Iratpillanatok

Iratpillanatok a Pécsi Tudományegyetem 20. századi történetéből

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Egyetemi Levéltár a korábbi, a nagyközönség számára készített adatbázis (Pécsi Egyetemi Almanach), fotóalbumok és kiállítások (Egykor és ma), történeti összefoglalások (Pécsi felsőoktatás évszázadai) sorát egy tudományos igényű online forrásgyűjteménnyel egészíti ki. Könnyen hozzáférhető módon tesz közzé egy olyan, a PTE Egyetemi Levéltár iratanyagából készült reprezentatív válogatást, mely elsődleges történeti források segítségével hívja fel a figyelmet a PTE és jogelődei történetének meghatározó eseményeire.

A forrásokat rövid magyarázattal, háttér-információkkal látjuk el, melyek rámutatnak az adott dokumentum történeti kontextusára, jelentőségére, reprezentatív vagy épp kirívó voltára. A kiválasztott dokumentumok a következő témaköröket ölelik fel: az egyetem és a karok életének jelentős pillanatai, országos hatókörű politikai és társadalmi események egyetemi vonatkozásai, egyetemi hagyományok, kiemelkedő professzorok vezetői és tudományos munkássága; a hallgatói élet jellegzetes eseményei, szokásai.

2022. októberétől egy közel 50 iratból álló válogatást teszünk közzé, majd minden héten egy-egy új dokumentummal fogjuk ezt kiegészíteni legalább 2023 végéig. A blogszerű bejegyzések lehetővé teszik az önálló hivatkozást és a források megosztását más platformokon is.

Jó böngészést kívánunk!

1921:

Jelentés az egyetem új elhelyezéséről és Pekár Mihály orvoskari dékán felkérése az egyetem pécsi elhelyezésével kapcsolatos munkákra

1923:

A központi és a dékáni hivatalok Pécsre költözése

A "Pécsi Egyetemi Athlétikai Club" megalapítása

A Pécsre költözés feltételei

Az első pécsi tanévnyitó programja

Petőfi 100

Rendhagyó könyvbeszerzés az Egyetemi Könyvtár számára

1925:

A katonahallgatók helyzetének további javítása ügyében hozott intézkedések

Tíz évnyi köszönet

1929:

Protekciókérő levél Pekár Professzorhoz

1930:

Vargha Damján levele gróf Bethlen Istvánnak

1931:

Egyetemi Könyvtár - órarendelés

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter 1931. június 10-i pécsi látogatásának napirendje

1932:

Egyetemi Könyvtári könyv visszajuttatása a könyvtárba

1933:

Egyetemi Könyvtár kiállítása az 1933-as Pécsi Ünnepi Héten

1934:

Ügyintézés portás által

Döbrentei-kódex

1935:

Testnevelés óra helyett Mikulás ünnep

1936:

Az Idegklinika és a repülők 1.

1937:

A Turul szövetség tiltakozó plakátja

Az Idegklinika és a repülők 2.

Egyetemi őrség felállítása

1938:

Virág Ferenc ódája

1939:

Maurinum szüreti mulatság

1941:

Maurinum táncestély

"Mozgófénykép"

1943:

Fenyvessy Bélát köszönti Császár Elemér

Két kollégiumi menü

Nagyböjti lelkigyakorlat

1945:

"Az oktatás hatályosabbá tétele"

Ki a dékán?

1946:

A hadapród iskola épülete

Címer 1. - Kossuth címer

1947:

B-lista revízió

Felvételi tájékoztató 1947/48

Egyetem neve 1. - Országosan egységes eljárás

Rádióinterjú az Egyetemi Könyvtárból

1948:

Egyetem neve 2. - Semmelweis?

Horthy korszak tárgyi emlékeinek eltávolítása

Meghívó a Pécsi Pedagógiai Főiskola megnyitó ünnepségére

Pécsi Egyetemi Napok a 25 éves évfordulón

1949:

Címer 2. - Magyar Népköztársaság címere

Címer 3. - Régi címerek eltávolítása

Doktori eskü

Karácsonyi árszabás

Két kollégiumi menü

Országgyűlési választások

1951:

Fogszuvasodás elleni prevenció

Magántanári cím megszüntetése

1957:

Március 15-i és április 4-i ünnepség 1957-ben

November 7.

