Iratpillanatok

Iratpillanatok a Pécsi Tudományegyetem 20. századi történetéből

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Egyetemi Levéltár a korábbi, a nagyközönség számára készített adatbázis (Pécsi Egyetemi Almanach), fotóalbumok és kiállítások (Egykor és ma), történeti összefoglalások (Pécsi felsőoktatás évszázadai) sorát egy tudományos igényű online forrásgyűjteménnyel egészíti ki. Könnyen hozzáférhető módon tesz közzé egy olyan, a PTE Egyetemi Levéltár iratanyagából készült reprezentatív válogatást, mely elsődleges történeti források segítségével hívja fel a figyelmet a PTE és jogelődei történetének meghatározó eseményeire.

A forrásokat rövid magyarázattal, háttér-információkkal látjuk el, melyek rámutatnak az adott dokumentum történeti kontextusára, jelentőségére, reprezentatív vagy épp kirívó voltára. A kiválasztott dokumentumok a következő témaköröket ölelik fel: az egyetem és a karok életének jelentős pillanatai, országos hatókörű politikai és társadalmi események egyetemi vonatkozásai, egyetemi hagyományok, kiemelkedő professzorok vezetői és tudományos munkássága; a hallgatói élet jellegzetes eseményei, szokásai.

2022. októberétől egy közel 50 iratból álló válogatást teszünk közzé, majd minden héten egy-egy új dokumentummal fogjuk ezt kiegészíteni legalább 2023 végéig. A blogszerű bejegyzések lehetővé teszik az önálló hivatkozást és a források megosztását más platformokon is.

Jó böngészést kívánunk!

1921:

Jelentés az egyetem új elhelyezéséről és Pekár Mihály orvoskari dékán felkérése az egyetem pécsi elhelyezésével kapcsolatos munkákra

1923:

A központi és a dékáni hivatalok Pécsre költözése

A "Pécsi Egyetemi Athlétikai Club" megalapítása

A Pécsre költözés feltételei

Az első pécsi tanévnyitó programja

Petőfi 100

Rendhagyó könyvbeszerzés az Egyetemi Könyvtár számára

1925:

A katonahallgatók helyzetének további javítása ügyében hozott intézkedések

Tíz évnyi köszönet

1929:

Protekciókérő levél Pekár Professzorhoz

1930:

Vargha Damján levele gróf Bethlen Istvánnak

1931:

Egyetemi Könyvtár - órarendelés

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter 1931. június 10-i pécsi látogatásának napirendje

1932:

Egyetemi Könyvtári könyv visszajuttatása a könyvtárba

1933:

Egyetemi Könyvtár kiállítása az 1933-as Pécsi Ünnepi Héten

1934:

Ügyintézés portás által

Döbrentei-kódex

1935:

Testnevelés óra helyett Mikulás ünnep

1936:

Az Idegklinika és a repülők 1.

1937:

A Turul szövetség tiltakozó plakátja

Az Idegklinika és a repülők 2.

Egyetemi őrség felállítása

1938:

Virág Ferenc ódája

1939:

Maurinum szüreti mulatság

1941:

Maurinum táncestély

"Mozgófénykép"

1943:

Fenyvessy Bélát köszönti Császár Elemér

Két kollégiumi menü

Nagyböjti lelkigyakorlat

1945:

"Az oktatás hatályosabbá tétele"

Ki a dékán?

1946:

A hadapród iskola épülete

Címer 1. - Kossuth címer

1947:

B-lista revízió

Felvételi tájékoztató 1947/48

Egyetem neve 1. - Országosan egységes eljárás

Rádióinterjú az Egyetemi Könyvtárból

1948:

Egyetem neve 2. - Semmelweis?

