Iratpillanatok

Iratpillanatok a Pécsi Tudományegyetem 20. századi történetéből

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Egyetemi Levéltár a korábbi, a nagyközönség számára készített adatbázis (Pécsi Egyetemi Almanach), fotóalbumok és kiállítások (Egykor és ma), történeti összefoglalások (Pécsi felsőoktatás évszázadai) sorát egy tudományos igényű online forrásgyűjteménnyel egészíti ki. Könnyen hozzáférhető módon tesz közzé egy olyan, a PTE Egyetemi Levéltár iratanyagából készült reprezentatív válogatást, mely elsődleges történeti források segítségével hívja fel a figyelmet a PTE és jogelődei történetének meghatározó eseményeire.

A forrásokat rövid magyarázattal, háttér-információkkal látjuk el, melyek rámutatnak az adott dokumentum történeti kontextusára, jelentőségére, reprezentatív vagy épp kirívó voltára. A kiválasztott dokumentumok a következő témaköröket ölelik fel: az egyetem és a karok életének jelentős pillanatai, országos hatókörű politikai és társadalmi események egyetemi vonatkozásai, egyetemi hagyományok, kiemelkedő professzorok vezetői és tudományos munkássága; a hallgatói élet jellegzetes eseményei, szokásai.

2022. októberétől egy közel 50 iratból álló válogatást teszünk közzé, majd minden héten egy-egy új dokumentummal fogjuk ezt kiegészíteni legalább 2023 végéig. A blogszerű bejegyzések lehetővé teszik az önálló hivatkozást és a források megosztását más platformokon is.

Jó böngészést kívánunk!

1921:

Jelentés az egyetem új elhelyezéséről és Pekár Mihály orvoskari dékán felkérése az egyetem pécsi elhelyezésével kapcsolatos munkákra

1923:

A központi és a dékáni hivatalok Pécsre költözése

A "Pécsi Egyetemi Athlétikai Club" megalapítása

A Pécsre költözés feltételei

Az első pécsi tanévnyitó programja

Petőfi 100

Rendhagyó könyvbeszerzés az Egyetemi Könyvtár számára

1925:

A katonahallgatók helyzetének további javítása ügyében hozott intézkedések

Tíz évnyi köszönet

1929:

Protekciókérő levél Pekár Professzorhoz

1930:

Vargha Damján levele gróf Bethlen Istvánnak

1931:

Egyetemi Könyvtár - órarendelés

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter 1931. június 10-i pécsi látogatásának napirendje

1932:

Egyetemi Könyvtári könyv visszajuttatása a könyvtárba

1933:

Egyetemi Könyvtár kiállítása az 1933-as Pécsi Ünnepi Héten

1934:

Ügyintézés portás által

Döbrentei-kódex

1935:

Testnevelés óra helyett Mikulás ünnep

1936:

Az Idegklinika és a repülők 1.

1937:

A Turul szövetség tiltakozó plakátja

Az Idegklinika és a repülők 2.

Egyetemi őrség felállítása

1938:

Virág Ferenc ódája

1939:

Maurinum szüreti mulatság

1941:

Maurinum táncestély

"Mozgófénykép"

1943:

Fenyvessy Bélát köszönti Császár Elemér

Két kollégiumi menü

Nagyböjti lelkigyakorlat

1945:

"Az oktatás hatályosabbá tétele"

Ki a dékán?

1946:

A hadapród iskola épülete

Címer 1. - Kossuth címer

1947:

B-lista revízió

Felvételi tájékoztató 1947/48

Egyetem neve 1. - Országosan egységes eljárás

Rádióinterjú az Egyetemi Könyvtárból

1948:

Egyetem neve 2. - Semmelweis?

Horthy korszak tárgyi emlékeinek eltávolítása

Meghívó a Pécsi Pedagógiai Főiskola megnyitó ünnepségére

Pécsi Egyetemi Napok a 25 éves évfordulón

1949:

Címer 2. - Magyar Népköztársaság címere

Címer 3. - Régi címerek eltávolítása

Doktori eskü

Karácsonyi árszabás

Két kollégiumi menü

Országgyűlési választások

1951:

Fogszuvasodás elleni prevenció

Magántanári cím megszüntetése

1957:

Március 15-i és április 4-i ünnepség 1957-ben

November 7.