1960:

POTE Egyetemi Könyvtár felállítása

1967:

600 éves jubileumi fogadás a POTE-n

600 éves jubileumi meghívó

600 éves jubileum - Országos Bizottsági ülés

Eszperantó a PTF-en

1969:

 A Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulója

1972:

Emlékülés Janus Pannonius halálának 500. évfordulója alkalmából

1975:

"Hazai esték" vetélkedő

1978:

30 éves PTF 1. - Emlékkötet tervezet

30 éves PTF 2. - Meghívó a díszünnepségre

1981:

Universitas Fesztivál

1984:

Botanikus kert védetté nyilvánítása

1986:

Filmforgatás

"A labda halála"

1988:

Az Országos Felsőoktatási Kollégiumi Tábor programfüzete

Természetvédő Klub

1989:

A „tanárképzős” zenekar: Kispál és a Borz

PMMF Majális

1990:

"Humán Galéria" a PMMF-en

Huszárik Mozi

Javaslat Teológiai Kar létesítésére

Szembenézni 1956-tal

1991:

II. (Szent) János Pál pápa szentmiséje Pécsen

JPTE BTK és TTK megalakulása

PMMF Sportnapok 1991

1992:

Pollack 625

1996:

A JPTE Bölcsészettudományi Kar és Műveszeti Kar szétválása

1997:

A FEEFI megalapítása

 


 

30 éves PTF 1. - Emlékkötet tervezet

2022. október 21.

A Pécsi Tanárképző Főiskola fennállásának 30 éves jubileuma alkalmából emlékkötet kiadását tervezték. Az 1979-ben megjelent „A Pécsi Tanárképző Főiskola harminc éve 1948-1978” című kötet főbb tartalmi elemeiben szinte teljesen megegyezik a forrásban található, egy évvel korábbi tervezettel. A 294 oldal terjedelmű könyvben részletes beszámolót olvashatunk a főiskola 1948-as alapításától eltelt három évtizedes fejlődéséről, ezenkívül nekrológokat, korabeli fényképeket, statisztikai adatokat, grafikonokat is találhatunk benne. Az egyes fejezetekben az alábbi témák jelennek meg: oktató-nevelő tudományos munka; a főiskolát érintő politikai és társadalmi szervezetek; kulturális és sportmunka; a főiskolához tartozó gyakorló általános iskola, kollégium és könyvtár; külföldi kapcsolatai; valamint a főiskola szerepe Pécs, Baranya megye és a Dunántúl életében.

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.205.b. 216. d. 112/1978, PTF Iktatott iratok

Wéber Mihály (szerk.): A Pécsi Tanárképző Főiskola harminc éve 1948-1978. Pécs: Pécsi Tanárképző Főiskola, 1979.

Címkék: 1978, jubileum

"Hazai esték" vetélkedő

2022. október 21.

Az ország húsz városát bemutató „Hazai esték” című televíziós honismereti vetélkedő sorozat záróműsora 1975. március 30-án került megrendezésre. A műsor vezetőriportere Vitray Tamás volt. A Pécsi Tanárképző Főiskola 160 fős diák-tanár csapatán kívül az egri, a nyíregyházi, valamint a szegedi tanárképző főiskolák képviseltették magukat. A több mint egy évig tartó vetélkedő során szerzett, és a döntőben kapott pontszámok összesítése alapján a Pécsi Tanárképző Főiskola csapata nyerte meg a versenyt. Az első helyezett jutalma egy panoráma autóbusz, Varga Imre szobrászművész Radnóti szobra, 100 ezer forint oktatási célokra, valamint egy színes televízió lett, továbbá húsz hallgató nyolc napos üdülést tölthetett el Bulgáriában, a Naposparton. Az esemény fontosságát mutatja, hogy dr. Kálmánchey Zoltán főigazgató is jelen volt a budapesti stúdióban, az adás végén pedig fogadta a gratulációkat.