Horthy korszak tárgyi emlékeinek eltávolítása

Meghívó a Pécsi Pedagógiai Főiskola megnyitó ünnepségére

Pécsi Egyetemi Napok a 25 éves évfordulón

1949:

Címer 2. - Magyar Népköztársaság címere

Címer 3. - Régi címerek eltávolítása

Doktori eskü

Karácsonyi árszabás

Két kollégiumi menü

Országgyűlési választások

1951:

Fogszuvasodás elleni prevenció

Magántanári cím megszüntetése

1957:

Március 15-i és április 4-i ünnepség 1957-ben

November 7.

1960:

POTE Egyetemi Könyvtár felállítása

1967:

600 éves jubileumi fogadás a POTE-n

600 éves jubileumi meghívó

600 éves jubileum - Országos Bizottsági ülés

Eszperantó a PTF-en

1969:

 A Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulója

1972:

Emlékülés Janus Pannonius halálának 500. évfordulója alkalmából

1975:

"Hazai esték" vetélkedő

1978:

30 éves PTF 1. - Emlékkötet tervezet

30 éves PTF 2. - Meghívó a díszünnepségre

1981:

Universitas Fesztivál

1984:

Botanikus kert védetté nyilvánítása

1986:

Filmforgatás

"A labda halála"

1988:

Az Országos Felsőoktatási Kollégiumi Tábor programfüzete

Természetvédő Klub

1989:

A „tanárképzős” zenekar: Kispál és a Borz

PMMF Majális

1990:

"Humán Galéria" a PMMF-en

Huszárik Mozi

Javaslat Teológiai Kar létesítésére

Szembenézni 1956-tal

1991:

II. (Szent) János Pál pápa szentmiséje Pécsen

JPTE BTK és TTK megalakulása

PMMF Sportnapok 1991

1992:

Pollack 625

1996:

A JPTE Bölcsészettudományi Kar és Műveszeti Kar szétválása

1997:

A FEEFI megalapítása

 


 

Horthy korszak tárgyi emlékeinek eltávolítása

2022. október 21.

A második világháború utáni időszak változások sorát hozta, a politikai-társadalmi berendezkedés is gyökeresen megváltozott. Ezzel együtt a közelmúlt, és a politikai élet akkori szereplőinek megítélése is más megvilágításba került.
Már a rövid életű II. köztársaság idején is átértékelődött a korábbi korszak vezető politikusairól alkotott kép, ez a folyamat aztán 1948-ban, a „fordulat évében”, a szocialista átmenet felé meginduló országban aztán az új ideológia mentén felerősödött.
Ennek megnyilvánulása érhető tetten az egyes oktatási és tudományos intézményekben kiállítva maradt Horthy-korszakbeli politikusok képeivel és szobraival szembeni fellépésen.

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.203.b. 4. d., 152/1948-49, POTE iktatott iratok

Címkék: 1948

Címer 3. - Régi címerek eltávolítása

2022. október 21.

Az addig használt Kossuth címer helyébe 1949-től a szovjet mintára készült, közkeletű nevén „Rákosi címer” lépett.
Korábban láthattuk, hogy a Kossuth-címerre átállás helyenként olyan nehézkesen ment végbe, hogy a minisztériumnak leiratban kellett utasítani egy évvel később az intézményeket, hogy a megfelelő címert használják pecsétjeiken és levélpapírjaikon.
Ezúttal a minisztérium nem bízta a véletlenre a címercserét. Az új címerről és használatáról szóló előírások után egy héttel külön leiratban írták elő a cserék lebonyolítását előkészítendő „aktívák” felállítását és feladataikat.

FORRÁS:

PTE EL VIII.203.b 6. f., 15/1949-50, POTE Iktatott iratok

Címkék: 1949

Címer 2. - Magyar Népköztársaság címere

2022. október 21.

Az 1946-ban Magyarország címeréül választott Kossuth címer használata nem volt hosszú életű. Az 1948-as fordulat után a címer is szocialista mintára átalakításra került. 1949-től a közkeletű nevén „Rákosi-címer” lett a Magyar Népköztársaság címere. Ez a – címerpajzs híján – heraldikailag címernek nem is nevezhető jelkép minimális nemzeti jelleget őrzött csak, szimbólumainak nagy része a szovjet mintát másoló jelképekből állt össze.
Bevezetéséről és a használat módjáról, az ezzel kapcsolatos előírásokról részletes előírást kaptak a közintézmények, ennek a körrendeletnek az orvosi karra továbbított példányát láthatjuk itt.