1960:

POTE Egyetemi Könyvtár felállítása

1967:

600 éves jubileumi fogadás a POTE-n

600 éves jubileumi meghívó

600 éves jubileum - Országos Bizottsági ülés

Eszperantó a PTF-en

1969:

 A Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulója

1972:

Emlékülés Janus Pannonius halálának 500. évfordulója alkalmából

1975:

"Hazai esték" vetélkedő

1978:

30 éves PTF 1. - Emlékkötet tervezet

30 éves PTF 2. - Meghívó a díszünnepségre

1981:

Universitas Fesztivál

1984:

Botanikus kert védetté nyilvánítása

1986:

Filmforgatás

"A labda halála"

1988:

Az Országos Felsőoktatási Kollégiumi Tábor programfüzete

Természetvédő Klub

1989:

A „tanárképzős” zenekar: Kispál és a Borz

PMMF Majális

1990:

"Humán Galéria" a PMMF-en

Huszárik Mozi

Javaslat Teológiai Kar létesítésére

Szembenézni 1956-tal

1991:

II. (Szent) János Pál pápa szentmiséje Pécsen

JPTE BTK és TTK megalakulása

PMMF Sportnapok 1991

1992:

Pollack 625

1996:

A JPTE Bölcsészettudományi Kar és Műveszeti Kar szétválása

1997:

A FEEFI megalapítása

 


 

Rendhagyó könyvbeszerzés az Egyetemi Könyvtár számára

2023. május 19.
1923 tavaszán, az Erzsébet Tudományegyetem budapesti tartózkodásának utolsó hónapjaiban a könyvtár fejlesztésére is gondolt intézményünk jogelődjének bölcsészkara. A németországi könyvek beszerzései azonban a magyar közvetítő cégek által költségesnek bizonyultak, így azt a megoldást terjesztette elő a kar hogy Nagy József könyvtárigazgató utazzon ki, és a német birodalmi bankhoz előreutalt pénzből személyesen vásárolja meg a köteteket. A teljes szabályszerűség miatt ehhez kértek engedélyt vallás- és közoktatási minisztertől. Még arra is kiterjedt a figyelem, hogy ne az inflálódó márkában hanem amerikai dollárban vagy francia frankban történjen az utalás.
 
 
 
 
FORRÁSOK:
 
PTE EL VIII.1.a. ETE, A Pécsi Egyetem Tanácsának ülésjegyzőkönyvei, 1923/24. tanév hatodik rendes ülése 1923. április 24. 19. napirendi pont
Címkék: 1923

"Az oktatás hatályosabbá tétele"

2023. május 12.

A negyvenes évekre a természettudományok fejlődésével az orvosképzés tananyaga is felduzzadt, amit az addigi időkeretbe egyre nehezebben lehetett beszorítani. Mansfeld Géza ezért az egyetemi tanács elé terjesztette javaslatát, hogy lehetne az oktatási időt kibővíteni. Később az Országos Közoktatási Tanács az orvosképzés reformját az ő tervezete alapján kezdte tárgyalni.

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.105.b 23. d. 20/1945-46, ETE Orvosi kar iktatott iratai
PTE EL VIII.105.b 23. d. 169/1945-46, ETE Orvosi kar iktatott iratai

Címkék: 1945

A katonahallgatók helyzetének további javítása ügyében hozott intézkedések

2023. május 05.
Az egyetemek képviselőinek részvételével létrejött megállapodást tükrözi az az 1925-ben kiadott rendelet, mely a katonahallgatóknak a honvédség általi foglalkoztatásáról szól. A részletes szabályozás elsősorban a tanórákon és gyakorlatokon való  megjelenést segíti elő, de az élelmezésükről is rendelkezik. 
 
 
 
 
FORRÁS:
PTE EL VIII.1.a. ETE, A Pécsi Egyetem Tanácsának ülésjegyzőkönyvei 1925/25. tanév harmadik rendes ülése 1925. nov. 25. 2. napirendi pont
 
Címkék: 1925

A hadapród iskola épülete

2023. április 21.

Már az egyetem 1923-as Pécsre költözésekor felmerült, hogy a hadapródiskola épületét átadják az egyetemnek, ez azonban akkor mégsem történt meg. Később, 1956-ban az önálló egyetemmé alakított orvoskar végül megkapta az épületet, ami átépített formában a mai napig az orvosképzés otthona. Az épület átadása azonban már korábban is felmerült. A második világháború után tervben volt a bölcsészkar visszaállítása, és ennek elhelyezéséhez a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a hadapród iskola épületének átadásában látta a megoldást.