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.205.b. 171. d. 75-4/1975, PTF Iktatott iratai

Dunántúli napló 1975.04.01., 2.

Dunántúli napló 1975.04.02., 2.

Címkék: 1975

Eszperantó a PTF-en

2022. október 21.

A Művelődésügyi Minisztérium 1967 júliusában hozzájárult ahhoz, hogy a Pécsi Tanárképző Főiskolán bevezessék a fakultatív eszperantó nyelv oktatását. Ennek előzménye a forrásban olvasható levél, melyben a Magyar Eszperantó Szövetség Baranya megyei Bizottsága fordult kérelemmel a minisztériumhoz. Indoklásukban említik, hogy az eszperantó egy mindenki által könnyen elsajátítható nemzetközi nyelv, és a Baranya megyében tapasztalható növekvő igények kielégítését szolgálná a képzés megindítása. A magyar főiskolák között elsőként a Pécsi Tanárképző Főiskolán az 1967/68. tanévtől kezdődött meg a nyelv oktatása. A hallgatók három csoportban, heti két órában Hules Béla tanár, eszperantista közreműködésével sajátították el az eszperantót.

 

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.205.b. 98. d. 461/1967, PTF Iktatott iratai 

Dunántúli Napló 1967.10.10., 4.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hules_B%C3%A9la 

Címkék: 1967

Botanikus kert védetté nyilvánítása

2022. október 21.

A Pécsi Pedagógiai Főiskola 1950-ben az Ifjúság útjára költözött, ennek köszönhetően pedig az intézmény birtokába került a jezsuita Pius Gimnázium parkja, arborétuma és két növényháza. A főiskolai Botanikus kert kiépítése 1952-ben kezdődött meg. A Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar dékánja, dr. Kozma László 1984. október 2-i kérelmében megerősítette dr. Tihanyi Jenő főiskolai tanár, a Növénytan Tanszék vezetőjének felterjesztését, és kérte a Botanikus kert védetté nyilvánítását a Baranya megyei Tanácsnál. A kérelemhez a forrásban olvasható szakvéleményt is csatolták. Dr. Debreczy Zsolt és dr. Rácz István botanikusok, a Természettudományi Múzeum Növénytárának munkatársai javasolták a Botanikus kert fokozottabb védelmét és magasabb természetvédelmi kategóriába sorolását. A jelenleg 6,5 hektáros kertet 1989-ben nyilvánították megyei természetvédelmi területté.

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.206.b. 62. d. 1180/1984, JPTE Tanárképző Kar iktatott iratai

Fedeles Tamás – Lengvári István – Polyák Petra – Schmelczer-Pohánka Éva: A pécsi felsőoktatás évszázadai (2. javított kiadás). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2017. 107. old.

https://botanikuskert.pte.hu/hu/tartalom/park_tortenete (Utolsó megtekintés: 2022.10.14.)

Címkék: 1984

600 éves jubileum - Országos Bizottsági ülés

2022. október 21.

A Nagy Lajos király által 1367-ben létrehozott első egyetem 600 éves évfordulóját 1967. október 9-11. között ünnepelték. Az ünneplés megszervezésére létrehozott Országos Bizottság 1967 februárjában előkészítő ülést tartott, erről olvashatunk egy emlékeztetőt. Feljegyzésre kerültek az ünnepségsorozat tervezett programjai, helyszínei, a jubileum alkalmából készülő kiadványok, javaslatok a hazai és a külföldi meghívottakra, elhelyezésükre, étkeztetésükre. A sajtó, a rádió, és a televízió feladata az egyes események közvetítése volt. A d/ pont második bekezdésében olvasható „Bélyeg megjelentetése” valószínűleg a Magyar Posta által 1967. október 9-én kiadott „Hatszáz éves a magyar felsőoktatás” emlékbélyegre utal, melyet megjelenése után 2 Forintért lehetett megvásárolni.

