusztusi jóvágyása után, a javaslattal ellentétben 1992. január 1-jétől létrejött az önálló Bölcsészettudományi Kar és a Természettudományi Kar, első dékánjuknak dr. Horányi Özsébet (BTK) és dr. Borhidi Attilát (TTK) nevezték ki.

 

 

 

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.201.b. 186. d. 41-24/1991.R., JPTE Rektori Hivatal iratai

Fedeles Tamás – Lengvári István – Polyák Petra – Schmelczer-Pohánka Éva: A pécsi felsőoktatás évszázadai (2. javított kiadás). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2017. 120-123. old.

Címkék: 1991

A JPTE Bölcsészettudományi Kar és Műveszeti Kar szétválása

2022. október 21.

Az 1996-ban létrejövő Janus Pannonius Tudományegyetem Művészeti Kar alapjai az 1948-ban induló Pécsi Pedagógiai Főiskola ének-zene és rajz szakos általános iskolai tanárképzésére vezethető vissza. Az eltelt 48 év alatt jelentős fejlődésen ment keresztül a pécsi zenei és képzőművészeti oktatás, így a korábban Bölcsészettudományi Karon belül működő Szépművészeti Tanszékből, valamint a Zenei Tanszékéből önálló kar jött létre. A forrásban olvasható megállapodás dr. Horányi Özséb, a BTK dékánja, valamint Vidovszky László, a frissen kivált Művészeti Kar megbízott dékánja között jött létre, a két kar működését érintő ügyekben. A dokumentumban rögzítették a kari tanácsülésekkel; gazdálkodással, gazdasági ügyintézéssel; tanulmányi ügyekkel; folyamatban levő pályázatokkal; helyiségekkel, és leltárkörzetekkel kapcsolatos megegyezéseket.

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.201.b. 250. d. 12-12/1996.R. JPTE Rektori hivatal iktatott iratai

Fedeles Tamás – Lengvári István – Polyák Petra – Schmelczer-Pohánka Éva: A pécsi felsőoktatás évszázadai (2. javított kiadás). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2017. 115-120. old.

Címkék: 1996

Oldalak

You shall not pass!