FORRÁS:

PTE EL VIII.105.b 23. d. 515/1945-46, ETE Orvosi kar iktatott iratai

Címkék: 1946

Doktori eskü

2023. április 14.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara az 1949. szeptember 28-án tartott I. rendes kari tanácsülésén ismertette és vette tudomásul a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium alább olvasható leiratát, mely a doktori eskü szövegének módosítása tárgyában kelt. A leirat célja az volt, hogy az ország különböző egyetemein egységes esküszöveg hangozzon el a jelöltek avatása alkalmából. Ennek megfelelően külön szövegek készültek az orvosdoktoroknak, a gyógyszerészeknek, valamint a további tudományterületek doktorainak.

 

FORRÁS:

PTE EL VIII. 202.b. 24. d. 70/1949-50., PTE ÁJK iktatott iratai

Címkék: 1949

Ki a dékán?

2023. március 31.

Ahogy a második világháborús frontvonal közeledett Pécshez, sokan nem akarták megvárni a szovjetek érkezését. De ki vezeti az orvoskart, ha mind a dékán, mind a prodékán távozott? A rektor felé írásban is tisztázta a kérdést dr. Entz Béla a következő levelében.

FORRÁS:

PTE EL VIII.105.b. 23. d. 439/1944-45, ETE Orvosi Kar iktatott iratai

Címkék: 1945

A Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulója

2023. március 24.

Ahogy november 7., úgy március 21. is a rendszerváltással megszűnt állami ünnepek közé tartozik. A Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulóját kiemelten kívánták megünnepelni 1969-ben, az ötven éves jubielum alkalmával. Az ünnepségek szervezését már egy évvel korábban megkezdték, előző év végén már le kellett jelenteni a programot. Az alábbiakban az erre felszólító levelet, valamint a válaszul megküldött tervezett jubileumi programsorozatot láthatjuk.

 

FORRÁS:

PTE EL VIII.105.b 167. d. 81/1968, POTE iktatott iratai

Címkék: 1968, 1969

Javaslat Teológiai Kar létesítésére

2023. március 17.

A Bethlen-kormány és az evangélikus egyház között 1922. december 18-án létrejött szerződés nyomán 1923. november 23-án, a soproni evangélikus líceum épületében kezdődött meg az egyetemi szintű lelkészképzés a magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem (ETE) Evangélikus Hittudományi Karán. A kar felszámolására 1950-ben került sor, jogutódja az egy év múlva újjászervezett budapesti Evangélikus Teológiai Akadémia lett.
1990-ben felmerült a gondolat a Janus Pannonius Tudományegyetem részéről, hogy az Akadémia, mint a JPTE Teológiai Kara, visszakerüljön a pécsi egyetem vérkeringésébe. A terv végül nem valósult meg, a 30/1990. (III. 21.) OGY határozat az Evangélikus Teológiai Akadémiát (jelenleg Evangélikus Hittudományi Egyetem) nem állami hittudományi egyetemként ismerte el.

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII. 201.b. 173. d. 110/1990.R., JPTE Rektori Hivatal iratai

Fedeles Tamás – Lengvári István – Polyák Petra – Schmelczer-Pohánka Éva: A pécsi felsőoktatás évszázadai (2. javított kiadás). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2017. 80-82. old.

Evangélikus Hittudományi Egyetem

https://uni.lutheran.hu/az-egyetem-tortenete/

30/1990. (III. 21.) OGY határozat az egyetemekről

https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=990H0030.OGY

Címkék: 1990

A Pécsre költözés feltételei

2023. március 10.

A Budapesten ideiglenes működő egyetem tanácsa a kitűzött pécsi újrakezdés közeledtével (másfél hónap híján 100 éve) összefoglalta, hogy mik azok a legfontosabb feltételek, melyek még hiányoznak az egyetem munkájának megkezdéséhez. A szöveget olvasva szinte hihetetlen, hogy fél év múlva megkezdődhetett a pécsi munka. 

 

 

 

 

 

FORRÁSOK:

PTE EL VIII.1.a. ETE, A Pécsi Egyetem Tanácsának ülésjegyzőkönyvei, 1923/24. tanév hatodik rendes ülése 1923. április 24. 12. napirendi pont

 

Címkék: 1923

"Mozgófénykép"

2023. március 03.

A technika fejlődése az oktatástechnika fejlődését is hozza maga után. A „mozgófénykép” a negyvenes évek elejére ért el abba a stádiumba, hogy felmerült az igény az oktatási jellegű felhasználására is.
Az ezzel kapcsolatos miniszteri engedély és szabályozás a tárgya a lenti iratnak.

FORRÁS:

PTE EL VIII.105.b. 20. d. 791/1940-41, ETE Orvosi Kar iktatott iratai

Címkék: 1941

Oldalak

You shall not pass!