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.205.b. 94. d. 45/1967, PTF Iktatott iratok

Dunántúli Napló 1967.10.07., 5.

Szent Gábor Bélyeggyűjtő Egyesület: Bélyeg-lexikon – Pécs szócikk

Címkék: 1967, jubileum

600 éves jubileumi meghívó

2022. október 21.

A Nagy Lajos király által 1367-ben létrehozott első egyetem 1967-ben ünnepelte 600 éves évfordulóját. A jubileumra 1967. október 9-11. között emlékeztek meg, ezekben a napokban az ország tudományos és kulturális életének központja Pécs városa volt. Az eseményre a forrásban látható meghívót készíttette el az ünneplés megszervezésére létrehozott Országos Operatív Bizottság, Pécs Város Tanácsának Végrehajtó Bizottságával közösen. A díszes meghívó a magyar mellett latin, angol, francia, orosz és német nyelven olvasható, az évforduló alkalmából pedig díszes borítékban került kiküldésre a Pécsi Tudományegyetemmel, illetve a Pécsi Tanárképző Főiskolával baráti kapcsolatban álló magyar és külföldi egyetemek képviselőinek.

 

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.203.b 156. d. 81/1967 POTE Iktatott iratai

Címkék: 1967, jubileum

II. (Szent) János Pál pápa szentmiséje Pécsen

2022. október 21.

Az éjszakai szálláshelyről a pápai gépkocsioszlop reggel nyolckor indult a helikopter-felszállóhelyre. A gépek 8.20-kor szálltak fel, és egy és negyed óra múlva, 9.35-kor érkeztek meg a pécs-pogányi repülőtérre, a pápai szentmise helyszínére.
A város polgári és egyházi vezetőségének fogadása után a Szentatya pápamobilban körüljárt a több mint százezer hívó között, majd felöltözött és 10.15-kor megkezdődött a Magyarok Nagyasszonyához imádkozott szentmise.

(Magyar Katolikus Püspöki Konferencia)

A nevezetes esemény az 1991. évi augusztus 20-i nemzeti ünnep körüli munkarendre is hatással volt. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola vezetése, a dolgozók munkahelyre történő közlekedésének akadályoztatása miatt, a munkavállalók zömének rendkívüli távollétet engedélyezett.

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.215.b. 15. d. PMMF Iktatott iratok

Címkék: 1991

PMMF Sportnapok 1991

2022. október 21.

1991. október 7- 8. napján került megrendezésre a Pollack Mihály Műszaki Főiskola szervezésében a XXII. Műszaki Főiskolai Sportnapok (napjainkban Műszaki Felsőoktatási Sportnapok), melynek menetéről tájékoztató és forgatókönyv jelent meg. Az 1973, 1979 és 1985 után negyedik alkalommal is Pécsett megrendezett viadal nyolc magyarországi műszaki főiskola sportolni vágyó oktatóit, hallgatóit várta, komoly előkészületek megtétele után. Felhívjuk a figyelmet a közérthető, a versenyek helyszíneit bemutató térképre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.215.b. 15. d. PMMF Iktatott iratok

Címkék: 1991

Pollack 625

2022. október 21.

A pécsi felsőoktatás története a középkorra nyúlik vissza. I. [Nagy] Lajos (1342-1382) király Bergzaberni (Koppenbachi) Vilmos pécsi püspök (1361-1374) székvárosában egyetem létrehozását kezdeményezte.
1367. szeptember 1-én Viterbói bullájában V. Orbán pápa (1362-1370) engedélyt adott a studium generale alapítására.
Orbán püspök, Isten szolgáinak szolgája […], Lajos Magyarország dicső királya hőn óhajtja, hogy […] Pécs városában […] létesüljön egy sturium generale, ahol örök időkre tanítsák az egyházjogot és a polgárjogot, valamint minden más tisztes tudományt, kivéve a teológiát […]” (részlet V. Orbán pápa alapító okleveléből. ASV Reg. Vol. 16. f. 68.v.)
2017-ben ünnepelte a Pécsi Tudományegyetem a középkori pécsi egyetem alapításának 650. évfordulóját.
1992-ben, az akkor még különálló intézmények, úgy mint a Janus Pannonius Tudományegyetem (JPTE), a Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) és a Pollack Mihály Műszaki Főiskola (PMMF), Pécs Megyei Jogú Városával karöltve a Pécsi Universitas ünnepi közgyűlésén ünnepelte meg ezen jeles eseményt 1992. szeptember 17-én méltó körülmények közepette.
A megemlékezéssel kapcsolatban felmerült kérdéseket tisztázza az alábbi dokumentum.