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.203.b 6. d., 10/1949-50, POTE Iktatott iratok

Címkék: 1949

Címer 1. - Kossuth címer

2022. október 21.

A második világháború utáni időszakban egymást érték a változások az élet minden területén. 1946. február 1-én kikiáltották a köztársaságot, Magyarország megszűnt királyság lenni, a magyar nemzetgyűlés pedig Tildy Zoltánt nevezte ki köztársasági elnökké. Ezzel egy időben a korona nélküli Kossuth-címer lett a nemzeti szimbólum.
A megszokás azonban nagy úr. Vagy talán csak nem minden hivatal ítélte sürgősnek, hogy új pecsétet csináltasson, a koronás címerrel díszített levélpapírt pedig Kossuth-címeresre cserélje.
A Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak végül egy év után elfogyott a türelme. A miniszter utasítására Zsebők Zoltán miniszteri osztályfőnök által írt levél másolatát láthatjuk, melyet az egyetem rektora az orvoskarra is továbbított. (Apró érdekesség, hogy a levél írója szintén orvos, méghozzá jeles szaktekintély).

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.203.b 2. d., 431/1946-47, POTE Iktatott iratok

Címkék: 1946

Egyetem neve 2. - Semmelweis?

2022. október 21.

Egy 1947-es Vallás- és Közoktatásügyi Miniszteri rendelet előírta, hogy a hazai egyetemek nevében kizárólag a székhelyre történő utalás a megengedett.
Azok a kezdeményezések, melyek a pécsi egyetem nevében Erzsébet királyné nevének megtartását kérelmezték, nem jártak sikerrel, de más név is felmerült ebben az időszakban.
Semmelweis Ignác nevét dr. Lissák Kálmán, az egyetem rektora (egyúttal az orvoskar Élettani Intézetének igazgatója) vetette fel, előterjesztésében a nevezett érdemein túl arra is hivatkozva, hogy a Semmelweis nemzeti hovatartozását vitató osztrákoknak ezzel is nyomatékos választ adjunk.

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.203.b 3. d., 513/1947-48, POTE Iktatott iratok

Címkék: 1948

Egyetem neve 1. - Országosan egységes eljárás

2022. október 21.

A második világháború időszaka az egyetem elnevezésében is változást hozott. Mivel Magyarország államformája királyság helyett immár köztársaság lett, a Magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem nevében a „királyi” jelzőnek egyértelműen nem volt tovább helye.
A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter rendelete viszont továbbment ebben a kérdésben, és az egyetemek elnevezésében kizárólag a székhelyre való utalást tette lehetővé.
Erzsébet királynő népszerűségére és történelmi érdemeire való hivatkozással azonban a pécsi egyetem jogi kara azonban mentesítési kérelemmel fordult a VKM-hez, dr. Rauss Károly orvosprofesszor pedig az orvoskar csatlakozását kérte ehhez a kezdeményezéshez.

 

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.203.b 2. d., 868/1946-47, POTE Iktatott iratok

Címkék: 1947

Március 15-i és április 4-i ünnepség 1957-ben

2022. október 21.

„Márciusban újrakezdjük” – a jelszó az 1956-os forradalom leverését követően bukkant fel többször a reménykedők között. A hatalom sem vette félvállról a fenyegetést: a munkásőrség megalakításával, és letartóztatások sorával biztosították, hogy az októberi események ne ismétlődhessenek meg.
A bemutatott 1957-es március 15-i és április 4-i ünnepségekről szóló iratokban konkrétan nem említik az őszi események következményeit. Azonban a hatalom óvatossága a szigorúan szabályozott ünneplési lehetőségek mellett a rendbontások elkerülésére, és az éberségre szólító mondatokban érhető tetten.