 

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.215.b 15. d. PMMF Iktatott iratai

Címkék: 1992, jubileum

Maurinum szüreti mulatság

2022. október 21.

Napjainkban, amennyiben az egyetemi ifjúság szüreti mulatságon kívánna részt venni, nem kellene Harkányig mennie, hogy megünnepelje az új szőlő és bor születését.
PTE Egyetemi Borbirtoka (Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, 7634 Pécs, Pázmány Péter utca 4.) lehetőséget biztosít a kulturált borfogyasztásra és ünneplésre.
A Pécsi Egyetemi Szent Mór Kollégium (Maurinum, ma a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatalának helyet adó épület, Pécs, Vasvári Pál u. 4.) nyitáskor, 1929-ben kiadott tájékoztatója szerint a kollégium célja, hogy „ a m. kir. Erzsébet-tudományegyetemnek Pécsett működő három kara: jogi, orvosi és bölcsész hallgatói számára tanulmányi éveik alatt barátságos otthont nyújtson és megadja nekik mindazt, amire szellemi és társadalmi téren intelligens keresztény, úri fiatal-embernek igénye lehet. […]. A lakáson és élelmezésen felül a kollégium feladata, hogy a magyar társadalomnak vallási erkölcsi alapon álló, tudományosan képzett, kifogástalan úri jellemű férfiakat neveljen.” (Részlet a Maurinum 1929. évi Tájékoztatójából 77.) Ennek a „nemesítésnek” része a kulturált ünneplés, rendezvényeken történő részvétel is.
A bemutatni kívánt forrás a Szent Mór Kollégium Igazgatósági gyűlésének két Jegyzőkönyvét (1939.09. 15 és 19. ) tartalmazza. Vargha Damján (1873-1956), a Maurinum igazgatója az 1939. szeptember 23-án rendezendő harkányi szüreti mulatság körüli teendőket sorolja fel a forrásokban, és mindenre kiterjedő figyelemmel tájékoztat a rendezvény sikerességének megvalósítása érdekében.
Hogy megtartásra került-e végül a rendezvény, és a Szépségkirálynő végezetül megkapta-e a jól megérdemelt díját, arról írott forrás az Egyetemi Levéltárban sajnos nem maradt fenn.

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.108.f. Szent Mór Kollégium (Maurinum) iratai 35/a. d.

Farkas Gábor: A pécsi Szent Mór Kollégium (Maurinum) története 1928–1948. Neveléstörténet, 2009. (6. évfolyam, 3–4. szám) 111–130.  

Rajczi PÉTER: A „Maurinum" (A pécsi egyetemi Szent Mór kollégium történetéből) Baranya. Történelmi és honismereti folyóirat. 2. évfolyam (1989/1-2) 

Rajczi Péter: Vargha Damján és a Maurinum. Pécsi Szemle 2. (1999):3. 66–72.

Pécsi Egyetemi Almanach I. 2015: Pécsi Egyetemi Almanach I. Lengvári István (szerk.): Pécsi Egyetemi Almanach 1. 1367-1950 Pécs

A PÉCSI FELSŐOKTATÁS ÉVSZÁZADAI Szerkesztette Fedeles Tamás, Lengvári István, Pohánka Éva, Polyák Petra Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2017

https://szbki.pte.hu/

Címkék: 1939, Kollégium

Oldalak

You shall not pass!