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.203.b. 62. d., 92/1957, POTE Iktatott iratok

Címkék: 1957, 1956, Forradalom

Magántanári cím megszüntetése

2022. október 21.

Az egyetemi magántanárok a huszadik század első felében olyan, saját területükön kiváló ismeretekkel rendelkező szaktekintélyek voltak, akik – magántanári habilitáció után – óraadóként egészítették ki az egyetemi oktatási rendet. Időnként előadásaik szervesen beépültek a rendes tananyag tanrendjébe.

1951-ben azonban a Minisztertanács úgy döntött, hogy a szocialista felsőoktatásban ennek nincs helye, és a magántanári címet megszüntették. A kiválasztott iratokból látszik, hogy ez a döntés sok fejfájást okozott a POTE vezetésének.

Érdekesség, hogy bár február 1-től a korábbi orvoskar már önálló egyetemként működik, dr. Méhes Gyula a minisztériumi felterjesztésen még dékánnak nevezi magát, ugyanis 1957-ig a POTE élén rektori jogú dékán állt.

 

 

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.203.b. 20 d., 76/1951-52, POTE Iktatott iratok

Címkék: 1951

Universitas Fesztivál

2022. október 21.

Az Universitas Fesztivált 1981. május 8-10. között, péntektől vasárnapig rendezték meg, ez volt a pécsi főiskolások és egyetemisták első közös rendezvénye. Az esemény fő szervezői az „Universitas” című lap munkatársai voltak, Kempis Péter főszerkesztő vezetésével. A forrásban a szervezés előzetes technikai forgatókönyvét olvashatjuk, melyben részletezik az előkészületekkel kapcsolatos feladatokat, a program-, helyszín- és költségvetés-tervezetet, valamint lefektetik a jegyárakat, és más rendezéssel kapcsolatos elveket. A Dunántúli Napló beszámolói szerint a három napos fesztivál alatt többek között ifjúságpolitikai fórumon, dzsesszkoncerten, filmvetítéseken, balettelőadáson, fiatal kézművesek kirakódóvásárján, este pedig diszkón vehettek részt a programokra ellátogatók, továbbá amatőr színpadi bemutatót, kiállítást, illetve karatebemutatót is megtekinthettek. A rendezvényen többek között a Hungária, az LGT és a 100 Folk Celsius együttesek is felléptek.

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.205.b. 263. d. 202/1981. PTF Iktatott iratok

Dunántúli Napló 1981.05.07., 5.

Dunántúli Napló 1981.05.08., 4.

Dunántúli Napló 1981.05.09., 5.

Dunántúli Napló 1981.05.10., 11.

Címkék: 1981

30 éves PTF 2. - Meghívó a díszünnepségre

2022. október 21.

A Pécsi Tanárképző Főiskola fennállásának 30 éves jubileuma alkalmából 1978. október 19-én egész napos díszünnepséget rendeztek, amelynek helyszíne a főiskola díszterme volt. Az ünnepi megnyitót dr. Fehér István főigazgató-helyettes, az ünnepi beszédet dr. Kálmánchey Zoltán főigazgató tartotta. Ezt követően felszólalások következtek, majd a főiskola főigazgatója 28 tanárnak és alapító tagnak, Soltra Elemér tervezte, jubileumi főiskolai emlékérmet adott át. A díszebédnél negyven olyan személy vette át ezt az érmet, akik támogatták a főiskolát. Az esti hangversenyen további kilencven főiskolai dolgozó részesült ebben az elismerésben. A díszünnepség után kiállítás nyílt a díszterem előcsarnokában, ahol az egyes tanszékek harminc év alatt elért legfontosabb tudományos eredményeit lehetett megtekinteni. Végül leleplezték a félemelettel lejjebb elhelyezett márvány emléktáblát is.

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.205.b. 222. d. 500/1978. PTF Iktatott iratok

Dunántúli Napló 1978.10.20., 1-2.

Címkék: 1978, jubileum

Oldalak

You shall not pass!